Zorg voor mensen met obesitas vraagt om maatwerk

Paige Crompvoets

Iedere patiënt heeft zijn eigen visie op wat belangrijk is tijdens de behandeling. Door een persoonsgerichte benadering kan een zorgprofessional beter aansluiten bij de wensen van de patiënt. Onderzoekers van Erasmus School of Health Policy & Management en het Erasmus MC vroegen aan patiënten met ernstige obesitas (BMI≥40 kg/m2) wat zij belangrijk vinden bij de zorg en begeleiding. Bovenaan staat voor alle mensen dat ze behandeld worden met waardigheid en respect. Maar zijn er ook opvallende verschillen.

“Uit de literatuur en uit praktijkervaringen weten we dat stigmatisering van mensen met obesitas een groot probleem is”, vertelt onderzoeker Paige Crompvoets, die dit onderzoek in het kader van haar promotietraject uitvoerde. “Ook in de interviews kwam dit vaak naar voren. Dat bijna alle patiënten aangeven met waardigheid en respect behandeld te willen worden is dus niet verrassend.  Mensen met obesitas hebben toch vaak het gevoel niet serieus te worden genomen en dat veel zorgprofessionals niet verder kijken dan het gewicht. Bovendien zijn behandelingen vaak gericht op gewichtsverlies, en daarbij wordt het bredere welzijn nog wel eens uit het oog verloren.”

Wilt u het hele artikel lezen, ga dan naar de website van Leefstijl in de Zorg.

Promovendus

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen