Radiointerview over BigMedilytics bij New Business Radio

Antoinette de Bont en Rik Wehrens

Op dinsdag 19 februari werden prof.dr. Antoinette de Bont en dr. Rik Wehrens geïnterviewd voor New Business Radio op het Mediapark in Hilversum. Het interview ging over de regels voor het gebruik van Big Data in de zorg. In deze blog blikt Rik terug op deze ervaring.

“Als kwalitatief onderzoekers zijn we vooral gewend om zelf mensen te interviewen. De uitnodiging om deel te nemen aan een interview voor New Business Radio bood de mogelijkheid om nu eens de andere kant mee te maken. We kregen een klein kwartier de gelegenheid om een deelproject van het BigMedilytics-onderzoek toe te lichten.

In het kader van dit deelproject onderzochten we in acht Europese landen de regels voor het gebruik van Big Data in de zorg. We bestudeerden relevante documenten en spraken met 160 verschillende experts. Op basis daarvan ontwikkelden we negen infographics.

Een live-interview geven is een vak apart. Waar wetenschappers van nature geneigd zijn om bedachtzaam te reageren, te wikken en te wegen alvorens tot een uitgebalanceerd oordeel te komen, vraagt de dynamiek van een (radio-)interview om snelle antwoorden, pakkende voorbeelden en een vloeiend lopend verhaal. Dat is een uitdaging, maar dwingt je als onderzoeker ook om concreet te worden en na te denken over de hoofdboodschap.

Een goede gespreksvoorbereiding vormt het halve werk en geeft controle over het gesprek. De ondersteuning van Marketing & Communicatie (met name Marina van Weele, die ons vergezelde) was daarin zeer waardevol. Tijdens de voorbereiding op het interview formuleerden we vier kernpunten die we wilden inbrengen: 1) privacy als ‘sleepnet’ dat andere relevante vragen over het gebruik van Big Data in de zorg overschaduwt; 2) ‘gluren bij de buren’ als thema om te laten zien dat we veel kunnen leren van ervaringen in andere landen met betrekking tot het delen van gezondheidsdata; 3) de rol van sociale wetenschappers als ‘bruggenbouwers’ tussen datawetenschappers en medici; 4) het belang van het organiseren van ‘databeraad’ waarin burgers meedenken over het gebruik van gezondheidsdata.

Daarnaast bleek het inbrengen van relevante voorbeelden een goede tactiek om abstracte thema’s concreter te maken. Wat mogen commerciële bedrijven wel en niet met gezondheidsdata? Zo loopt in Engeland een project waarin astmapatiënten via hun app advies krijgen om hun medicatie te verhogen op basis van real-time metingen over de hoeveelheid pollen in de lucht. Maar zou een bedrijf dit ook mogen gebruiken om via direct marketing een nieuw medicijn aan te prijzen? Dat zijn discussies waar we het over moeten hebben.

Conclusie: een radio-interview is een leuke manier om onderzoeksresultaten op een laagdrempelige manier voor het voetlicht te brengen.”

Rik Wehrens

Meer informatie

Meer lezen?
Kijk op deze pagina.

Podcast terugluisteren?
https://soundcloud.com/newbusinessradio/erasmus-onderzoek-bigdata