Vijf promovendi aan de slag met AI bij beroerte

Ellen Hu, promovenda bij Erasmus School of Health Policy & Management, en vier PhD-studenten van het Erasmus MC gaan aan de slag in het pas opgerichte ICAI Stroke Lab in het Erasmus MC. ICAI is het landelijke Innovation Center for Artificial Intelligence. In het Stroke Lab gaan ze zich, onder begeleiding van een team van experts van het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit, en in samenwerking met Philips, richten op het verbeteren van de uitkomst van patiënten met een beroerte.

Beroertes treffen jaarlijks ongeveer 1 miljoen Europeanen. Na een beroerte overlijdt 30% van de getroffenen. Het is een belangrijke doodsoorzaak in ontwikkelde landen en invalideert de helft van de patiënten. Momenteel leven meer dan 6 miljoen Europeanen met de gevolgen van een beroerte. Dat zorgt voor enorme kosten voor behandeling en revalidatie (circa €38 miljard per jaar in Europa). Bovendien komen beroertes steeds vaker voor bij jonge mensen, met naar schatting 1,5 miljoen beroertes per jaar in Europa in 2025.

Dr. Theo van Walsum, een van de initiatiefnemers van het lab: ‘We willen kunstmatige intelligentie inzetten om de patiënt te helpen vanaf het 112-moment tot en met de revalidatie. De patient journey na een beroerte kent veel keuzemomenten en we willen moderne AI gebruiken om zorgprofessionals en patiënten betere keuzes te laten maken.’

De komende vier jaar gaan de vijf promovendi in samenwerking met Philips werken om die keuzes makkelijker te maken. ‘We gaan een omgeving creëren waarin langs de hele tijdlijn van de patiënt data kan worden verzameld. Uit die data kan vervolgens met AI informatie worden gehaald. Bijvoorbeeld bij welke soort patiënten welke behandeling beter aanslaat. Dat kunnen we dan uiteindelijk inzetten voor een gepersonaliseerde behandeling om de uitkomsten van patiënten te verbeteren.’

Het ICAI Stroke Lab-team

Het streven de uitkomst van patiënten met een beroerte te verbeteren heeft voordelen voor de patiënten, en kan ook de sociaaleconomische kosten die samenhangen met een beroerte verlagen.  

Het Erasmus MC zal de klinische domeinexpertise inbrengen langs de volledige patiëntreis (via de afdelingen Neurologie, Radiologie & Nucleaire Geneeskunde en Revalidatiegeneeskunde), en samenwerken met onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg en de Biomedical Imaging Group Rotterdam, met grote expertise in kunstmatige intelligentie en biostatistiek. Vanuit Philips is de afdeling IGT Innovations betrokken. Vanuit Erasmus School of Health Policy & Management zijn Sandra Sülz (als Lab Director), Milou Silkens en Kees Ahaus (als PhD supervisors) betrokken.

Promovendus
Onderzoeker
Promotor
Promotor

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen