Updates demonstraties campus Woudestein Liveblog

Campus Woudestein.
Campus Woudestein.
Alexander Santos Lima

De ontwikkelingen rond de oorlog tussen Israël en Hamas en de bevolking van Gaza volgen elkaar in rap tempo op, zowel in het Midden-Oosten als in Nederland. Bij universiteiten in heel Nederland vinden protesten plaats. Van donderdag 30 mei t/m zondag 9 juni was er een pro-Palestina demonstratie op campus Woudestein. In dit liveblog zijn de laatste updates over de ontwikkelingen aan onze universiteit verzameld.

Veelgestelde vragen
Op een aparte pagina houden we een lijst met de actuele antwoorden op veelgestelde vragen bij. Kijk daar ook om up-to-date te blijven.

Achtergelaten spullen ophalen

Vanaf morgen dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 14 juni tussen 13:00 en 14:00 kunnen de achtergelaten spullen van de demonstratie op Erasmus Plaza opgehaald worden in de MB Hallen in Van der Goot Building. Dit kan zonder identificatie. Wat niet wordt opgehaald, wordt na vrijdag gedoneerd.

Statement College van Bestuur

Het is jammer dat de politie op last van de burgemeester heeft moeten ingrijpen. We zijn opgelucht dat de demonstranten vrijwillig Erasmus Plaza hebben verlaten. Ook wij zijn dag in dag uit geraakt door de vreselijke gebeurtenissen die elkaar blijven opvolgen in Gaza en Israël. De campus is er voor iedereen. Het recht op demonstreren is belangrijk, maar gaat niet boven alles. Zeker niet aangezien we de demonstranten een goede alternatieve locatie op de campus hebben aangeboden, die niet interfereerde met de activiteiten van de komende weken. We willen opnieuw onze studenten en medewerkers die op enigerlei wijze betrokken zijn of zich betrokken voelen, vragen om deel te nemen aan de dialoogtafels die we zijn gestart. Ook is er ruimte om bij te dragen aan de werkzaamheden van de nieuwe Adviescommissie Gevoelige Samenwerkingen.

Schoonmaakwerkzaamheden begonnen

Erasmus Plaza wordt schoongemaakt na demonstratie

Vrijwillig vertrokken 

De demonstranten hebben ervoor gekozen vrijwillig de campus te verlaten. De ME is wel gekomen, maar heeft niet hoeven ingrijpen. De eerste opruim- en schoonmaak activiteiten op Erasmus Plaza zijn inmiddels opgestart. De achtergebleven tenten en andere spullen van de demonstranten worden weggehaald. Morgen zal een schoonmaakploeg verder gaan met het verwijderen van de bekladdingen op muren en vloeren. Dat gaat naar verwachting zeker de hele dag duren. Dinsdag start de opbouw van het HeartBeat Festival dat donderdag 13 juni plaatsvindt. 

Groep demonstranten wordt groter en verplaatst zich niet naar de nieuwe locatie

De demonstranten zijn helaas na meerdere verzoeken van de politie nog niet vertrokken van Erasmus Plaza naar de nieuwe locatie. De groep demonstranten wordt inmiddels groter, een fors gedeelte van de groep draagt gezichtsbedekkende kleding. Er worden leuzen gescandeerd.

Demonstranten hebben geen gehoor gegeven aan verzoeken om te verplaatsen

De demonstranten hebben helaas geen gehoor gegeven aan de verzoeken om vandaag voor 18:00 uur te verplaatsen naar de alternatieve locatie op de campus die het College van Bestuur heeft voorgesteld. Bij Park Noord – op 3 minuten loopafstand van Erasmus Plaza – is een locatie beschikbaar voor de demonstratie. Het CvB betreurt het besluit van de demonstranten en is ervan overtuigd dat de demonstratie en andere activiteiten zoals de Well Being Week en het HeartBeat Festival goed naast elkaar kunnen bestaan. De Erasmus Universiteit Rotterdam hecht veel waarde aan het demonstratierecht en heeft de afgelopen weken dan ook alles in het werk gesteld om binnen de grenzen van het redelijke de demonstratie van studenten en medewerkers op de campus mogelijk te maken.

Verplaatsen naar Park Noord

De demonstranten op Erasmus Plaza hebben via social media laten weten dat ze niet van plan zijn te vertrekken naar de alternatieve locatie op de campus die hen door de Rotterdamse driehoek is voorgesteld. De demonstranten zouden hun tenten kunnen opzetten in Park Noord, een grasveld op 3 minuten lopen van Erasmus Plaza, tussen de Universiteitsbibliotheek en de tennisvelden. Dit is nodig omdat komende week de Well Being week en het HeartBeat Festival plaatsvinden voor alle studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit. 

We hebben opnieuw contact gezocht in de hoop dat de demonstranten toch besluiten te verplaatsen. Als de demonstranten niet weggaan, kan de burgemeester overgaan tot een aanwijzing tot verplaatsing geven.

Rectoren van de 15 universiteiten van Nederland publiceren een open brief

De rectoren van de 15 universiteiten van Nederland hebben een gezamenlijke brief geschreven over academische vrijheid en de samenwerkingsverbanden met Israëlische kennisinstellingen. Ze schrijven dat ze deze samenwerking niet willen verbreken, tenzij de overheid  het dwingend oplegt zoals in het geval van Rusland gebeurde. Ook als door een samenwerking geen open en academisch debat meer mogelijk is, zal die worden stopgezet, vullen de rectors aan. Dat geldt voor zowel de Israëlische en Palestijnse samenwerkingen. De rectorenbrief is vandaag geplaatst in dagblad Trouw.

Demonstranten gevraagd om te verplaatsen

Het Heartbeat Festival komt eraan. Volgende week donderdag 13 juni wordt onze campus omgebouwd tot een groot festivalterrein voor een feest voor alle studenten en medewerkers aan het einde van het lustrumjaar. De demonstranten is eerder vandaag gevraagd aanstaande zondag 9 juni aan het eind van de middag uiterlijk de Erasmus Plaza te verlaten. De alternatieve plek die is voorgesteld is Park Noord, elders op de campus.

Commissie gevoelige samenwerkingsverbanden geïnstalleerd

De Commissie gevoelige samenwerkingsverbanden (CGS) is vandaag door het College van Bestuur geïnstalleerd. De CGS zal, onder leiding van Ruard Ganzevoort, de institutionele banden van onze universiteit met Israël bestuderen en hier advies over uitbrengen. In NRC spreekt hij vandaag uitgebreid over de afwegingskaders en dilemma’s van deze commissie. Het Plan van Aanpak van de commissie zal in de loop van de komende weken worden gedeeld met de EUR-gemeenschap. 

Open en respectvol gesprek

Het College van Bestuur heeft gisteren gesproken met vertegenwoordigers van de demonstranten op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Over de inhoud van het gesprek worden geen uitspraken gedaan, maar het CvB laat weten dat het een open en respectvol gesprek is geweest. Na zes dagen is het goed deze stap te hebben gezet, ook voor eventuele vervolggesprekken.

Schoonmaken en aangifte

Het verwijderen van de bekladdingen gaat vandaag door. Het blijkt niet alleen om waterverf te gaan, op sommige plekken is helaas niet alle verf te verwijderen. Het gaat om hoge kosten die zeker boven de 100 duizend euro uitkomen.

Na de start van het schoonmaken is er in de loop van de dag een nieuwe bekladding op Tinbergen Building aangetroffen. Hiervan wordt vandaag aangifte gedaan. Ook wordt er aangifte gedaan van de vernieling van het grote beeldscherm op Erasmus Plaza. Demonstranten hebben deze vorige week beschadigd door er op te klimmen en te bekladden.

Schoonmaken van bekladdingen op de campus.

Strikter toepassen huisregels

De demonstranten zijn nog steeds aanwezig op de campus. Het gaat om een groep van ongeveer 30 personen en 17 tenten. Het afgelopen weekend zijn er op de campus talloze leuzen op gebouwen en het terrein met verf geklad, inclusief antisemitische uitingen en dreigende taal.

Naar aanleiding hiervan heeft het College van Bestuur besloten de huisregels over bekladdingen en vernielingen op campus Woudestein strikter te gaan toepassen. Vanaf heden is het de demonstranten alleen nog toegestaan hun mening te uiten via spandoeken of kartonnen borden binnen het tentenkamp.

Bij iedere nieuwe bekladding, beplakking of vernieling op campus Woudestein zal direct aangifte worden gedaan bij de politie. Onderzocht wordt in hoeverre de kosten kunnen worden verhaald. Bij iedere overtreding van andere relevante huisregels – zoals een verbod op antisemitische uitingen – zal eveneens direct worden opgetreden en waar nodig aangifte worden gedaan.

De Erasmus Universiteit wil – met de beperkte juridische manoeuvreerruimte die er is – vooralsnog ruimte blijven bieden aan de demonstranten om hun demonstratierecht uit te oefenen. Tegelijkertijd moeten we de veiligheid en integriteit van gebouwen en mensen kunnen waarborgen op de campus.

We realiseren ons dat door demonstranten de grenzen worden opgezocht en overschreden. Hierover staat het College van Bestuur in nauw contact met de driehoek (burgemeester, politie en openbaar ministerie). Deze heeft tot nu toe onvoldoende reden gevonden op basis van de Wet Openbare Manifestaties (die buiten de gebouwen op Woudestein van toepassing is) om de demonstratie te ontbinden.

Vrijdagavond is een student van de Erasmus Universiteit met een Israëlische vlag door enkele demonstranten nagejaagd op campus Woudestein. Van deze actie heeft het College van Bestuur nadrukkelijk afstand genomen. Iedereen mag uitkomen voor zijn mening, dus zwaaien met de Israëlische vlag moet net zo goed mogelijk zijn als zwaaien met de Palestijnse vlag. Ook van dergelijke incidenten wordt aangifte gedaan.

Een student van de Erasmus Universiteit is gisteravond met een Israëlische vlag naar de pro-Palestina demonstranten op campus Woudestein gelopen. Iedereen mag uitkomen voor zijn mening, dus zwaaien met de Israëlische vlag moet net zo goed mogelijk zijn als zwaaien met de Palestijnse vlag. Demonstreren en voor je mening uitkomen, daar is in principe alle ruimte voor op campus Woudestein. Elkaar uitdagen en elkaar najagen horen daar zeker niet bij en zijn ontoelaatbaar. Deze boodschap is aan beide kanten heel duidelijk overgebracht direct na dit incident door de beveiligers die tussenbeide kwamen.

Zowel donderdag als vrijdag is er regelmatig contact gezocht met de demonstranten om in gesprek te gaan met het College van Bestuur; daar zijn de demonstranten tot nu toe niet op in gegaan. Het recht om te demonstreren is voor de Erasmus Universiteit van groot belang, maar ook dit belang kent zijn grenzen. Van de gebeurtenissen van gisteravond nemen we de grootst mogelijke afstand. Voor anti-semitische of islamofobe uitingen is geen ruimte op campus Woudestein. Worden deze met voeten getreden dan kan de veiligheid van studenten, medewerkers en demonstranten niet gegarandeerd worden en lopen we tegen de grenzen van onze mogelijkheden aan. We zijn in continu en nauw overleg met de Rotterdamse driehoek (Burgemeester, politie, openbaar ministerie) over de beheersbaarheid van de situatie. Een eventueel ingrijpen op de campus is een besluit dat uiteindelijk binnen de driehoek wordt genomen met oog op de handhaving van de openbare orde.

Mensen die zich onveilig voelen kunnen terecht bij Safe@EUR.

Rond 18 uur vanavond is een student met Israëlische vlag op campus Woudestein door een groep pro-Palestina demonstranten over de campus gejaagd. Discriminatie (waaronder antisemitisme en islamofobie), racisme, haatzaaien, opruiing, oproepen tot geweld en vernielingen worden niet getolereerd. De beveiliging die toezicht houdt op campus Woudestein is direct tussenbeide gekomen. We onderzoeken de precieze toedracht en komen later met een update over de gevolgen van deze actie.

We hebben geregeld contact met de demonstranten; op de uitnodiging om binnen in gesprek te gaan met het CvB is tot nu toe niet ingegaan.  

In overleg met de driehoek (burgemeester, politie en openbaar ministerie) heeft het College van Bestuur vastgesteld dat er op basis van de Wet Openbare Manifestaties (die buiten de gebouwen op Woudestein van toepassing is) tot nu toe geen reden is om de demonstratie te ontbinden, ook al staan onze huisregels overnachten op de campus niet toe.  

Hierbij speelt ook een rol dat de demonstratie tot nu toe overwegend vreedzaam verlopen is en de overnachting rustig was. We willen de demonstranten met deze aanpak ruimte bieden om hun demonstratierecht uit te oefenen. Daarbij benadrukken we graag nogmaals dat discriminatie (waaronder antisemitisme en islamofobie), racisme, haatzaaien, opruiing, oproepen tot geweld en vernielingen niet worden getolereerd. 

Veelgestelde vragen over demonstratie

Op een aparte pagina houden we een lijst met de actuele antwoorden op veelgestelde vragen bij.

Het was een rustige nacht op de campus met ongeveer 20 mensen in tentjes. Op campus Woudestein is alles open met enkele restricties: parkeren kan alleen in parkeergarage Erasmus Plaza. 
Sanders Building, Erasmus Building en Mandeville Building zijn ook vandaag toegankelijk via 1 ingang op vertoon van studentenpas of medewerkerspas. 

De situatie op de campus is op dit moment rustig. Een groep van ongeveer 40 demonstranten is nog aanwezig op de Plaza.

Inmiddels hebben enkele demonstranten verschillende plekken op de campus beklad met verf: muren, een trappenhuis en ook het grote scherm op Campus Plaza.

Er is contact gelegd met de demonstranten. Er is voorgesteld binnen met elkaar in gesprek te gaan, zonder gezichtsbedekking en na identificatie. De demonstranten hebben vooralsnog aangeven onder deze voorwaarden niet op de uitnodiging in te willen gaan.

Als voorzorgsmaatregel is besloten om het FoodPlaza om 17.00u te sluiten.

Op dit moment verloopt de demonstratie vreedzaam, er is geen reden om zoals eerder te besluiten de gebouwen volledig te sluiten. Alle geplande bijeenkomsten, colleges en andere evenementen gaan door.

Het is gewoon mogelijk om de parkeergarages uit te rijden, inrijden is momenteel niet mogelijk.

De demonstratie wordt gemonitord om zo eventuele maatregelen te treffen indien de situatie daarom vraagt. Veiligheid voor studenten, medewerkers en demonstranten heeft zoals altijd de hoogste prioriteit.

Uit voorzorgsmaatregel is besloten dat Sanders Building, Erasmus Building en Mandeville Building toegankelijk zijn op vertoon van medewerkerspas of studentenpas.

Pro-Palestina demonstratie 30 mei

Rond 14:30 uur is een pro-Palestina protest gestart op campus Woudestein. Enkele tientallen demonstranten hebben zich verzameld voor Food Plaza met een drumband en twee tentjes. Meer informatie volgt.

Hoe we verder willen

In deze roerige tijden willen we stilstaan bij de recente gebeurtenissen en de protesten die hebben plaatsgevonden in reactie op het aangrijpende conflict tussen Israël en Hamas in Gaza, en op de manier waarop we als universiteit hier een vervolg aan willen geven.

Juist in deze moeilijke tijden willen we een inclusieve en respectvolle universiteit zijn, een gemeenschap waarin iedereen zich veilig en gehoord voelt, ondanks de soms zelfs grote verschillen van mening. De situatie in Gaza roept alom diepe emoties op, ook bij ons. We willen nogmaals benadrukken dat vreedzame bijeenkomsten en protesten essentiële onderdelen zijn van democratische expressie en een manier waarop onze gemeenschap haar stem kan laten horen. Onze universiteit is en blijft een omgeving waarin dialoog en begrip centraal moeten staan.

Erasmiaanse waarden

Het is belangrijk dat we elkaar proberen te vinden in onze gedeelde waarden van menselijkheid, rechtvaardigheid en respect voor alle individuen, ongeacht hun achtergrond of overtuigingen. Daarvoor dienen onze Erasmiaanse waarden: maatschappelijke betrokkenheid, wereldburgerschap, verbindend, ondernemend en ook ruimdenkend.

Daarom hebben we vanaf het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas gezegd dat we dialoog, debat en demonstraties faciliteren. We zien dat een deel van onze studenten en medewerkers deze verantwoordelijkheid op zich neemt door deel te nemen aan teach-ins, walk-outs en demonstraties. Ze laten hun stem horen tegen de humanitaire crisis. We erkennen dat dit wrijving, ongemak en angst met zich mee kan brengen. Maar het hoort bij de aard en kern van een universiteit dat we volharden in het geven van ruimte aan verschillende perspectieven, inzichten en overtuigingen. Dat er kritisch debat kan zijn. Dat het schuurt. Wel is het belangrijk dat al onze studenten en medewerkers zich op onze campus veilig voelen, of ze nu een Palestijnse, Joodse of andere achtergrond hebben. Discriminatie, vernieling of geweld horen niet thuis op een universiteit. Zij bedreigen daarmee de academische vrijheid en de ervaren veiligheid.

Dialoog

We hebben vorige week donderdag moeten besluiten de universiteit te sluiten. Dat hadden we veel liever niet hoeven doen. Door het dringende verzoek van de driehoek (burgemeester, politie en OM) Rotterdam voelden we geen andere keuze. De veiligheid van zowel studenten, medewerkers als demonstranten kon niet worden gegarandeerd. De organiserende partijen hebben hun aangekondigde demonstratie op de campus vervolgens verplaatst, maar sluiten niet uit dat nieuwe acties op een later tijdstip alsnog naar de campus komen.

Helaas geeft een aantal organisatoren via social media aan geen behoefte te hebben aan een dialoog. Wij vinden het belangrijk altijd open te blijven staan voor dialoog en we merken dat veel van onze studenten en medewerkers er net zo in zitten. Dat is immers de kern en aard van een universiteit: dat je altijd in gesprek blijft met elkaar, en altijd nieuwsgierig bent naar overwegingen en argumenten van de ander. We laten ons niet gijzelen door partijen die naar eigen zeggen ‘niet in gesprek willen, maar een revolutie willen afdwingen’. Dat hoort niet bij de aard van een academie.

3 Pijlers

We nemen daarom het initiatief om de dialoog hierover diepgaander en omvangrijker te voeren. Die aanpak is gebaseerd op drie pijlers:

  1. Activiteiten om de saamhorigheid en het begrip binnen de EUR-gemeenschap te versterken.
     
  2. Het bevorderen van transparantie en normatieve criteria in onze samenwerkingsverbanden.
     
  3. Initiatieven om bij te kunnen dragen aan de wederopbouw van de kennisinfrastructuur in Gaza.

1: Dialoogtafels

We gaan met elkaar in gesprek binnen de vaste overlegstructuren met studenten en medewerkers, zoals de Universiteitsraad, en we faciliteren en organiseren dialoogtafels, via het IDEA Center en mogelijk ook via Studium Generale en de Living Room. Studenten en medewerkers wordt uitdrukkelijk gevraagd mee te organiseren en mee te doen.

2: Commissie Samenwerkingsverbanden in oprichting

Er wordt een universiteitsbrede Commissie Samenwerkingsverbanden EUR opgericht die kan adviseren over samenwerking met internationale kennisinstellingen en andere partners. Belangrijke criteria hierbij zijn mensenrechten, kennisveiligheid en de kernwaarden van de EUR. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de criteria en de procedure. Zodra de leden zijn benoemd, zullen als eerste de samenwerkingsverbanden met partners die betrokken zijn bij de situatie in Gaza en Israël worden onderzocht.

3: Bijdrage aan wederopbouw van de kennisinfrastructuur in Gaza

Na de verwoesting van de academische structuur in Gaza is wederopbouw noodzakelijk. Hoewel we ons realiseren dat onze mogelijkheden onder de huidige omstandigheden beperkt zijn, willen we onderzoeken hoe we samen met andere universiteiten en de internationale academische gemeenschap studenten, wetenschappers en instituten in Gaza kunnen helpen. Zowel in Gaza en op de Westbank, als in uitwisseling van studenten en medewerkers. Hierover gaan we ook graag met onze EUR-gemeenschap in gesprek.

Samen kunnen we werken aan een rechtvaardigere en vreedzamere wereld. Laten we blijven streven naar constructieve en respectvolle manieren om onze humanitaire, maatschappelijke en academische verantwoordelijkheid te vervullen.

College van Bestuur,

Ed Brinksma
Annelien Bredenoord
Ellen van Schoten

Campus woudestein in de zomer

Erasmus Universiteit Rotterdam heropent campus op vrijdag 17 mei

De aangekondigde pro-Palestina demonstratie op campus Woudestein heeft, na sluiting van de gebouwen op dringend advies van de driehoek, vandaag geen doorgang gevonden op het terrein van Erasmus Universiteit Rotterdam. De campus blijft donderdag 16 mei dicht, maar op vrijdag 17 mei zullen de gebouwen openen en alle colleges, werkzaamheden, tentamens en andere activiteiten hervat worden. De enige uitzondering is een klein aantal in Sanders Building, omdat deze colleges al geannuleerd zijn.

Een aantal pro-Palestijnse organisaties heeft hun demonstratie van vandaag verplaatst naar het stationsplein van Rotterdam Centraal. Op sociale media van organiserende partijen is te lezen dat zij wel van plan zijn om op een ander moment alsnog naar campus Woudestein te komen. De universiteit treft daar, wederom in samenwerking met de driehoek van burgemeester, politie en OM, de nodige voorbereidingen voor. Veiligheid staat uiteraard voorop, en in samenspraak met de driehoek zullen de komende tijd de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden. Meer informatie volgt.

