Tweede lustrumsymposium kijkt naar beleid in toekomstbestendige zorg

Rick Keus

Op donderdag 13 oktober vond het symposium, “Klaar voor de toekomst? Houdbaarheid & weerbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg”, plaats. Dit symposium was het tweede van een duo lustrumsymposia, ter viering van de 40e verjaardag van Erasmus School of Health Policy & Management, onder het overkoepelende lustrumthema “Making Healthcare Sustainable”. Waar het symposium in april zich met name op de wetenschappelijke invalshoek richtte, vormde dit symposium het ontmoetingspunt tussen wetenschap en beleid.

De middag begon met een informele lunch waarbij gasten de gelegenheid hadden met elkaar in gesprek te gaan. Na de opening van het symposium, gedaan door prof.dr. Maarten IJzerman en dagvoorzitter prof.dr. Marco Varkevisser, was het tijd voor de parallelsessies. Bij aanmelding hadden de deelnemers hun voorkeur voor één van de sessies aangegeven. Zo was er een sessie “Stijgende zorguitgaven: welke lastige beleidskeuzes zijn onvermijdelijk?” die werd gegeven door prof.dr. Marco Varkevisser, dr. Bram Wouterse en dr. Hedwig Blommestein. De tweede sessie, “Afstemming zorg, welzijn en (…) rond kwetsbare groepen”, werd verzorgd door dr. Jeroen van Wijngaarden, Jonathan Berg MSc en Lieke Reinhoudt-den Boer MSc. Tot slot was er de sessie “Toegankelijkheid in de ouderenzorg onder druk”. Deze laatste sessie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen dr. Jitse Schuurmans, mr. Eline Linthorst en dr. Iris Wallenburg.

Rick Keus

Na de parallelsessies was het tijd voor een korte pauze, gevolgd door het plenaire programma. Eerstvolgende item op de planning was de keynotespeech van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. Ernst Kuipers. Hij stelde dat waar Nederland eerst tot de top behoorde op het gebied van gezondheidszorg, dit zeker niet meer het geval was. Op veel terreinen doen we het slechter dan bijvoorbeeld Noorwegen en Zweden. In het kader hiervan pleitte hij onder andere voor samenwerking tussen verschillende expertises. Aan het zorgstelsel zal niet getornd worden, maar we moeten ervoor zorgen dat samenwerking de norm wordt – tussen instellingen in hetzelfde domein, over domeinen heen, regionaal en ook internationaal.

Aansluitend op de speech van minister Kuipers, was een paneldiscussie. Dr. Iris Wallenburg en dr. Hedwig Blommesteijn van ESHPM werden aangevuld door enkele externe sprekers: Marcel Canoy (VU en Adviescommissie Pakket ZiN), Anneke Westerlaken (ActiZ) en Anja Schreijer (Pandemic and Disaster Prepardeness Center). Het panel, geleid door prof.dr. Marco Varkevisser, borduurde voort op de vraag “Is de Nederlandse zorg toekomstbestendig? Of hoe zouden we haar toekomstbestendig kunnen maken?”

Rick Keus

Tot slot spraken Jan Moen en Ruud Lapré, mede-oprichters van ESHPM (destijds nog Studierichting Algemene Gezondheidszorg). Zij reflecteerden op komische wijze op de beginperiode van de faculteit en hoe destijds de opleiding tot stand werd gebracht.

Het symposium was drukbezocht, met bijna 180 bezoekers, waaronder vele alumni en andere geïnteresseerden.

Voorafgaand aan het symposium zou een reünie voor alumni plaatsvinden. Deze kon door omstandigheden helaas niet doorgaan. In plaats hiervan zal er in 2023 een terugkomdag georganiseerd worden. Hierover volgt later meer informatie per mail en op deze website.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen