Stappen richting bredere economische evaluaties voor behandeling psychische aandoeningen

Op 20 december 2019 promoveert Saskia Schawo op haar onderzoek naar het verbreden van bestaande economische evaluaties van behandelingen voor externaliserende - naar buiten gerichte - psychische problematiek, zoals ADHD. Hiermee kan er beter inzicht worden verkregen in alle relevante kosten en effecten van dit type behandelingen.

Mentale gezondheid is zeer belangrijk, niet alleen voor de kwaliteit van leven van patiënten die kampen met psychische problematiek, maar ook voor de mensen om hen heen zoals familie, vrienden en mantelzorgers. Ook zijn de kosten van psychische aandoeningen hoog, zowel binnen als buiten de zorg. De grote impact van psychische ziektes onderstreept het belang van behandelingen die de mentale gezondheid van mensen kunnen verbeteren. Echter, deze behandelingen kunnen kostbaar zijn. Het is daarom van belang om beter zicht te krijgen op wat behandelingen kosten en opleveren in termen van gezondheid en andere effecten.

Zorgkosten maar een deel van het totale plaatje

Het is belangrijk dat in economische evaluaties van psychische aandoeningen alle relevante kosten en effecten worden meegenomen. Dat is echter geen eenvoudige opdracht, zeker niet wanneer we kijken naar behandelingen voor jongeren met externaliserend gedrag. Denk bijvoorbeeld aan een tiener met een verslaving. Behandeling is dan vaak gericht op verschillende doelstellingen, zoals vermindering van drugsgebruik, crimineel gedrag en verbetering van het functioneren op school.

Bredere opbrengsten van behandelingen

De kosten en effecten van de behandeling beperken zich dus niet alleen tot gezondheid en de gezondheidszorg. Het beter functioneren van de ouders, die bijvoorbeeld minder verzuimen van werk, kan ook een gevolg zijn. Die bredere opbrengsten moeten ook worden meegenomen in economische evaluaties. Een meetinstrument dat alle relevante (brede) effecten kan meten en waarderen kan daarbij behulpzaam zijn. Binnen haar onderzoek heeft Saskia Schawo een dergelijk instrument geïdentificeerd en het geschikt gemaakt voor gebruik in economische evaluaties.

Bijdragen aan de doelmatigheid van behandelingen

Schawo onderzocht daarmee hoe bestaande economische evaluaties geschikter kunnen worden gemaakt voor gebruik bij psychische aandoeningen, door ook naar bredere maatschappelijke kosten en effecten te kijken. Met dit onderzoek hoopt Schawo bij te dragen aan een beter inzicht in de doelmatigheid van de behandeling van psychische aandoeningen bij jongeren.

Op vrijdag 20 december 2019 verdedigt Saskia Schawo haar proefschrift, getiteld: ‘Economic Evaluation of Treatment for Externalizing Disorders in Adolescents -Connecting mental health and economics’.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 E press@eur.nl

Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief