Quaser

Handleiding voor Kwaliteit en Veiligheid in Europese ziekenhuizen

In een drie jaar durend onderzoek onderzochten we hoe aan kwaliteit wordt gewerkt in Europese ziekenhuizen. Kwaliteit werd in dit onderzoek gedefinieerd als klinische effectiviteit, patiënt veiligheid en patiëntgerichtheid. In het onderzoek werd specifiek gekeken naar de onderlinge relaties tussen macro (nationaal systeem), meso (ziekenhuis) en micro (professionals) niveau. Bovendien wilden we weten hoe organisatiestructuren, en –culturen op elkaar inwerken. We  verzamelden data in tien ziekenhuizen in vijf landen (twee ziekenhuizen in ieder land): Engeland, Nederland, Noorwegen, Portugal en Zweden. Het onderzoek laat zien hoe de dynamiek en interacties tussen de verschillende niveaus leiden tot kwaliteitsverbetering en waar weerbarstige vraagstukken ontstaan.

Het doel van het onderzoek was een handleiding te ontwikkelen voor kwaliteitsverbetering . Er is een handleiding  gemaakt voor ziekenhuizen en voor ‘payers’ (financiers, toezichthouders; in de Nederlandse context: verzekeraars, inspectie, ministerie). De handleiding bevat naast wetenschappelijk gefundeerde aandachtspunten ook best practices, die zijn verzameld in de onderzochte ziekenhuizen. De handleiding is nadrukkelijk bedoeld als een ‘reflexief instrument’. Dat wil zeggen: hij bevat geen voorschriften maar zet aan tot een dialoog.

Samenvatting definitief rapport QUASER: A research-based guide for implementing best practice and framework for assessing performance

QUASER Guide for hospitals
Deze handleiding helpt het ziekenhuis om inzicht te krijgen in de sterke kanten van het ziekenhuis en verbeteringen te formuleren voor minder goed ontwikkelde kanten.

QUASER Guide voor payers
Deze handleiding is bedoeld voor ‘inkopers’ en ‘toezichthouders’ binnen het Nederlandse zorgsysteem van de kwaliteit van ziekenhuiszorg. Zij kunnen met deze handleiding de wijze waarop het ziekenhuis grip heeft op - en bezig is met kwaliteitsverbetering evalueren. Daarnaast kunnen ze de handleiding gebruiken om te analyseren in hoeverre hun eigen handelen hierop van invloed is.

Nederlandse e-boek van QUASER & DUQuE onderzoeken naar kwaliteit en veiligheid in ziekenhuizen

Dit e-book geeft een verslag van de afsluitende conferentie van het QUASER project, in samenwerking met het DUQuE project (een ander Europees gefinancierd project naar ziekenhuiskwaliteit) en bevat de bevindingen van de beide projecten alsmede specifieke uitwerkingen richting patiëntenparticipatie, het betrekken van professionals, knowledge brokering en performance management.

Publicaties

 • Weggelaar-Jansen, A. M., van de Bovenkamp, H., & Bal, R. (2016). Zand in de kwaliteitsmachinerie. Medisch Contact(15), 36-38.
 • Wiig, S., Aase, K., von Plessen, C., Burnett, S., Nunes, F., Weggelaar, A. M., ... & Fulop, N. (2014). Talking about quality: exploring how ‘quality’is conceptualized in European hospitals and healthcare systems. BMC health services research14(1), 1.
 • Weggelaar-Jansen, A. M., van de Bovenkamp, H., Quartz, J., Pöstges, H., Gomes, S., Wiig, S., ... & Bal, R. (2015) Quality improvement guidance processes in Europe. Learning to Improve Improved Learning.
 • Burnett, S., Mendel, P., Nunes, F., Wiig, S., van den Bovenkamp, H., Karltun, A., ... & Fulop, N. (2015). Using institutional theory to analyse hospital responses to external demands for finance and quality in five European countries. Journal of health services research & policy, 1355819615622655.
 • Vollaard, H., van de Bovenkamp, H. M., & Vrangbæk, K. (2013). The emerging EU quality of care policy: From sharing information to enforcement. Health policy111(3), 226-233.
 • Hester van de Bovenkamp, Marleen de Mul, Julia Quartz, AnneMarie Weggelaar-Jansen, and Roland Bal (2013). Institutional layering in health care quality policy: introducing regulated competition. Public Administration: in press.
 • Susan Burnett; Anna Renz; Siri Wiig; Alexandra Fernandes; Anne Marie Weggelaar; Johan Calltorp; Janet E. Anderson; Glenn Robert; Charles Vincent; Naomi Fulop (2013). Prospects for comparing European hospitals in terms of quality and safety: lessons from a comparative study in five countries. International Journal for Quality in Health Care, 25 (1): 1-7.
 • Robert, G. Anderson, J. Burnett, S. Aase, K. Andersson-Gare, B. Bal, R. Caltorp, J. Nunes, F. Weggelaar, AM. Vincent, C. Fulop, N. (2011) A longitudinal, multi-level comparative study of quality and safety in European hospitals: the QUASER study protocol. BMC Health Services Research 2011, 11:285.

Onderzoekspartners

Het onderzoek werd uitgevoerd door Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), in samenwerking met:

 • Department of Applied Health Research, UCL, Londen, Engeland (coördinator)
 • King's College, Londen, Engeland.
 • Imperial Centre for Patient Safety and Service Quality (CPSSQ), Londen, Engeland;
 • Department of Health Studies van de University of Stavanger, Stavanger, Noorwegen
 • Culturum, Jönköping County Council, Jönkoping, Zweden
 • ISCTE – Instituto Universitario de Lisboa, Lissabon, Portugal

Mocht u verder willen praten kunt u contact opnemen via quaser@eshpm.eur.nl

 

 

Contact

Erasmus Universiteit Rotterdam
Erasmus School of Health Policy & Management
Quaser-project
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
quaser@eshpm.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen