Schaf de zorgtoeslag af, zonder inkomenseffecten

Hoogleraar Erik Schut en emeritus hoogleraar Wynand van de Ven stellen vandaag in het FD voor de zorgtoeslag af te schaffen zónder inkomenseffecten.“Een inkoppertje voor de nieuwe staatssecretaris, want er zijn geen nadelen anders dan eenmalige invoeringskosten”.

Bij zijn afscheid als staatssecretaris in december zei Menno Snel dat het toeslagensysteem zijn langste tijd gehad heeft. Kort daarvoor hadden alle 150 Tweede Kamerleden ingestemd met een motie voor een belastingstelsel zonder toeslagenstelsel. Ook premier Rutte zei in het Kamerdebat onomwonden dat hij van het toeslagensysteem af wil: ‘Dat 7 miljoen mensen alleen al een zorgtoeslag krijgen, dat wil je natuurlijk niet. Dat moet op een eenvoudiger manier met het inkomen verrekend worden.’ Een plan om de zorgtoeslag af te schaffen had het kabinet in 2012 ook al. Dit eerdere plan zou de zorgpremie sterk inkomensafhankelijk maken. Na felle kritiek werd dit kabinetsvoornemen snel ingetrokken.

Ons voorstel is de zorgtoeslag af te schaffen zónder inkomenseffecten. Dit door de nominale zorgpremie met €85 per maand te verlagen, van gemiddeld €120 naar €35. In plaats daarvan worden alle verzekerden van 18 jaar en ouder verplicht om maandelijks €85 minus de gederfde zorgtoeslag direct aan de fiscus te betalen. De werkgeversbijdragen kunnen ongewijzigd blijven. De zorgverzekeraars ontvangen de gederfde premie-inkomsten via de fiscus en via de risicoverevening.

Voor mensen die nu een zorgtoeslag ontvangen, leidt dit tot een situatie die vergelijkbaar is met die van vóór 2006. Als ziekenfondsverzekerden betaalden zij een nominale premie aan hun ziekenfonds van circa 15% van de gemiddelde zorgkosten per verzekerde. Sinds 2006 bepaalt de Zorgverzekeringswet dat 50% van de zorguitgaven wordt betaald via inkomensafhankelijke bijdragen en 50% via nominale zorgpremies. Om de koopkrachteffecten van de hoge nominale premie voor de voormalig ziekenfondsverzekerden te beperken, werd de zorgtoeslag ingevoerd. In ons nieuwe voorstel bedraagt de nominale premie, net zoals vóór 2006, circa 15% van de gemiddelde zorgkosten per verzekerde. Dit maakt de zorgtoeslag overbodig.

Het voorstel heeft drie voordelen. Lees verder op de pagina van het FD.

Meer informatie

Wynand van de Ven is emeritus hoogleraar Sociale Ziektekostenverzekering en Erik Schut is hoogleraar Economie van de Gezondheidszorg bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM).