Praktijkopdracht bachelor

Technologie & Innovatie

Bij Erasmus School of Health Policy & Management leiden we de beleidsmakers, adviseurs, managers en gezondheidszorgonderzoekers van de toekomst op. Daarbij vinden we het belangrijk dat ze niet alleen uit de boeken leren, maar juist al vroeg in hun studie kennismaken met de praktijk en aan de slag gaan met concrete, maatschappelijk relevante vraagstukken. Dit noemen we Impact Driven Education.

Voor ons Impact onderwijs in de bachelor Gezondheidswetenschappen, BMG, zoeken we casussen vanuit de praktijk op het domein van technologische innovatie, waar studenten in groepjes van 5, gedurende 8 weken aan kunnen werken. Ze leren in deze periode over de technologische, veranderkundige, economische en ethische aspecten van innovatie in de zorg. Daarnaast leren ze de principes van Design Thinking. Dit alles passen ze direct toe op een casus ingebracht door een stakeholder uit de praktijk: ze maken een prototype en advies voor de stakeholder. Door het uitvoeren van dit project leren ze ook belangrijke projectmanagementvaardigheden zoals plannen, samenwerken en communiceren.

In het project vragen wij studenten in groepen van 5 studenten een prototype te ontwikkelen voor een vraagstuk aangeleverd door een stakeholder, die hun opdrachtgever zal zijn gedurende het project. Het studentenproject loopt 8 weken (van begin september tot eind oktober), waarin de studentteams ongeveer 2 dagen per week aan de opdracht kunnen besteden. In de 9e week presenteren ze hun advies aan hun opdrachtgever. Elke fase in de innovatiecyclus wordt aangestipt, in aansluiting op wat de studenten in die periode leren tijdens het vak:

Week 1-2: Na de kennismaking met de opdrachtgever starten de studententeams met het in kaart brengen van het vraagstuk door informatie op te halen bij de opdrachtgever, door literatuuronderzoek en waar relevant verkenning van oplossingen die al op de markt zijn (exploratiefase van Design Thinking).

Week 3-5: Vervolgens ontwerpen ze oplossing (ontwerpfase van Design Thinking) en maken daarvan een eerste (papieren) prototype wat ze voorleggen aan de opdrachtgever voor feedback (testfase van Design Thinking) om de oplossing te testen. Onze studenten zijn gezondheidswetenschappers- in-opleiding, geen ontwerpers of programmeurs. Ze hoeven hun prototype dus niet verder uit te werken tot een implementeerbaar product.

Week 5-8: Daarna maken ze de stap naar de economische en veranderkundige aspecten van hun innovatie door het schrijven van een innovatieadvies. Ze onderzoeken hoe de kosteneffectiviteit of business case van de oplossing kan worden vastgesteld. Het daadwerkelijk kunnen uitvoeren van de (eenvoudige) berekening hangt af van beschikbaarheid van benodigde data uit de organisatie. Is deze data niet beschikbaar, maken ze hun berekeningen op basis van aannames. Ook komen de veranderkundige aspecten aan bod. De studententeams bereiden een advies voor hoe de oplossing uiteindelijk kan worden geïmplementeerd in de organisatie en wat nodig is voor een goede pilot en evaluatie. Daarbij kunnen de studenten, indien relevant, beperkt kijken naar juridische of privacy aspecten of aan de slag gaan met het ontwikkelen van concrete implementatiematerialen. In overleg met de opdrachtgever maken de studententeams een plan waar zij de accenten zullen leggen in het innovatieadvies.

Week 9: Aan het eind van het project geven de teams een pitch aan de opdrachtgever over hun advies. De opdrachtgever heeft dan de mogelijkheid om de studententeams feedback te geven op hun project.

Gedurende het project moeten de studententeams hun opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang en feedback op hun prototype en innovatieadvies verzamelen. De opdrachtgever beoordeelt mede het gepresenteerde prototype en innovatieadvies, de communicatieve vaardigheden van het studententeam en hun professionele houding tijdens het proces.

De afgelopen jaren hebben studenten opdrachten gekregen van ziekenhuizen, instellingen voor langdurige ouderenzorg, revalidatiecentra en aanbieders van medische technologie. Let op! Indien er vanuit de opdracht al een technologie wordt voorgesteld, verschuift de focus van de opdracht van het ontwerpen van een prototype van de technologie zelf naar het ontwerpen van de service waarin de technologie wordt ingezet (bijvoorbeeld een zorgpad of implementatietraject).

Enkele voorbeelden:

 • Ontwerp een prototype voor een blended zorgpad voor patiënten met chronische hypertensie, waarin we gebruikmaken van Luscii
 • Ontwerp een dashboard dat anesthesiologen feedback geeft op hun performance
 • Ontwerp een efficiënt systeem voor uitgifte van thuismeetapparatuur
 • Ontwerp een oplossing voor de paramedische dienst om het aantal no shows aan het bed te voorkomen
 • Ontwerp een oplossing waarmee cliënten kunnen worden geïnformeerd over steunkousen
 • Ontwerp een service waarin we gebruikmaken van chatbots voor het afvangen van telefoontjes

Het is mogelijk om meerdere teams op dezelfde opdracht te laten werken. Zo kan een onderwerp vanuit meerdere kanten worden belicht (zorgverlener/patiënt, afdeling A en B), of kunnen verschillende type oplossingen worden verkend.

Als opdrachtgever bent u medeverantwoordelijk voor het creëren van de leercontext van de studenten. Als tweedejaars studenten brengen ze hun enthousiasme en nieuwsgierigheid mee om de praktijk van de gezondheidszorg te leren kennen, maar ontbreekt het nog aan ervaring. Daarom vragen wij van opdrachtgevers dat zij:

 • Een vraagstuk inbrengen op het domein van technologische innovatie dat relevant is voor hun organisatie. Vul hiervoor het webformulier zo volledig mogelijk in. De coördinator neemt vervolgens contact op.
 • Akkoord geven op de opdrachtomschrijving die de opleiding heeft opgesteld op basis van de informatie van de opdrachtgever.
 • Een primaire contactpersoon aanwijzen die beschikbaar is op het eerste kennismakingsgesprek op dinsdag 3 september, zodat ze snel aan de slag kunnen.
 • De studentteams toegang geven tot de organisatie voor het doen van veldonderzoek (interviews met zorgverleners, meelopen, gesprekken met patiënten indien relevant, etc.) en hen hierbij op weg helpen.
 • Als contactpersoon in de periode van begin september tot en met eind oktober elke twee weken (ten minste) een uur tijd vrijmaken voor overleg met de studententeams (zie tijdlijn verderop).
 • Aanwezig zijn (op de campus of online) bij de eindgesprekken op donderdag 7 november, waarin de studentteams

  hun innovatieadvies presenteren en hun project gezamenlijk met de coach wordt geëvalueerd.

Deze opdracht is geen stage! Studenten werken grotendeels op de universiteit of thuis aan de opdracht en komen voor dataverzameling naar de opdrachtgever. Helaas kunnen we geen vergoeding geven voor de tijdsinvestering van de opdrachtgever.

Deelname aan deze studentenprojecten levert opdrachtgevers veel op:

 • Vroege awareness in de organisatie ten aanzien van het vraagstuk.
 • Nieuwe inzichten, ideeën en oplossingen.
 • Een presentatie en eindverslag van de oplossing die de studenten hebben ontworpen.
 • Kennismaking met potentiële toekomstige stagiairs, afstudeerders of werknemers.

De projecten vragen enkel tijdsinvestering van de organisatie. Een succesvol project is wellicht om te zetten naar een vervolgonderzoek waar een bachelor- of masterstudent op zou kunnen afstuderen. Hier vindt u meer informatie over onze stage- en scriptietrajecten.

Contact

Indien u vragen heeft neemt u gerust contact op met ons.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen