Prof.dr. Eddy van Doorslaer krijgt NWO-beurs toegekend

Prof.dr. Eddy van Doorslaer

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan 3 onderzoekers van de Erasmus Universiteit een Open Competitie SGW beurs toegekend. Eddy van Doorslaer, Han van Ruler en Maartje Schermer kunnen met deze financiering, van maximaal 750.000 euro, onderzoek doen zonder aan thematische randvoorwaarden te moeten voldoen. Ze doen onderzoek naar ouderenzorgbudget, de filosofie van ‘Decoding Descartes’ en nieuwe definities voor ‘ziekte’ en ‘gezondheid’.

NWO ontving 279 aanvragen, waarvan uiteindelijk 41 projectvoorstellen de financiering toegekend hebben gekregen. 

Betere keuzes voor betere ouderenzorg

Kies je als oudere voor zorg thuis of in een verpleeghuis? Maakt het dan uit welke aanbieder je kiest? En hoe komt dat? Deze vragen beantwoordt Doorslaer door onderzoek naar recente beleidsveranderingen. Om ouderen én beleidsmakers te helpen keuzes te maken om het ouderenzorgbudget beter te besteden.

Meer informatie

De Open Competitie van SGW heeft als doel om excellent vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te bevorderen met een primair sociaalwetenschappelijke of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag en probleemstelling. Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor verschillende typen onderzoek: kleine of grote onderzoeksprojecten, voor individuele projecten of voor onderzoeksgroepen. Het onderzoek kan een disciplinair, interdisciplinair of domeinoverstijgend karakter hebben en kan gericht zijn op internationale samenwerking tussen onderzoekers en/of onderzoeksgroepen.