Praktijkopdracht bachelor

Technologie & Innovatie

Heeft uw organisatie een interessante casus voor onze onderwijsmodule Technologie & Innovatie die u als opdracht kunt inbrengen? Dan komen we graag met u in contact!

Wat de opdracht inhoudt

In het project vragen wij bachelorstudenten in groepen van 5 studenten een oplossing (concept/prototype) te ontwikkelen voor een probleem aangeleverd door een opdrachtgever. Het studentenproject loopt 9 weken (van begin september tot begin november), waarin de studentteams ongeveer 2 dagen per week aan de opdracht kunnen besteden. Elke fase in de innovatiecyclus wordt aangestipt:

De studententeams starten met het in kaart brengen van het probleem door informatie op te halen bij de opdrachtgever en door literatuuronderzoek (week 1-2).

Vervolgens ontwerpen ze een oplossing en maken daarvan een eerste (papieren) prototype wat ze voorleggen aan de opdrachtgever om de oplossing te testen en te verbeteren (week 3-4).

Daarna maken ze de stap naar de economische aspecten van hun innovatie (week 5-6). Ze onderzoeken hoe de kosteneffectiviteit of business case van de oplossing kan worden vastgesteld. Het daadwerkelijk kunnen uitvoeren van de (eenvoudige) berekening hangt af van beschikbaarheid van benodigde data uit de organisatie.

Tot slot komen de veranderkundige aspecten aan bod (week 7-8). De studententeams bereiden een advies voor hoe de oplossing uiteindelijk kan worden geïmplementeerd in de organisatie en wat nodig is voor een goede evaluatie.

Aan het eind van het project wordt de studententeams gevraagd om hun oplossing te pitchen in een eindevaluatie met de opdrachtgever (week 9). De opdrachtgever heeft dan de mogelijkheid om de studententeams feedback te geven op hun project.  

Gedurende het project moeten de studententeams hun opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang en feedback op hun prototype en innovatieplan verzamelen. De opdrachtgever beoordeelt mede de gepresenteerde oplossing en de communicatieve vaardigheden van het studententeam. 

Omdat het project begint met exploratie van het probleem en het de bedoeling is dat studenten zelf een prototype van de oplossing ontwerpen, kijken we vanuit de opleiding mee op de casusomschrijving. Biedt deze voldoende ruimte om met nieuwe ideeën te komen? Ook letten we op de mogelijkheden om de innovatie vanuit een economisch perspectief te beschouwen: verwachten we dat voor de oplossing een investering nodig is? Leent de casus zich voor een (vroege) kosteneffectiviteitsanalyse? In goed overleg komen we hier vast uit.  Onze studenten zijn gezondheidswetenschappers-in-opleiding, geen ontwerpers of programmeurs. Ze kunnen (en hoeven) hun ontwerp niet (te) bouwen.

Het is mogelijk dat meerdere studententeams met dezelfde casus aan de slag gaan, elk vanuit een eigen invalshoek, bijvoorbeeld specifieke patiëntengroepen of afdelingen.

Voorbeelden van opdrachten

De afgelopen jaren hebben studenten opdrachten gekregen van ziekenhuizen, instellingen voor langdurige ouderenzorg, revalidatiecentra en aanbieders van medische technologie. Enkele voorbeelden:

 • Ontwerp een blended zorgpad voor patiënten met chronische hypertensie
 • Ontwerp een systeem waarmee patiënten zelf hun medicatie kunnen invoeren
 • Ontwerp een dashboard dat anesthesiologen feedback geeft op hun performance
 • Ontwerp een efficiënt systeem voor uitgifte van thuismeetapparatuur
 • Ontwerp een oplossing voor de paramedische dienst om het aantal no shows aan het bed te voorkomen
 • Ontwerp een systeem voor het automatisch uitsturen van PROMS
 • Ontwerp een VR oplossing voor wondzorg
 • Ontwerp een oplossing waarmee cliënten kunnen worden geïnformeerd over steunkousen

Wat wij vragen van een opdrachtgever

Als opdrachtgever bent u medeverantwoordelijk voor het creëren van de leercontext van de studenten. Als tweedejaars studenten brengen ze hun enthousiasme en nieuwsgierigheid mee om de praktijk van de gezondheidszorg te leren kennen, maar ontbreekt het nog aan ervaring. Daarom vragen wij van opdrachtgevers dat zij:

 • Een voor tweedejaars geschikte ontwerpopdracht formuleren. Vul hiervoor het web formulier (link toevoegen) zo volledig mogelijk in.
 • In de periode van begin september tot en met begin november elke twee weken gemiddeld (ten minste) een uur tijd vrijmaken voor overleg met de studententeams. (zie tijdlijn verderop)
 • De studentteams toegang geven tot de organisatie voor het doen van veldonderzoek (interviews met zorgverleners, meelopen, gesprekken met patiënten indien relevant, etc.).
 • Aanwezig zijn bij de eindgesprekken begin november, waarin de studentteams hun oplossing presenteren en hun project gezamenlijk wordt geëvalueerd.
 • Naderhand beschikbaar zijn voor een overleg met de docent-coach waarin een beoordeling van het studententeam wordt vastgesteld.

Wat wij bieden aan de opdrachtgever

Deelname aan deze studentenprojecten levert opdrachtgevers ook iets op:

 • Nieuwe inzichten, ideeën en oplossingen voor een vraagstuk waar zij mee worstelen.
 • Een presentatie en eindverslag van de oplossing die de studenten hebben ontworpen.
 • Kennismaking met potentiële toekomstige stagiairs, afstudeerders of werknemers.

Een succesvol project is wellicht om te zetten naar een vervolgonderzoek waar een bachelor- of masterstudent op zou kunnen afstuderen. Hier vindt u meer informatie over onze stage- en scriptietrajecten.

Helaas kunnen we geen vergoeding geven voor de tijdsinvestering van de opdrachtgever.

Contact

Indien u vragen heeft neemt u gerust contact op met ons.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen