Verslag digitale sessies met alumni

Eind januari hebben we op twee avonden digitale sessies gehouden waarvoor we via LinkedIn alumni hadden uitgenodigd om deel te nemen. Over beide avonden verspreid hebben we in totaal met negen alumni gesproken. De afstudeerjaren van deze alumni liepen ver uiteen (zie overzicht hieronder).

Doel van de sessies was uitpluizen wat alumni van ons als faculteit nog verwachten na hun afstuderen, zowel als inventariseren hoe zij hun tijd aan de faculteit hebben ervaren. Ook wilden we weten wat zij tijdens hun studie misten en wat voor bijdragen zij als alumni na hun studie de faculteit zouden kunnen en willen bieden. 

Voornaamste conclusies 

In deze gesprekken met onze alumni hebben we vele verschillende onderwerpen besproken. Hieronder lees je onze voornaamste conclusies op basis van wat zij ons vertelden.

Gevoelde band en contact met de faculteit  

Onze alumni kijken met een goed gevoel terug op hun studietijd bij ESHPM/iBMG/SAG en voelen ook nog steeds een band met de faculteit. Er wordt een sterkere band gevoeld met de faculteit dan met de EUR als universiteit. Dit komt deels ook door de kleinschaligheid van de faculteit waarbij de lijntjes met docenten kort voelen. Deze band met ESHPM uit zich ook in het feit dat de alumni geïnteresseerd zijn in evenementen van de faculteit en ook graag meedenken/meehelpen.  

De alumni geven aan vooral werk-gerelateerd contact te hebben met de faculteit, bijvoorbeeld wanneer ze stagiaires hebben van ESHPM, ook volgen veel alumni bijdragen van (onderzoekers van) ESHPM op LinkedIn en komen ze regelmatig afgestudeerden van ESHPM tegen in het werkveld.  

Sommige alumni spreken ook nog regelmatig af met hun oud-klasgenoten en alle alumni waren op de hoogte van het bestaan van alumnivereniging ESHPMa.  

Verbeterpunten opleiding en de overgang naar alumnus 

Over het algemeen werd het gewaardeerd dat de bacheloropleiding vrij breed is. Een enkele oud-student gaf wel aan specialisatie te missen in het bachelorprogramma. Sommige onderwerpen werden wel aangestipt in het programma maar dit was niet genoeg basis voor toegang tot sommige masterprogramma’s.  

Een ander punt dat aangedragen werd is dat het mooi zou zijn als toekomstige alumni beter geïnformeerd worden over eventuele ondersteuning waar zij nog recht op hebben als recente alumni.  

Rol van alumni  

De deelnemende alumni denken zeker dat ervaringen uit het werkveld het onderwijs bij ESHPM zou kunnen versterken. In de praktijk komt men dingen tegen die ook nuttig zouden kunnen zijn als collegestof. Alumni zouden een rol kunnen spelen in deze aansluiting van theorie op praktijk. Soms wordt er namelijk nog steeds een kloof ervaren tussen deze theorie en praktijk bij de alumni, bijvoorbeeld bij de stages en bijbehorende scripties. Wat voor de praktijk het meest nuttig is, kan soms niet zo worden ervaren door de universiteit.  

Gastcolleges worden ook geopperd als manier om alumni en het werkveld dichter bij de studenten te brengen. Ook zijn alumni geïnteresseerd in het faciliteren van praktijkopdrachten voor studenten, zoals business cases. De behoefte voor universitaire studenten is er namelijk ook wel bij bedrijven. Daarnaast is er interesse in het vormen van een denktank. 

Behoeften van alumni  

De alumni geven aan vooral behoefte te hebben aan contactmomenten met andere alumni en op de hoogte gehouden te worden van ontwikkelingen bij ESHPM. Ook worden colleges genoemd: het zou leuk zijn om weer een keer in de collegebanken te zitten. 

Er is geen behoefte voor langer durende toegang tot universiteitsservices zoals literatuur of computerprogramma’s, vaak wordt dit ook beschikbaar gesteld door de werkgever.  

Postacademisch onderwijs  

De EUR wordt zeker als goede optie gezien voor postacademisch onderwijs, voor de één wordt dit gezien als de logische eerste plek om te zoeken; voor de ander is de EUR één van vele opties.  

Interessante thema’s voor postacademisch onderwijs die genoemd worden zijn governance-structuren en strategische vraagstukken. 

Interessante en leerzame sessies

Wij hebben de sessies als zeer interessant en leerzaam ervaren en hebben hier zeker inzichten aan over gehouden die onze activiteiten het komende jaar zullen informeren. Wel zijn we ons ervan bewust dat het slechts een kleine groep alumni was die we hebben gesproken en zij geen volledige reflectie zijn van onze gehele alumnipopulatie. 

Afstudeerjaren van de alumni die we hebben gesproken zijn als volgt; 1986: 1x, 1997: 1x, 2001: 1x, 2006: 1x, 2011: 1x, 2017: 1x, 2020: 1x, 2021: 2x.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen