VENI-beurs voor Dr. Lieke Oldenhof

VENI-beurs voor Dr. Lieke Oldenhof

Maatwerk of willekeur aan de keukentafel?
Lieke Oldenhof, universitair docent aan Erasmus School of Health Policy & Management, is een Veni-subsidie ​​toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De subsidie wordt beschikbaar gesteld aan jong wetenschappelijk talent dat recent is gepromoveerd.

Decentralisaties in de zorg
Met de financiering van maximaal 250.000 euro gaat Oldenhof vier jaar vervolgonderzoek doen. Het onderzoek van de laureaat richt zich op decentralisaties in de zorg. De resultaten van het project moeten bijdragen aan een betere kwaliteit van besluitvorming in de toewijzing van zorg en theorieontwikkeling over nieuwe waardenafwegingen in een veranderende verzorgingsstaat.

Maatwerk of willekeur aan de keukentafel?
Er staat heel wat op het spel aan de Nederlandse keukentafel: er wordt onderhandeld over zorg. Wat doet de overheid nog? En wat kan de burger zelf doen in een participatiesamenleving? In alle Nederlandse gemeenten worden sinds 2015 zogenaamde keukentafelgesprekken gevoerd. Toen zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg & maatschappelijke ondersteuning. “Zij hebben veel vrijheid gekregen om maatwerk te leveren: echt in te spelen op de persoonlijke situatie. Maar het gevolg is dat dit vaak voelt als willekeur en ongelijkheid. Zeker nu er verschillen ontstaan tussen en binnen gemeenten in de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg.”

Er bestaat nu veel onduidelijkheid. Hebben hulpverleners wel genoeg deskundigheid in huis? Is het rechtvaardig dat jij iets anders krijgt dan je buurman? En is het wel een gelijkwaardige onderhandeling? Dit voelt niet zo als je weet dat de hulpverlener tegenover je ook een bezuinigingsopdracht heeft meegekregen van de gemeente. De uitkomst van het gesprek is nu vaak frustrerend. De onderzoeker ziet ook dat de laatste tijd steeds meer burgers naar de rechter stappen.

Etnografische methoden
Het onderzoek van Oldenhof gaat de nieuwe verdeling van zorgverantwoordelijkheden in kaart brengen aan de hand van etnografische methoden: observaties van keukentafelgesprekken en interviews met burgers en hulpverleners. “Etnografische methoden zijn erg geschikt om sociale interacties te onderzoeken. Gek genoeg wordt de etnografie in de bestuurskunde nauwelijks ingezet, terwijl deze discipline juist pretendeert iets te willen zeggen over het gedrag van mensen. Het wordt dus tijd.” In dit project combineert Oldenhof verschillende theoretische inzichten: uit de pragmatische sociologie over waarden, empirische ethiek, bestuurskunde en gezondheidsmanagement.“Er wordt van zorgverleners steeds vaker verwacht dat ze integraal werken, maar in de wetenschap blijven we vaak in onze eigen specialistische koker zitten.” Haar benadering is daarom multidisciplinair.

Over NWO
NWO is de onafhankelijke nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 500 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven.

Over Veni
Veni maakt onderdeel uit van de prestigieuze Vernieuwingsimpuls van NWO, bestaande uit Veni, Vidi en Vici. Hiermee biedt NWO wetenschappers in verschillende stadia binnen hun carrière de mogelijkheid om grensverleggend onderzoek te doen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patricia Kemp, Marketing & Communicatie van Erasmus School of Health Policy & Management, via (010) 408 8878 of via communicatie@eshpm.eur.nl.