Zorginstituut Nederland verwelkomt prof.dr. Pieter van Baal als nieuw lid

Foto van campus Woudestein

De Adviescommissie Pakket (ACP) van Zorginstituut Nederland verwelkomt prof.dr. Pieter van Baal en prof.dr. Stephanie Klein Nagelvoort Schuit als nieuwe leden. Ze zijn voor 4 jaar benoemd. Van Baal is hoogleraar economie van de publieke gezondheid aan Erasmus School of Health Policy & Management. Hij doet onder andere onderzoek naar de methodologie van kosteneffectiviteitsanalyses, de economische aspecten van het ouder worden, het voorspellen van de gezondheid van de populatie en de uitgaven aan gezondheidszorg en naar sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Van Baal wil graag bijdragen aan het debat over vergoeding van nieuwe medische technologie en het versterken van de economische argumentatie van de ACP om zo bij te dragen aan een betaalbare, efficiënte en doelmatige zorg voor iedere Nederlander.

Het Zorginstituut is zeer verheugd met deze benoemingen: "Wij wensen hen veel succes en zien uit naar hun bijdragen aan deze mooie en belangrijke commissie."

De ACP adviseert de Raad van Bestuur (RvB) van het Zorginstituut over voorgenomen pakketadviezen. Zij toetst deze adviezen aan de 4 pakketcriteria (effectiviteit, kosteneffectiviteit, noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid) en kijkt of de uitkomsten daarvan maatschappelijk wenselijk zijn. Daarbij kijkt zij zowel naar de belangen van de patiënten die in aanmerking komen voor vergoeding van een bepaalde interventie. Als naar de belangen van patiënten met andere aandoeningen (die ook graag willen dat de behandeling van hun aandoening wordt vergoed) én naar het belang van alle premiebetalers. De commissie doet dit vanuit het principe dat de basisverzekering maximale gezondheidswinst dient op te leveren voor de gehele bevolking.

Professor

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen