prof.dr.ir. (Kees) CTB Ahaus

prof.dr.ir. (Kees) CTB Ahaus
Full professor Erasmus School of Health Policy & Management Health Services Management & Organisation (HSMO)
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
J6-43
Email
ahaus@eshpm.eur.nl
Back to overview

Profile

 • Daniëlle Cattel, Frank Eijkenaar, Kees Ahaus & M Van de Laar (2021) - Bundelbekostiging in de zorg mogelijk ondanks belemmeringen - Economisch-Statistische Berichten, 106 (4794), 86-89
 • NMH Kromme, Kees Ahaus, ROB Gans & HBM Van de Wiel (2020) - Samen veranderen is samen leren - KWALON. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland, 25 (3)
 • Kees Ahaus (2018) - Valkuilen op de weg naar waardegedreven zorg - KiZ
 • Kees Ahaus (2018) - Essenties van waardegedreven zorg - KiZ
 • Kees Ahaus & F Schurink (2015) - Trends in het Kwaliteitsdenken in de zorg, een analyse van literatuur over kwaliteit en veiligheid - KiZ, (5), 4-9
 • Kees Ahaus (2015) - Waar gaat het met de kwaliteitsbeweging heen? Trends, reflecties en nieuwe richtingen - Sigma, (1), 6-10
 • HJ Doeleman, R Hellebosch, S Ten Have & Kees Ahaus (2013) - A3-methodiek: effectief leiderschap geïntegreerd in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten, provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s) - Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 6 (3), 27-46
 • OP Roemeling, Kees Ahaus & J Slomp (2013) - Verbeterborden bekeken, Gebruik van het verbeterbord, theorie en praktijk - KiZ, (1), 12-17
 • AG Van Gemert, Kees Ahaus, AW De Kleine, HS Franke, CBM Kaagman & CHE Kuijlen (2012) - Bevorderende factoren voor ketenontwikkeling in de spoedzorg. - KiZ, 10-15
 • NMH Kromme, Kees Ahaus & E Heineman (2011) - Clinical Governance en het streven naar excellentie - KiZ, (3), 10-14
 • MMN (Mirella) Minkman, Kees Ahaus & Robbert Huijsman (2010) - Het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg, Ketenkennis gebundeld in een generiek toepasbaar kwaliteitsmodel - M en O, 64 (5), 26-43
 • Kees Ahaus, A Van Mourik, K Van den Berg & K Birkhoff (2009) - Betrouwbaarheid van kwaliteitsinformatie in de zorg - KiZ, (1), 4-7
 • Kees Ahaus (2008) - Vertrouwen in patiëntveiligheid - Synaps, (25), 6-7
 • Kees Ahaus (2008) - Kwaliteitssystemen in zorginstellingen: ervaringen, werkzaamheid, ontwikkelingen en paradigma’s - ZM Magazine, (3), 8-11
 • Kees Ahaus (2008) - De waarde van certificatie en accreditatie. Kern van het debat en nieuwe wegen. - KiZ, (1), 4-7
 • Kees Ahaus (2007) - Inzicht in complexiteit en vervlechting - Synaps, (24), 23-25
 • MMN (Mirella) Minkman & Kees Ahaus (2007) - Ketenkwaliteit, de organisatiegrens voorbij - Kwaliteit in beeld, (1), 16-18
 • Kees Ahaus (2006) - Het belang van evidence-based kwaliteitsmanagement - Synaps, (21), 29-32
 • Kees Ahaus (2005) - De TVB-sessie: verankering van prestatie-indicatoren - Management tools, (6), 8-52
 • H Van de Water, Kees Ahaus & AR Timmermans (2005) - De Balanced Scorecard bij strategie¬ontwikkeling en implementatie met behulp van het Analytic Hierarchy Process - MAB, 79 (10), 502-511 - doi: 10.5117/mab.79.11808
 • JJ Vos & Kees Ahaus (2002) - Balans in strategie, Prestatiesturing met de Balanced Scorecard in de gezondheidszorg - ZM Magazine, (10), 7-11
 • Kees Ahaus & M Kriens (1992) - Prestatie-indicatoren en management by objectives - Bedrijfskunde, (4), 387-400
 • Kees Ahaus & E Piëst (1987) - Processen van strategievorming : een vergelijking van twee prak¬tijkgevallen - Bedrijfskunde, (3), 278-285
 • Kees Ahaus & UG Bijlsma (1986) - Maatwerk op maat organiseren - Bedrijfskundige
 • Kees Ahaus & H Van de Water (1986) - Denken over kwaliteitsborging - Sigma, (2), 3-8
 • Kees Ahaus & A Kastelein (1986) - Ontwikkelingen in de contingency-benadering: enkele kritische kanttekeningen (2) - Bedrijfskunde, (1), 87-90
 • Kees Ahaus (1986) - Strategie-bepalingen in een KMO: een eenvoudige aanpak - Tijdschrift Financieel Management, (December), 76-83
 • Kees Ahaus & A Kastelein (1985) - Ontwikkelingen in de contingency-benadering: enkele kritische kanttekeningen (1) - Bedrijfskunde, (4), 397-403

 • HCH Wollersheim, Kees Ahaus, JF Hamming, C Wagner & T van der Weijden (2020) - Kwaliteit en veiligheid in patientenzorg (red.) - Bohn Stafleu van Loghum
 • JP Thomassen & Kees Ahaus (2011) - Klachten en kansen, de patiënt centraal in een laagdrempelige en effectieve klachtbehandeling van ziekenhuizen - Kluwer
 • Kees Ahaus & E De Haan (2010) - Integraal Klachtenmanagement, Inspiratiebron voor Klantloyaliteit, Merkreputatie en Kwaliteitsverbetering, - Kluwer
 • Kees Ahaus & FJ Diepman (2010) - Balanced Scorecard & INK-managementmodel - Kluwer
 • H Rosendal, Kees Ahaus & Robbert Huijsman (2009) - Ketenzorg, Praktijk in Perspectief - Elsevier gezondheidszorg
 • Kees Ahaus, A De Heer & WJ Swinkels (2001) - ISO 9000:2000-serie, Strategie en Aanpak - Kluwer
 • A De Heer & Kees Ahaus (1991) - ISO 9000-serie en Kwaliteits¬handboek - Kluwer
 • A De Heer, Kees Ahaus & AMAM Vos (1988) - Kwaliteitskosten, wat baat het? - Kluwer

 • Bart Noort, CTB (Kees) Ahaus & Mart van de Laar (2021) - Using Regional Funding to Achieve Transparent and Personalized Health Care - In Nico Van Weert & Jan Hazelzet, Personalized Specialty Care (pp. 161-167) - Springer
 • Robbert Huijsman & Kees Ahaus (2020) - Organisatie van zorg (Hoofdstuk 4) - In H.C.H. Wollersheim, C.T.B. Ahaus, J.F. Hamming, C. Wagner & T. van der Weijden, Kwaliteit en veiligheid in patientenzorg - Bohn Stafleu van Loghum
 • B Noort, M van de Laar & Kees Ahaus (2020) - Met regionale bekostiging naar transparante en gepersonaliseerde zorg - In N. van Weert & J. Hazelzet, Gepersonaliseerde medische zorg, Innovatieve zorg afgestemd op persoonlijke behoeften, voorkeuren en waarden - NFU
 • L Van Huizen & Kees Ahaus (2017) - The Road to Excellence: A Case Study of the Application of GMP, ISO 9001 and the EFQM Excellence Model in a Nuclear Medicine Department - In Quality in Nuclear Medicine (pp. 3-21) - Springer
 • OP Roemeling, W van den Bijllaardt, MJ Land, Kees Ahaus, J Slomp & M Rouppe Van der Voort (2014) - ‘Prestatieverbetering over langere tijd, het effect van lean op doorlooptijden op het LMMI, St. Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis’ - In Verder met lean in de zorg, naar de kern van de zaak (pp. 113-122) - Boom / Lemma Uitgevers
 • Kees Ahaus, M Van de Steeg & M Zwier (2013) - ‘Terug naar de essentie. Eenvoud, focus, lef en loslaten in tijden van dynamiek en complexiteit’ - In Derde Generatie Kwaliteitsmanagement, Vertrekken - Zoeken – Verbreden (pp. 105-118) - Kluwer
 • Kees Ahaus & A Van de Wetering (2008) - ‘Grootschalige verandering op positieve leest’ - In Waarderend organiseren. Appreciative Inquiry: co-creatie van duurzame verandering (pp. 109-137) - Gelling Publishing
 • J Hacke & Kees Ahaus (2003) - Blijvende resultaten boeken met plezier. Over het coachen met behulp van de Balanced Scorecard en het INK-managementmodel - In Handboek Politiediensten - Kluwer
 • Kees Ahaus (2002) - 'Wat heeft kwaliteitsmanagement de bedrijfsethiek te bieden?' - In Waarborging van waarden (pp. 38-52) - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Kees Ahaus (1996) - Duidelijkheid over bevoegdheid. - In HRM in de praktijk - Kluwer Bedrijfswetenschappen
 • Kees Ahaus & H Van de Water (1993) - 'Kwaliteitsinstrumenten voor het afbakenen van bevoegdheden' - In Kwaliteitsmanagement in beeld, (pp. 101-120) - Kluwer
 • Kees Ahaus (1991) - 'Invoeren van een kwaliteitssysteem' - In Kwaliteitsmanagement (pp. 49-77) - Wolters-Noordhoff

 • A Bijl, Kees Ahaus, G Ruël, P Gemmel & B Meijboom (2018) - The role of lean leadership in the lean maturity – second-order problem solving relationship: a multiple case study - In 25th annual EurOMA conference
 • AC Noort, Kees Ahaus & JT Van der Vaart (2018) - Purchasing in practice: how the healthcare system shapes purchaser’s chronic care chain management - In 25th annual EurOMA conference
 • Kees Ahaus (2018) - Perceptions of practitioners and experts on value-based healthcare: a mixed-methods study. - In 25th annual EurOMA conference
 • F Van Zanten, Kees Ahaus, MJ Land & OP Roemeling (2016) - The impact of lean in health care: how different types of variability influence admission times. - In 23rd Annual EurOMA Conference

 • Kees Ahaus (1994) - Bevoegdheidsverdeling en Organisatie, Evaluatie van een bedrijfskundige methode - RUG

Thesis HCM

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
GW4030MV

Health Service Operations Management

Level
master - jaar 1
Year
2021
Year Level
master - jaar 1
Course Code
GW4005MD

Health Service Operations Management

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
GW4005MV

Module Knowledge

Level
bachelor 1
Year
2021
Year Level
bachelor 1
Course Code
GW114K

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen