Testsamenleving? Van 'buitenproportioneel' tot 'eindelijk weer vrijheid'

Eerst testen en dan naar de Keukenhof, het casino of een sportwedstrijd: het is nu nog onderdeel van een pilot, maar het moet op een gegeven moment onderdeel van de samenleving worden, als het aan de overheid ligt. Onderzoekers van Erasmus School of Health Policy & Management en TU Delft, waaronder prof.dr. Esther de Bekker-Grob, doen onderzoek naar hoe Nederlanders denken over testen en vaccineren.

De zogenoemde testsamenleving moet het leven tijdens de coronapandemie weer normaler maken. Waar de meeste mensen achter het voorstel voor zo'n samenleving staan, is er ook een relatief grote groep die testen en vaccineren voor toegang tot evenementen en horeca niet ziet zitten.

‘Draagvlak vergroten of afdwingen’

“Als je een testsamenleving wil, moet je kijken of mensen dat wel willen. Als dat niet zo is, moet je óf proberen het draagvlak te vergroten, óf je moet het gaan afdwingen,” zegt Arjen Boin, hoogleraar publieke instituties en openbaar bestuur aan de Universiteit Leiden.

Boin, die gespecialiseerd is in crisismanagement, twijfelt aan het plan. “Het idee dat je een samenleving opnieuw kunt inrichten en dat iedereen daar dan aan meedoet: het is maar de vraag of dat gaat werken. Net zoals het bij het afdwingen van de beperkende maatregelen en het vaccineren moeilijk is om iedereen mee te krijgen.”

Ongeveer een derde van de Nederlanders plaatst net als Boin vraagtekens bij een testsamenleving. Uit onderzoeken van het RIVM, I&O Research en TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat tussen de 18 en 34 procent van de respondenten tegen een testsamenleving of coronapaspoort is.

Volgens het Hart van Nederland-panel is bovendien driekwart van de Nederlanders tegen een eigen bijdrage van (maximaal) 7,50 euro per testbewijs, zoals het kabinet voorstelt.

  • Uit het onderzoek van het RIVM blijkt dat 18 procent tegen het coronapaspoort zou zijn na vaccinatie en 17 procent na een negatieve test, en dat 33 procent tegen een paspoort is na een recent doorgemaakte infectie. Onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS wees uit dat 33 procent een coronapaspoort geen goed idee vindt. In het onderzoek van TU Delft is 34 procent sterk tegen.

    Belangrijk om te vermelden is dat het overgrote deel van de samenleving vóór een coronapaspoort is. Bij het RIVM gaat het om 70 procent (na vaccinatie) en 68 procent (met een negatieve test). Bij I&O Research stemt 61 procent in (31 procent goed idee, en 30 procent onder bepaalde voorwaarden) en in het onderzoek van de TU Delft is 26 procent sterk voor en 40 procent twijfelend.

    Dit artikel richt zich op het deel van de samenleving dat niet positief is over een coronapaspoort of testsamenleving en kijkt naar de overwegingen en meningen die daarachter liggen.

In het onderzoek van TU Delft bestaat de groep die sterk tegen is vooral uit Nederlanders tussen de 40 en 60 jaar en Nederlanders die zich niet willen laten vaccineren. Deze tegenstanders hebben bijna allemaal fundamentele bezwaren, geen praktische bezwaren, legt onderzoeker Esther de Bekker-Grob van Erasmus School of Health Policy & Management uit.

Lees het volledige artikel op de website van NOS.

Professor

Prof.dr. Esther de Bekker-Grob

Professor

Prof.dr. Job van Exel

Universitair Docent

Dr. Jorien Veldwijk

Universitair Docent

Dr. Niek Mouter

Meer informatie

Dit artikel verscheen op 22 april 2021 op de website van NOS.

Gerelateerde content

Wie als eerste de prik en hoe kan het land weer open?

TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam doen onderzoek naar de voorkeuren van Nederlanders voor de volgorde van vaccinatie.

‘Nederlanders hebben voorkeur voor vaccinatievoorrang medische contactberoepen’

Als alle 60-plussers en mensen met een kwetsbare gezondheid gevaccineerd zijn, moeten mensen met medische contactberoepen voorrang krijgen.