Veelgestelde vragen over demonstratie

Op een aparte pagina houden we een lijst met de actuele antwoorden op veelgestelde vragen bij. Kijk daar ook om up-to-date te blijven.

Rustig op campus Woudestein

Het is stil op campus Woudestein. De pro-Palestina demonstratie was gepland om 13:00 uur. Maar tot op heden is het rustig. Het protest lijkt verplaatst naar station Rotterdam Centraal.

Lege campus op donderdag 16 mei 2024.

Online berichten dat demonstratie campus Woudestein is afgelast

Er verschijnen berichten dat de pro-Palestina demonstratie op campus Woudestein van vandaag is afgelast. De campus blijft hoe dan ook gesloten voor vandaag. De veiligheid op campus is de verantwoordelijkheid van de driehoek en deze is aanwezig op campus.

Erasmus Universiteit sluit morgen alle gebouwen op dringend advies van de driehoek

Naar aanleiding van het dringend advies van de driehoek Rotterdam (bestaande uit burgemeester, politie en OM) sluit de Erasmus Universiteit uit veiligheidsoverwegingen donderdag 16 mei alle gebouwen op campus Woudestein en het Erasmus University College. Pro-Palestijnse organisaties hebben deze dag een demonstratie aangekondigd op de campus vanaf 13 uur. De demonstratie op de campus kan wel doorgaan en het College van Bestuur blijft in gesprek met vertegenwoordigers van studenten en medewerkers. 

Voorzitter van het College van Bestuur Ed Brinksma: “Het is buitengewoon teleurstellend dat het nodig is om alle gebouwen op de campus te sluiten. Onze eigen studenten en medewerkers willen met deze demonstratie op vreedzame wijze aandacht vragen voor de situatie in Gaza en de veranderingen die zij willen zien. Omdat echter de aard en omvang van de demonstratie niet kan worden ingeschat heeft de driehoek ons dringend verzocht om deze preventieve maatregel te treffen en alle gebouwen te sluiten. Het verloop van protesten elders in het land toont aan dat de risico’s aanzienlijk kunnen zijn.”

Omdat alle gebouwen dicht gaan zullen er deze dag geen examens, colleges, werkgroepen, promoties, oraties en evenementen plaatsvinden op de campus. Ook de online tentamens (via online proctoring) gaan niet door. Geprobeerd wordt waar mogelijk online onderwijs aan te bieden en/of activiteiten van de campus af te verplaatsen.  

Brinksma: “We vinden het belangrijk dat er gedemonstreerd kan worden. Doordat we onze gebouwen niet toegankelijk maken, hopen we ook dat deze demonstratie de nodige ruimte krijgt. We willen dat er binnen een universiteit ruimte is voor verschillende meningen en voor vreedzame demonstraties. Uiteraard hopen we allemaal op een respectvol en open gesprek zoals dat eerder heeft plaatsgevonden en hopen we taferelen zoals in Amsterdam te voorkomen. De veiligheid van zowel de studenten en de medewerkers van onze universiteit als de deelnemers staat evenwel voor ons als universiteit voorop.”

Walkout op de campus

Vanochtend hebben zo'n 70 mensen gehoor gegeven aan de brede oproep van Dutch Scholars for Palestine voor een zogenaamde walkout. Zij liepen rond 11 uur weg van het college, de werkgroep of de werkplek en troffen elkaar buiten op campus Woudestein. Zoals bij eerdere meetings rond de situatie in Gaza zijn ook nu mensen met elkaar in gesprek gegaan en ze scanderen leuzen. Ze vragen aandacht voor de situatie in Gaza en de Palestijnse bevolking.

Voorzitter van het College van Bestuur Ed Brinksma bij Radio Rijnmond - Woensdag 15 mei 17:30

Meer informatie

Op een aparte pagina houden we een lijst met de actuele antwoorden op veelgestelde vragen bij. Kijk daar ook om up-to-date te blijven.

Gerelateerde content
De Commissie gevoelige samenwerkingsverbanden zal de institutionele banden van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoeken en hier advies over uitbrengen.
Ruard Ganzenvoort
Open brief van de rectoren van de 15 Nederlandse universiteiten
Overzicht Campus Woudestein en de skyline van Rotterdam.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen