Zorgstelsel & Zorgverzekering

Cursus voorjaar 2020

Wegens groot succes zijn er alweer nieuwe cursusdata gepland voor de cursus Zorgstelsel & Zorgverzekering. De cursus wordt in het voorjaarvan 2020 (vrijdag 13 maart en vrijdag 20 maart) voor de zestiende keer georganiseerd.

Gerenommeerde docenten van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) behandelen actuele ontwikkelingen in de Nederlandse gezondheidszorg in de cursus Zorgstelsel & Zorgverzekering. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om de gehele cursus van vier verdiepingscolleges of slechts één of enkele colleges te volgen. Na afloop krijgt u een certificaat als bewijs van deelname.

Inhoud

In de Nederlandse gezondheidszorg is een belangrijke rol weggelegd voor gereguleerde concurrentie tussen zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders. Hoewel de invoering van de uniforme basisverzekering in 2006 een belangrijke mijlpaal vormt, en sindsdien belangrijke stappen zijn gezet, is de herziening van het zorgstelsel nog zeker niet voltooid. Integendeel, er is sprake van een onvoltooide agenda en de komende jaren zal de zorgsector dan ook nog volop in ontwikkeling blijven. De belangrijkste actuele beleidsthema’s komen in deze cursus uitgebreid aan bod.

Doelgroep

De cursus Zorgstelsel & Zorgverzekering is bedoeld voor bestuurders, managers, zorgprofessionals, beleidsmedewerkers en adviseurs werkzaam in de Nederlandse gezondheidszorg of bij de overheid. Het doel is om hen zodanig te informeren en bij te scholen dat zij in de dagelijkse praktijk beter in staat zijn om de complexiteit van het zorgstelsel te doorgronden en hierdoor gemakkelijk dwarsverbanden en relaties kunnen leggen tussen de diverse aspecten van het stelsel.

Overzicht

De volledige cursus Zorgstelsel & Zorgverzekering bestaat uit vier verdiepingscolleges verdeeld over twee vrijdagen. De verdiepingscolleges zijn kleinschalig (maximaal 25 deelnemers per bijeenkomst) en bieden veel ruimte voor discussie.

1. Gereguleerde concurrentie in de curatieve zorg
    Prof.dr. Wynand van de Ven
    Vrijdag 13 maart 2020, 9.30-12.30

2. Toekomst van de langdurige zorg
    Prof.dr. Erik Schut
    Vrijdag 13 maart 2020, 13.30-16.30

3. Naar nieuwe bekostigingsmethoden in de zorg
    Dr. Frank Eijkenaar
    Vrijdag 20 maart 2020, 9.30-12.30

4. Mededingingstoezicht in de Nederlandse gezondheidszorg
    Prof.dr. Marco Varkevisser
    Vrijdag 20 maart 2020, 13.30-16.30