Toezichthouder vergroot zorgkwaliteit door verhogen betrouwbaarheid

ESHPM

Uit onderzoek van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) en NIVEL blijkt dat een toezichthouder de kwaliteit van zorg kan vergroten door zijn eigen betrouwbaarheid te verhogen. Inspecteurs met een goede reputatie, die competent zijn en met een goede intentie en respectvol inspecteren, worden meer vertrouwd door zorgaanbieders.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ontwikkelde zelf een instrument om vertrouwen in de zorgaanbieder (management en professionals) te beoordelen. Omdat vertrouwen altijd ontstaat in een relatie, onderzochten Dr. Annemiek Stoopendaal (ESHPM) en Dr. Renée Bouwman (NIVEL) juist de ‘andere kant’ van vertrouwen, het vertrouwen dat zorgaanbieders hebben in de IGJ. Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie naar de rol van vertrouwen in toezicht en uit 25 gesprekken met bestuurders, professionals en experts over de dynamiek van vertrouwen tussen de Inspectie en het veld.

Vertrouwen is wederkerig
Uit het onderzoek komt een belangrijke boodschap naar voren: werken vanuit vertrouwen is wederkerig. Wanneer de inspecteurs van de zorgaanbieders betrouwbaarheid verlangen, moeten zij zelf het goede voorbeeld geven. Betrouwbare inspecteurs stimuleren betrouwbaar gedrag bij de andere partij. Daarbij is het belangrijk dat een inspecteur niet alleen ziet wat er verkeerd gaat, maar zich (juist) ook richt op wat er goed gaat. Waarderend toezicht stimuleert zorgaanbieders zichzelf te verbeteren. 

Het gesprek is belangrijk
De Inspectie wekt bovendien meer vertrouwen wanneer zij haar bevindingen met de zorgaanbieders bespreekt in plaats van een oordeel te vellen zonder wederhoor. Op die manier kan worden gezocht naar de juiste duiding en beoordeling van die bevindingen. 

Wederzijds vertrouwen motiveert tot betere zorg
Toezichthouders die meer worden vertrouwd, motiveren de mensen die zorg verlenen om het goede te doen. Het verbeteren van de betrouwbaarheid van de Inspectie en inspecteurs, zal op lange termijn dus betere kwaliteit van zorg opleveren.

Meer informatie

Het onderzoek is beschreven in het zeer leesbare en lezenswaardige essay:
Ruimte voor Vertrouwen: de dynamiek van vertrouwen in het toezicht op zorg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patricia Kemp, Marketing & Communicatie van Erasmus School of Health Policy & Management, via (010) 408 8878 of via communicatie@eshpm.eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen