Zorgvuldige afweging tussen bescherming en doelmatigheid van verzekeringen nodig

We begrijpen verzekeringsmarkten nog niet goed. Zo blijft de vraag naar ouderenzorgverzekeringen achter bij economische voorspellingen. Begrip van verzekeringsmarkten is van belang, omdat verzekeringen uiteindelijk een groot deel van de zorgkosten betalen.

In zijn proefschrift, getiteld “Consumer Decisions in Insurance Markets” probeert Timo Lambregts (Erasmus School of Health Policy & Management) daarom aan dit begrip bij te dragen. Daarvoor bestudeert hij de buitenlandse markten voor vrijwillige ouderenzorgverzekeringen en de Nederlandse markt voor verzekerde geestelijke gezondheidszorg. Op donderdag 28 april vindt de promotie van Timo Lambregts plaats, waarbij hij zijn proefschrift zal verdedigen.

Timo’s onderzoek laat zien dat er meerdere verklaringen zijn voor het lage verzekeringsbezit. Zo hebben mensen andere voorkeuren dan in economische modellen wordt aangenomen. Daardoor is bijvoorbeeld de vraag naar verzekeringen lager wanneer het onbekend is of deze zullen uitkeren. Ook heeft niet iedereen dezelfde vaardigheden. Zo hebben mensen met meer vaardigheden vaker een verzekering. En sluit hun verzekeringsbezit beter aan op hun verwachte zorgbehoeften. Daarnaast zien we dat vooral mensen die verwachten zorg nodig te hebben verzekeringen kopen.

Ten dele past het lagere verzekeringsbezit op vrije markten dus bij de voorkeuren van mensen. Maar ten dele komt het ook voort uit verschillen in gezondheid en vaardigheden. Zulke verschillen in verzekeringsbezit kunnen niet eenvoudig worden verminderd.  Dit proefschrift laat zien dat, wanneer men verschillen naar vaardigheden verkleint, verschillen naar gezondheid juist kunnen toenemen. Een verzekeringsplicht is dan beter geschikt om iedereen even goed te verzekeren. Tegelijkertijd laat dit proefschrift zien dat zulke verzekeringsdekking in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg een flinke invloed op zorggebruik heeft. Waarschijnlijk is dit effect in de verpleeghuiszorg kleiner. Maar dit resultaat onderstreept het belang van een zorgvuldige afweging tussen bescherming en doelmatigheid.

Lees hier meer over de promotie van Timo Lambregts.

Promovendus

Timo Lambregts

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen