Gezondheid en Gedragsverandering

3-daagse cursus – donderdag 14 maart, 28 maart en 18 april 2024

Met de Nederlandstalige cursus Gezondheid en Gedragsverandering van ESHPM Academy aan de Erasmus Universiteit Rotterdam maak je in 3 dagen uitgebreid kennis met het gebruik van gedragsinzichten in gezondheid en krijg je handvatten om met subtiele maar effectieve aanpassingen gedragsveranderingen te realiseren.

Samen met mededeelnemers van bijvoorbeeld VWS, de provinciale en gemeentelijke overheid, de GGD, de medische sector, zorgverzekeraars en (wetenschappelijke) kennisinstituten neemt ESHPM Academy je op de eerste cursusdag graag mee in sociaalwetenschappelijke perspectieven op gedrag en gezondheid, gedragskennis en effectieve beïnvloeding van gezond gedrag.

De tweede cursusdag staat in het teken van de invloed van onze fysieke en de sociale omgeving op gezondheid en gedrag. Ook leer je hoe je een succesvolle gedragsinterventie ontwikkelt, waarbij je leert kiezen tussen verschillende types interventies die in meer of mindere mate ingrijpen in de keuzes van de doelgroep.

Op de derde cursusdag staat het belang van evaluatie van gedragsinterventies centraal. Tijdens deze dag leer je hoe een interventie vooraf zo in te richten zodat de (lange termijn) effectiviteit duidelijk wordt, en wordt er een praktijkvoorbeeld over een interventie om medewerkers van Erasmus MC te helpen om te stoppen met roken, besproken.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus heb je/kun je:
> Inzicht in gedrag en gedragsverandering met betrekking tot gezondheid
> Inzicht in de vraag waarom gezonde intenties niet altijd leiden tot gezond gedrag
> Inzicht in de factoren waardoor gezondheidsinterventies en beleid (niet) werken
> Kennis over elementen in de fysieke en sociale omgeving die gezondheidsgedrag beïnvloeden
> Succesvolle en passende interventies om gezond gedrag te bevorderen ontwikkelen
> Een evaluatieplan voor gedragsinterventies met betrekking tot gezondheid opstellen

Een hoog opleidingsniveau is gegarandeerd met een line-up van gerenommeerde hoogleraren en universitaire docenten en een inspirerende gastspreker.

 • Dr. Stefan Lipman

  Stefan Lipman is universitair docent binnen de sectie Health Economics bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM).

 • Dr. Inge Merkelbach

  Inge Merkelbach is universitair docent binnen de sectie Clinical Psychology bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) en managing director van BIG’R.

 • Prof.dr. Marco Varkevisser

  Marco Varkevisser is hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM).

 • Prof.dr. Semiha Denktaş

  Semiha Denktaş is hoogleraar gezondheids- en gedragspsychologie bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB).

 • Nienke Boderie Promovenda

  Nienke Boderie is PhD kandidaat bij de afdeling Publieke Gezondheidszorg van het Erasmus MC.

Het programma is gericht op professionals die zich bezighouden met gezondheidsbevordering en ziektepreventie en die hun doelgroep effectiever willen bereiken. Hieronder vallen bijvoorbeeld beleidsmedewerkers en -adviseurs werkzaam bij VWS, de provinciale en gemeentelijke overheid, GGD en zorgverzekeraars. Alsook artsen, medisch specialisten en andere beroepsbeoefenaars uit de medische sector, Arbo deskundigen en onderzoekers bij (wetenschappelijke) kennisinstituten.

Het praktijkgerichte programma bestaat uit academische inleidingen, interactieve colleges, een praktijkvoorbeeld en begeleid werken. De interactieve colleges worden gegeven door Stefan Lipman en Inge Merkelbach die de cursus ook hebben ontworpen.
 

Donderdag 14 maart 2024, dag 1

GEZONDHEIDSGEDRAG BEGRIJPEN

09.30 – 09.45 Opening en welkom door dr. Bram Wouterse

09.45 – 10.15 Inleiding door prof.dr. Marco Varkevisser:
                        Gezondheid en Gedragsverandering: een gezondheidseconomisch perspectief

10.15 – 11.15 Interactief college: Gedragskennis: wat is het en wat heb je er aan als je gezondheid wil bevorderen?

11.30 – 13.00 Interactief college: Hoe Capaciteit, Gelegenheid en Motivatie gezond gedrag beïnvloeden (Deel 1)

14.00 – 15.15 Interactief college: Hoe Capaciteit, Gelegenheid en Motivatie gezond gedrag beïnvloeden (Deel 2)

15.30 – 17.00 Begeleid werken aan eigen casus op basis van inhoud van dag 1

 

Donderdag 28 maart 2024, dag 2

DE INVLOED VAN DE OMGEVING OP GEZONDHEID EN GEDRAG

09.30 – 10.00 Inleiding door prof.dr. Semiha Denktaş

                         Gezondheid en Welzijn bevorderen in Rotterdam: BIG’R

10.00 – 11.15 Interactief college: De invloed van de fysieke omgeving op gezondheid en gedrag

11.30 – 13.00 Interactief college: De invloed van de sociale omgeving op gezondheid en gedrag

14.00 – 15.15 Interactief college: Van kennis naar interventie. Hoe ontwikkel je een succesvolle gedragsinterventie?

15.30 – 17.00 Begeleid werken aan interventieplan op basis van eigen casus

 

Donderdag 18 april 2024, dag 3

EVALUEREN VAN GEZONDHEIDSGEDRAGSINTERVENTIES

09.30 – 10.00 Praktijkvoorbeeld door Nienke Boderie:

                         Gedragsverandering in de praktijk: stoppen met roken in het Erasmus MC

10.00 – 11.15 Interactief college: Met succes gedrag veranderen. Het belang van evaluatie.

11.30 – 12.30 Begeleid werken aan evaluatieplan op basis van eigen casus

12.30 – 13.00 Afsluiting en uitreiking van certificaten door dr. Bram Wouterse

DR. STEFAN LIPMAN


Stefan Lipman is universitair docent binnen de sectie Health Economics bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). In zijn onderzoek naar en onderwijs betreffende de vraag hoe mensen beslissen over hun gezondheid combineert hij inzichten van gezondheidseconomie, gedragseconomie en psychologie. Zijn werk behelst o.a. risico- en tijdvoorkeur voor gezondheid, waardering van gezondheid en kwaliteit van leven en het begrijpen van gezond gedrag.

DR. INGE MERKELBACH


Inge Merkelbach is universitair docent binnen de sectie Clinical Psychology bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). In haar onderzoek zet ze gedragskennis in om beleid effectiever te maken. Ook is zij managing director van BIG’R, een wetenschappelijk impactcentrum waar wordt onderzocht of maatschappelijke problemen en/of dagelijkse issues kunnen worden opgelost of verbeterd door het gedrag van mensen positief te beïnvloeden.

PROF.DR. MARCO VARKEVISSER


Marco Varkevisser is hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). In zijn onderwijs en onderzoek houdt hij zich bezig met de structuur & financiering van gezondheidszorg in het algemeen en de juiste ordening van zorgmarkten in het bijzonder. Centraal daarbij staat de vraag welke combinatie van marktwerking en regelgeving optimaal recht doet aan de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg.

PROF.DR. SEMIHA DENKTAȘ


Semiha Denktaş is hoogleraar gezondheids- en gedragspsychologie bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Haar onderzoek betreft complexe vraagstukken op het vlak van gedrag, gezondheid en diversiteit. Hierbij zijn wetenschappers, beleidsmakers, andere professionals en het publiek betrokken (w.o. BIG’R en HEALTY’R). Zij streeft ernaar om wetenschappelijke kennis te vertalen naar bruikbare (gezondheids- en beleids)instrumenten.

NIENKE BODERIE


Nienke Boderie is PhD kandidaat bij het Erasmus Initatief Smarter Choices for Better Health binnende afdeling Publieke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Zij focust zich op gepersonaliseerde beloningen bij langdurig stoppen met roken. Daarbij is ze geïnteresseerd in gedragsverandering, gezond en ongezond gedrag en sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

DR. BRAM WOUTERSE


Bram Wouterse is inhoudelijk coördinator van ESHPM Academy. Daarnaast is hij universitair hoofddocent binnen de sectie Health Economics bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Zijn onderzoek begeeft zich op het snijvlak tussen wetenschap en beleid. Hij is betrokken (geweest) bij onderzoeken voor de OECD, de WHO, de NZa, de Europese Commissie en het ministerie van VWS w.o. de Technische Werkgroep Kosten en Baten van preventie.

DATA EN TIJDEN
Dag 1: donderdag 14 maart 2024  – 09.30-17.00 uur
Dag 2: donderdag 28 maart 2024 – 09.30-17.00 uur
Dag 3: donderdag 18 april 2024    –  09.30-14.00 uur

LOCATIE
De opleiding vindt plaats op campus Woudestein van Erasmus Universiteit Rotterdam.

CURSUSGELD
€ 2.750,- vrij van btw (inclusief cursusmateriaal en lunches). EUR Alumni krijgen 10% korting op het cursusgeld.

TAAL
De voertaal van het programma is Nederlands.

TIJDSBESLAG
Naast de aanwezigheid op de cursusdagen, dien je rekening te houden met 1 uur voorbereiding per cursusdag.

GROEPSGROOTTE
Groepen bestaan uit maximaal 25 deelnemers teneinde actieve participatie optimaal te realiseren.

TOELATINGSEISEN
Gezien het hoge niveau van de cursus zijn de toelatingseisen gesteld op een academisch denk- en werkniveau.

CERTIFICAAT
Na deelname aan de cursus ontvang je een certificaat.

DISCLAIMER
ESHPM Academy behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen betreft het beleid, het programma, het cursusgeld en andere zaken vermeld op deze website.

CONTACT
Voor informatie kun je terecht bij:
Dr. Stefan Lipman
Programma Coördinator Gezondheid en Gedragsverandering
lipman@eshpm.eur.nl
+31 10 754 56 52

Meld je hier aan voor de cursus Gezondheid en Gedragsverandering 2024.

Voor meer informatie

Dr. Stefan Lipman
Programma Coördinator Gezondheid en Gedragsverandering
lipman@eshpm.eur.nl
+31 10 754 56 52

Volg ESHPM Academy op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het cursusaanbod en andere activiteiten.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen