Medical Delta

Krachten bundelen om technologische oplossingen voor duurzame gezondheidszorg te ontwikkelen en te implementeren. Met dat doel starten de kennisinstellingen in de Medical Delta dit jaar een breed wetenschappelijk programma.

Twaalf onderzoeksprogramma's

In totaal gaat het om twaalf onderzoeksprogramma’s, waarin de medische en technologische kennis en expertise van de drie universiteiten en twee universitair medische centra in Zuid-Holland gecombineerd worden. Met elkaar en met andere partijen in de zorg willen deze instellingen belangrijke maatschappelijke uitdagingen in de gezondheidszorg aanpakken. Het programma richt zich op de hele zorgketen. Dat begint bij fundamenteel onderzoek, maar is ook gericht op de ontwikkeling van concrete oplossingen. Die worden, onder meer in de Medical Delta Living Labs, getest op toepasbaarheid in de praktijk en acceptatie door patiënten.

Budget

Het aanvankelijke budget van 5 miljoen euro voor dit programma is geïnvesteerd door de vijf founding fathers van Medical Delta: TU Delft, Erasmus MC, LUMC, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam. De ambitie is dat deze investering in de komende jaren leidt tot een breed onderzoeksprogramma met een waarde van zeker dertig miljoen euro. Bij de start zijn in de verschillende consortia in totaal 250 wetenschappers betrokken; naar verwachting telt het programma de komende jaren rond de honderd Medical Delta-promovendi. 

Programma ESHPM

ESHPM voert het programma ‘Medical Dellta's Journey from Protoptype to Payment’ uit. De uitdaging bestaat uit het begeleiden van technologische oplossingen gedurende het hele traject, van prototype tot vergoeding. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, gaat ESHPM voor methoden zorgen ter beoordeling van de veiligheid, klinische en kosteneffectiviteit, budgettaire impact, ethische aspecten, wettelijke vereisten en organisatorische en maatschappelijke gevolgen van de technische oplossingen. ESHPM zal hiervoor drie nieuwe promovendi werven die aan vier verschillende onderzoeksprogramma's deelnemen:

  • Nieuwe instrumenten voor minimaal-invasieve technieken;
  • Laboratorium voor hartritmestoornissen;
  • Instituut voor zelfmanagement;
  • Technologiegestuurde mobiliteitsverbetering.

Om de kans maximaal te vergroten dat een prototype zal worden ingezet en als medisch hulpmiddel zal worden vergoed, zullen wij de ontwikkeling van medische oplossingen begeleiden door het vroegtijdig en interdisciplinair beoordelen van de mogelijke risico's, kosten en toegevoegde waarde voor de maatschappij.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen