Sociaalweb in gesprek met Willemijn Looman

Willemijn Looman

Sociaalweb interviewde Willemijn Looman over haar interesse in het sociaal domein en haar rol als post-doc onderzoeker bij SELFIE. Sociaalweb is een online platform dat een bijdrage wil leveren aan de discussie rondom een inclusieve samenleving en positieve gezondheidszorg. Het platform biedt actueel nieuws op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugd, langdurige zorg, zorgverzekering, werk & inkomen en schuldhulp. 

In de nieuwe rubriek 'In gesprek met een beweger' stelt Sociaalweb enkele vragen aan professionals die recent van baan zijn gewisseld of gepromoveerd zijn binnen het sociaal domein. Ditmaal was de beurt aan Willemijn Looman. Lees hier het hele interview.