prof.dr. (Robbert) R. Huijsman

Associate Professor Erasmus School of Health Policy & Management Health Services Management & Organisation (HSMO)
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
J 7-15
Telephone
+31 10 4088540
Email
huijsman@eshpm.eur.nl
Back to overview

Profile

Huijsman (1962) studeerde Economie in Rotterdam en promoveerde in 1990 te Maastricht op een simulatiemodel om vraag en aanbod in de ouderenzorg in hun onderlinge verhoudingen te analyseren. Daarna volgde een wetenschappelijke carriere bij het iBMG, onder andere als bijzonder hoogleraar Ouderenzorg (1997-2001) en hoogleraar Integraal zorgmanagement (2002-2011). Hij was vaklgroepvoorzitter van 200 t/m 2007 en opleidingsdirecteur van 2003 tot mei 2007 Vanaf 2007 combineerde Huijsman een parttime aanstelling bij het iBMG met diverse functies in het zorgveld, o.a. als mede-directeur van het organisatieadviesbureau Zorg Consult Nederland (2007-2009) en directeur Innovatie en Onderzoek bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (2009-2011). Van…

Huijsman (1962) studeerde Economie in Rotterdam en promoveerde in 1990 te Maastricht op een simulatiemodel om vraag en aanbod in de ouderenzorg in hun onderlinge verhoudingen te analyseren. Daarna volgde een wetenschappelijke carriere bij het iBMG, onder andere als bijzonder hoogleraar Ouderenzorg (1997-2001) en hoogleraar Integraal zorgmanagement (2002-2011). Hij was vaklgroepvoorzitter van 200 t/m 2007 en opleidingsdirecteur van 2003 tot mei 2007 Vanaf 2007 combineerde Huijsman een parttime aanstelling bij het iBMG met diverse functies in het zorgveld, o.a. als mede-directeur van het organisatieadviesbureau Zorg Consult Nederland (2007-2009) en directeur Innovatie en Onderzoek bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (2009-2011). Van juli 2011 tot oktober 2016 werkte hij bij Zilveren Kruis Zorginkoop van Achmea als Senior manager Kwaliteit & Innovatie. Vanaf 1 oktober 2016 is Robbert Huijsman vanuit zijn hoogleraarsfunctie bij het iBMG nu ook projectleider van het nationaal actieplan casemanagement dementie

    • R. Huijsman (2017). Ouderen met dementie in zorgval. skipr. doi: https://www.skipr.nl/blogs/id3374-ouderen-met-dementie-in-zorgval.html
    • R. Huijsman (2017). Dementieverpleegkundigen voor casemanagement 2.0. skipr. doi: https://www.skipr.nl/blogs/id3283-dementieverpleegkundigen-voor-casemanagement-2.0.html
    • R. Huijsman (2017). Integrale dementiezorg is escape room. skipr. doi: https://www.skipr.nl/blogs/id3172-integrale-dementiezorg-is-escape-room.html
    • R. Huijsman (2017). Heel de mens met dementie, doorbreek de schotten. skipr. doi: https://www.skipr.nl/blogs/id3165-heel-de-mens-met-dementie%2C-doorbreek-de-schotten.html
    • R. Huijsman (2017). Vrijwilligers runnen Logeerhuis voor herstel. skipr. doi: https://www.skipr.nl/blogs/id3096-vrijwilligers-runnen-logeerhuis-voor-herstel.html
    • R. Huijsman, F. van Duuren & M. Velthuis (2016). Zicht op uitkomsten; vier jaar leren over kwaliteit van zorg. BoardRoom ZORG, 32 (2), 36-38.
    • R. Huijsman, F. van Duuren & M. te Vetlhuis (2016). Wat een uitkomst! Vier jaar leren over kwaliteit van zorg. KiZ, 26 (1), 15-17. doi: http://www.overkwaliteitvanzorg.nl/2016/08/uitkomst-vier-jaar-leren-kwaliteit-zorg/
    • R. Huijsman (2015). Standaardiseer instrumenten kwaliteit van leven. KiZ, 25 (4), 15-15.
    • C. van Ziel, M. van den Hurk & R. Huijsman (2015). O-057: Periodic measurement of quality of life and perseverance in dementia care stimulates improvement. European Geriatric Medicine, 6 (supplement 1). doi: DOI: 10.1016/S1878-7649(15)30070-X
    • R. Huijsman (2015). Op weg naar ecosysteem voor zorgkwaliteit. skipr, 48-50.
    • R. Huijsman (2015). Wat ik nog had willen zeggen... KiZ, 25 (6), 35-35.
    • R. Huijsman (2015). Een jubileum om trots op te zijn! KiZ, 25 (5), 13-13.
    • R. Huijsman (2015). Sturing op kwaliteit van leven, juist bij palliatieve zorg. KiZ, 25 (3), 13-13.
    • R. Huijsman (2015). Veiligheid op OK is systeembrede teamopdracht. KiZ, 25 (1), 22-22.
    • R. Huijsman (2015). Samen begrijpen, beoordelen en beslissen. KiZ, 25 (2), 7-7.
    • M. van den Hurk, C. van Ziel, M. Mahler & R. Huijsman (2015). Dementiepatiënt geeft eigen leven rapportcijfer. Medisch Contact, 952-954.
    • R. Huijsman (2014). Hoe verder met de zorg voor kwetsbare ouderen? KiZ, 24 (3), 9-9.
    • R. Huijsman (2014). Sluiting van verzorgingshuizen leidt tot ontspoorde zorg: contra. Denkbeeld; tijdschrift voor psychogeriatrie. Denkbeeld, 26 (3), 10-10.
    • R. Huijsman (2014). Transities van kwaliteit: van zorg naar leven. KiZ, 24 (6), 11-11.
    • R. Huijsman (2014). Niets zo praktisch als goed onderzoek. KiZ, 24 (2), 15-15.
    • R. Huijsman (2014). Sturen op (her)waarde(ring). KiZ, 24 (4), 17-17.
    • R. Huijsman (2013). Gezamenlijk beslissen is beter, in veel opzichten. KiZ, 23 (3), 7-7.
    • R. Huijsman (2013). Soci@al Medi@ empoweren Tweepc@re. KiZ, 23 (2), 15-15.
    • R. Huijsman (2011). Nachtmerrie of ondernemersdroom. ZM Magazine, 27 (6), 5-5.
    • R. Huijsman (2011). Toekomstbestendig seniorenbeleid. ZM Magazine, 27 (10), 21-21.
    • R. Huijsman (2011). Dementieketen met casemanagement. ZM Magazine, 27 (5), 20-25.
    • M.M.N. Minkman, K. Ahaus & R. Huijsman (2010). Het ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg. M en O, 5, 26-43.
    • B. van der Meij, R. Huijsman & A.P. Nieboer (2009). Informatiebehoefte van ouders/vertegenwoordigers van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking bij het kiezen van een zorgaanbieder. NTZ Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen, 3 (35), 151-165.
    • R. Huijsman (2009). Ziekenhuismanagers inde branding. ZM Magazine, 10 (25), 4-4.
    • H. de Sonnaville, H. Hamers & R. Huijsman (2009). Scenario's strategische GGz keuzes. ZM Magazine, 7 (25), 16-20.
    • R. Huijsman (2009). Digitale snelweg geen concurrentiemiddel. ZM Magazine, 12 (25), 22-25.
    • K. Luschen & R. Huijsman (2009). Regieraad is geen oplossing. Medisch Contact, 8 (64), 341-343.
    • R. Kaaij & R. Huijsman (2009). PGB als een van de strategische pijlers in de portfolio van zorgaanbieders. ZM Magazine, 4 (25), 4-9.
    • V.C. Pijpers, H.J.M. Finkenflügel & R. Huijsman (2008). De wetenschappelijke onderbouwing van Supported Living in de verstandelijk gehandicaptenzorg: overzicht van de literatuur. NTZ Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen, 34 (4), 234-249.
    • R. Huijsman, P.T. van Splunteren, Y.V.A. Tibbe, M.A. Dutree & M. van der Graaff (2008). Richtlijnontwikkeling meer enten op het buitenland Oude opvattingen achterhaald. Medisch Contact, 63 (20), 862-863.
    • R. Huijsman (2008). Begin met inhoud niet met geld. Zorgvisie Special Financien, 38 (6A), 20-20.
    • R. Kaaij & R. Huijsman (2008). PGB blijkt effectief instrument voor doelmatig zorggebruik Dubbele winst. Zorgvisie Magazine, 38 (11), 40-41.
    • R. Huijsman (2008). Zorgmarketing, meer dan een truc. ZM Magazine, 24 (7/8), 3-3.
    • R. Huijsman (2007). Toezicht: laveren tussen kunde en kitsch. Kwaliteit in beeld, 1, 11-11.
    • R. Huijsman (2007). Zorgbouw als opbrengstengenerator. Kwaliteit in beeld, 5, 7-7.
    • R. Huijsman (2007). Module geintegreerde eerstelijnszorg: expliciteren en contracteren van prestaties. LVG Nieuws, 3, 22-23.
    • R. Huijsman (2007). Care op kruispunt. Kwaliteit in beeld, 3, 6-6.
    • R. Huijsman (2007). Borg innovatie. Kwaliteit in beeld, 4, 12-12.
    • R. Huijsman (2007). Management en organisatie in de gezondheidszorg. Kwaliteit in beeld, 4, 17-18.
    • R. Huijsman (2007). Ruimte voor bevlogen professionals. Kwaliteit in beeld, 2, 9-9.
    • R. Huijsman & B. Pol (2007). In het verpleeghuis is het veilig Ouderen huiverig voor zelfstandige groepswoningen. ZorgVisie (Maarssen), 8, 14-16.
    • R. Huijsman (2007). Het pand als bedrijfsinstrument Het totale serviceconcept van de maatchappelijk zorgondernemer. ZM Magazine, 23 (10), 4-8.
    • F.G.H. Oostrik & R. Huijsman (2006). Klantentypologie van de Persoonsgebonden Budget-houder. TSG, 84 (1), 35-42.
    • A.S. Groenewoud & R. Huijsman (2005). Prestatie-indicatoren voor de kiezende zorggebruiker? Een onderzoek naar de mogelijkheden, de stand van zaken en toekomst van prestatie-indicatoren bij het versterken van de positie van patiënten in de zorgmarkt. Acta Hospitalia, 1, 25-49.
    • P.J.M. Steinbusch, N.J.A. van Exel & R. Huijsman (2005). Ketenzorg voor CVA patiënten. Medisch Contact, 60, 200-201.
    • P.J.M. Steinbusch, N.J.A. van Exel & R. Huijsman (2005). Ketenzorg voor CVA-patiënten: transmurale DBC waarborgt efficiencywinsten. Medisch Contact, 60, 200-201.
    • D.F. de Korne, M.H.E. Leys & R. Huijsman (2005). Sleutelrol waarmaken; huisartsen meer betrekken bij integrale zorg. Medisch Contact, 60 (13), 528-531.
    • R. Huijsman (2005). Ziekenhuisarchitectuur op z'n Hollands. ZM Magazine, 21 (11), 14-18.
    • P. van Splunteren, M.M.N. Minkman & R. Huijsman (2004). CVA-ketenzorg:doorbraak in ligduur en doorstroming. Kwaliteit in beeld, 20-23.
    • R. Huijsman (2004). Leiderschap in zorg. Kwaliteitsmanagement, 45-46.
    • R. Huijsman (2004). Klantdenken wacht een onzekere toekomst. Op uw gezondheid, 31-33.
    • P.J.M. Steinbusch, N.J.A. van Exel & R. Huijsman (2004). Ketenzorg voor CVA-patienten. Medisch Contact, 5, 200-201.
    • R. Huijsman (2004). Pessimisme en cynisme. ZM Magazine, 6, 1-1.
    • R. Huijsman (2004). Stelselwijziging in zorg en welzijn. ZM Magazine, 9, 2-6.
    • J.D.H. van Wijngaarden, W.J.M. Scholte op Reimer, N.J.A. van Exel & R. Huijsman (2004). Coordinatie in zorgketens: meer continuiteit, beter resultaat. Acta Hospitalia, 44, 21-37.
    • R. Huijsman & S.A. Adams (2003). ICT in de zorg: voor cliënten een borg? Zorgmagazine, 19, 2-6.
    • R. Huijsman (2002). Zorgpunten in het stelseldebat. ZM Magazine, 18, 16-21.
    • R. Huijsman, W.J.M. Scholte op Reimer, N.S. Klazinga, J.D.H. van Wijngaarden, N.J.A. van Exel, C. van Putte-Boon, M.A. Koopmanschap & L.W. Niessen (2002). Stroke service: Edisse-studie onderbouwt noodzaak van landelijke implementatie van CVA-ketenzorg. Kwaliteit in beeld, 12, 8-12.
    • A.S. Groenewoud, I.N. Fabbricotti & R. Huijsman (2002). Prestatiegestuurd (her)ontwerpen van ketenzorg. ZM Magazine, 10, 23-28.
    • A.S. Groenewoud & R. Huijsman (2002). Prestatie-indicatoren voor de kiezende zorggebruiker. Kwaliteit in beeld, 12, 8-10.
    • R. Huijsman (2002). Stuurinformatie in de zorg. ZM Magazine, 18, 2-6.
    • R. Huijsman (2002). Gun het kind de tijd. Ouderenzorg, 5, 15-15.
    • J.D.H. van Wijngaarden & R. Huijsman (2002). Aanhaken bij Stroke service. Revalidatie Magazine, 2, 5-6.
    • R. Huijsman (2001). Robuust schakelen in de keten. ZorgVisie (Maarssen), 31 (9), 20-23.
    • R. Huijsman (2001). Issues voor strategen. VDB Magazine, 23 (1), 26-27.
    • J.D.H. van Wijngaarden & R. Huijsman (2001). Regiovisie als instrument voor regionale vraagsturing. ZorgSupport, 7 (4), 6-8.
    • R. Huijsman (2001). Lijfelijk communiceren. VDB Magazine, 23 (3), 22-23.
    • R. Huijsman (2001). Uitdagingen voor integraal zorgmanagement. ZM Magazine, 5, 2-5.
    • R. Huijsman (2001). Visionair bouwer gevraagd (v/m). VDB Magazine, 23 (2), 1-2.
    • R. Huijsman (2001). Gereedschapskist voor integraal zorgmanagement. VDB Magazine, 23 (4), 24-26.
    • R. Huijsman (2001). Stroke-service verbetert kwaliteit van zorg. Mediator, 12 (8), 11-13.
    • R. Huijsman (2001). Van units naar ketenzorg. Medisch Contact, 56 (48), 1763-1768.
    • R. Huijsman (2001). Elk ziekenhuis zijn stroke service. ZorgVisie (Maarssen), 31 (12), 16-18.
    • R. Huijsman (2001). Slotwoorden over leiderschap: willen, mogen, kunnen, doen. VDB Magazine, 23 (5), 26-27.
    • I.N. Fabbricotti & R. Huijsman (2000). Fusiegolf in ouderenzorg nog niet voorbij. Zorg en Ondernemen, 2, 12-15.
    • R. Huijsman (2000). Vitaminen voor vernieuwing. VDB Magazine, 22 (5), 18-19.
    • R. Huijsman & M.G. Boekholdt (2000). Ketenzorg als strategisch domein; samenhangend zorgbeleid in de regio en voor doelgroepen. ZM Magazine, 16 (11), 14-18.
    • R. Huijsman (2000). E-virus genereert digic@re: 4U2?!;-) Struikelend op weg naar digitaal zorgbedrijf. ZorgVisie (Maarssen), 30 (11), 12-14.
    • I.N. Fabbricotti & R. Huijsman (2000). Scheiden van wonen en zorg: een zorg meer of minder? Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 31, 252-257.
    • R. Huijsman (2000). Virtueel bouwen. VDB Magazine, 22 (3), 24-25.
    • R. Huijsman & J.D.H. van Wijngaarden (2000). Regiovisie als instrument voor regionale vraagsturing. Structuur en Financiering Gezondheidszorg, 13 (1), 1-22.
    • R. Huijsman (2000). Kwaliteitszorg: ontdek zwakke plek en blinde vlek. VDB Magazine, 22 (2), 20-21.
    • R. Huijsman (2000). Procesinnovator gezocht (m/v). VDB Magazine, 22 (1), 28-29.
    • R. Huijsman (2000). E-c@re & B2C-services: 4U2 :-). VDB Magazine, 22 (4), 28-29.
    • R. Huijsman (1999). Wat ik wil veranderen...., .... is het denken en handelen rond de ketenzorg. De Informatief, 5, 9-9.
    • R. Huijsman & J.D.H. van Wijngaarden (1999). Regiovisie zet verhoudingen in nieuw licht; Schak (el) en met visie. Zorg en Ondernemen, 18-21.
    • R. Huijsman (1999). Is er leven na de overgang: doorgang, andere ingang of afgang? VDB Magazine, 21 (3), 20-21.
    • R. Huijsman (1999). Bauw! VDB Magazine, 21 (2), 22-23.
    • J.J.E.C. Degen & R. Huijsman (1999). Regionale indicatie-organen in de ouderenzorg. Health Management Forum, 5 (3), 14-15.
    • R. Huijsman (1999). Softe waren in ontwikkeling. VDB Magazine, 21 (5), 26-27.
    • R. Huijsman (1999). Vraaggerichtheid, ontschotting en regionalisering in de care. ZM. Ziekenhuis Management Magazine, 15 (10), 2-5.
    • R. Huijsman (1999). Clienten en zorgaanbieders positief-kritisch over plan modernisering AWBZ; Voeg de daad bij het woord! Ouderenzorg, 2 (11), 16-19.
    • R. Huijsman (1999). Visie, vraaggerichtheid en vertrouwen basis voor modernisering; Verbeterambities voor de AWBZ. Ouderenzorg, 2 (6), 20-21.
    • R. Huijsman (1999). Een AWBZ-breed plan van aanpak Ruim baan voor de regio. Ouderenzorg, 2 (7/8), 16-19.
    • R. Huijsman & J.J.E.C. Degen (1999). Betrokken partijen zijn het spoor enigszins bijster; Rio's als schakel in een regionale keten. Ouderenzorg, 2 (4), 20-21.
    • R. Huijsman & J.D.H. van Wijngaarden (1999). Modderen met visie en regie in poldermodel; Regio's nemen hun verantwoordelijkheid. Ouderenzorg, 2 (5), 20-23.
    • R. Huijsman (1999). Polderen of verzuipen. VDB Magazine, 21 (1), 24-26.
    • R. Huijsman (1999). Oost West Wozoco Best. Denkbeeld, 11 (2), 29-32.
    • R. Huijsman (1999). Millenniumproof managen. VDB Magazine, 21 (4), 24-25.
    • R. Huijsman (1999). Zorgkantoor Utrecht bepleit landelijk systeem van openbare visitatie; Klant beter bedienen met transparantie in de regio. Ouderenzorg, 2 (10), 18-23.
    • R. Huijsman (1999). Een weg uit het regelwoud? Een verbeterplan voor de AWBZ. Denkbeeld, 11 (6), 21-24.
    • R. Huijsman (1999). Is scheiden te vermijden? Zorg en Ondernemen, 10-14.
    • R. Huijsman (1998). De beste manier om de klant te eren: medicaliseren en professionaliseren? VDB Magazine, 20 (6), 25-27.
    • R. Huijsman, D. van Hemert, J. Methorst & A.J. Wieman (1998). Bindmiddel tussen uiteenlopende belangen. Zorg en Ondernemen, 21-23.
    • R. Huijsman (1998). Onderneem vernieuwing! VDB Magazine, 1, 10-11.
    • R. Huijsman (1998). T(e)huiszorg met hand, pand en verstand. VDB Magazine, 20 (5), 24-25.
    • J.J.E.C. Degen & R. Huijsman (1998). RIO's rukken op. Zorg en Ondernemen, 7, 14-17.
    • R. Huijsman (1998). RIO: rommel of rozen? VDB Magazine, 20 (3), 28-30.
    • R. Huijsman (1998). Modernisering ouderenzorg nu verzilveren. Zorgverzekeraars Magazine, 2, 38-40.
    • R. Huijsman (1998). Kabinet Kok II: koester ketens. VDB Magazine, 20 (2), 8-10.
    • R. Huijsman (1998). Groeiend draagvlak voor scheiden wonen en zorg De tijd is rijp voor grote stappen. Ouderenzorg, 10-12.
    • R. Huijsman (1998). Ontneem de zorg haar zorgen! Erasmus Magazine, 19, 24-26.
    • R. Huijsman (1998). PM- Post. VDB Magazine, 20 (4), 26-28.
    • R. Huijsman (1997). Menselijke managers. VDB Magazine, 19 (5), 10-11.
    • R. Huijsman (1997). Care aan zet in het JOZ. Gezondheidszorg & Management, 9-12.
    • R. Huijsman (1997). Inspiratie en transpiratie: leve de transformatie! VDB Magazine, 19 (2), 6-8.
    • R. Huijsman (1997). Aan den lijve. Gezondheidszorg & Management, 6-8.
    • R. Huijsman (1997). Zelfsturing als recept tegen chaos. Gezondheidszorg & Management, 2-2.
    • R. Huijsman (1997). Nog niet te laat voor paars I. Gezondheidszorg & Management, 2-2.
    • R. Huijsman (1997). Make or buy: try or cry? VDB Magazine, 19 (4), 12-13.
    • R. Huijsman & J.C. van Westering (1997). Metselen aan klantgerichtheid: het verhaal van Frans Penninx. Gezondheidszorg & Management, 3-6.
    • R. Huijsman (1997). Neem aan die som! Gezondheidszorg & Management, 2-2.
    • R. Huijsman (1997). Overgang verzorgingshuizen naar AWBZ. Gezondheidszorg & Management, 24-27.
    • R. Huijsman (1997). Visie of visioen? VDB Magazine, 19 (3), 7-9.
    • R. Huijsman (1997). Paars halverwege: waar raakt het mij? Gezondheidszorg & Management, 6-10.
    • R. Huijsman (1997). Vijf managementopgaven voor 1997. VDB Magazine, 19 (1), 14-15.
    • A.W. Taal, R. Huijsman & J.E.A.M. Nooren (1997). Zoveel regio's, zoveel visies. Senior (Hilversum), 24-26.
    • R. Huijsman (1997). Nieuwe ontwikkelingen. Gezondheidszorg & Management, 2-3.
    • R. Huijsman (1997). Politiek laat ouderenzorg niet los. Senior (Hilversum), 20-22.
    • R. Huijsman (1997). Bouwstenen voor een integrale analyse. Senior (Hilversum), 4-7.
    • R. Huijsman, J.E.A.M. Nooren & A.W. Taal (1997). De meesten beginnen smal en ondiep. Senior (Hilversum), 24-27.
    • R. Huijsman (1997). De werkwijze van het COTG. Senior (Hilversum), 20-22.
    • B. Kramer, R. Huijsman & T.E.D. van der Grinten (1997). Strategische analyse in de Gezondheidszorg. Gezondheidszorg & Management, 16-18.
    • R. Huijsman (1997). Na structuur nu gedrag aanpakken. Gezondheidszorg & Management, 17-20.
    • R. Huijsman (1996). Uitgeregeerd? Paars in de zorg. Gezondheidszorg & Management, 4 (10), 2.
    • R. Huijsman (1996). Tien jaar substitutiebeleid. Senior (Hilversum), 42 (5), 12-14.
    • R. Huijsman, R. van den Bosch & J.B.H.M. Hagenaar (1996). Wie betaalt, bepaalt. Gezondheidszorg & Management, 4 (9), 5-7.
    • R. Huijsman (1996). Niet van gisteren. Gezondheidszorg & Management, 4 (4), 2.
    • R. Huijsman & W.J. Terwel (1996). Paars halverwege:een tussenbalans. Gezondheidszorg & Management, 4 (10), 3-5.
    • R. Huijsman (1996). De manager als evenwichtskunstenaar. Gezondheidszorg & Management, 4 (4), 3-6.
    • R. Huijsman (1996). Lerende managers zijn professionals. Gezondheidszorg & Management, 3-5.
    • R. Huijsman (1996). Als een olievlek van goede ideeën. Senior (Hilversum), 42 (7/8), 22-24.
    • R. Huijsman (1996). Vermeende strijd tussen cure en care. Senior (Hilversum), 42 (3), 12-14.
    • R. Huijsman (1996). Betere bedrijfsvoering. Gezondheidszorg & Management, 4 (7/8), 2.
    • K. van Diermen & R. Huijsman (1996). Huisartsen in de transmurale hoofdrol. Medisch Contact, 51 (42), 1347-1349.
    • J.J.H. Rogier & R. Huijsman (1996). Marktwerking in de thuiszorg. Gezondheidszorg & Management, 3-7.
    • R. Huijsman (1996). Beweging bij ouderen. Medisch Contact, 51 (29/30), 970-973.
    • E.J. van Dalen & R. Huijsman (1996). Transmurale netwerken in opmars. Gezondheidszorg & Management, 4 (6), 20-23.
    • R. Huijsman (1996). Fusies in de Nederlandse Gezondheidszorg. F en O, 30-34.
    • R. Huijsman, G. Wielink & M.M.Y. de Klerk (1996). Lichaamsbeweging bij ouderen: een literatuuroverzicht van effecten. Bewegen en Hulpverlening, 13, 159-182.
    • R. Huijsman (1996). Zorgkloof blijft verstopt achter veel tekst. Senior (Hilversum), 22-25.
    • R. Huijsman (1996). Regiovisie: Wiens visie? Kontakt. Vereniging van Directies van Bejaardentehuizen, 18 (2), 14-15.
    • R. Huijsman & J.E.A.M. Nooren (1996). Het laatste plan. Senior (Hilversum), 12-15.
    • R. Huijsman (1996). Overgangsperikelen. Kontakt. Vereniging van Directies van Bejaardentehuizen, 18 (4), 12-13.
    • R. Huijsman (1996). Fusiegolf breekt door. Kontakt. Vereniging van Directies van Bejaardentehuizen, 18 (1), 11-12.
    • R. Huijsman (1996). Ach en wee van het persoonsgebonden budget. Kontakt. Vereniging van Directies van Bejaardentehuizen, 18 (3), 10-11.
    • R. Huijsman (1996). Regionalisatie van de gezondheidszorg. Gezondheidszorg & Management, 4 (5), 3-6.
    • R. Huijsman & G.K.C. Groenenboom (1995). Zorgkloof kleiner dan gedacht. Senior (Hilversum), 41 (12), 20-22.
    • M.M.Y. de Klerk, R. Huijsman & F.F.H. Rutten (1995). New Options in Long-Term Care for the Elderly: Evaluation Results of Demonstration Projects in The Netherlands. Home Health Care Services Quarterly, 15 (2), 19-40.
    • R. Huijsman (1995). Fusies: Wie durft? Gezondheidszorg & Management, 3 (5), 2-2.
    • M.M.Y. de Klerk & R. Huijsman (1995). Geïntegreerde zorgstructuur met gebruik van technologie. Senior (Hilversum), 41 (9), 12-14.
    • R. Huijsman (1995). Uitgeteld? LeefTijd (Den Haag), 33 (11), 3-3.
    • R. Huijsman (1995). Paars ontwart Gordiaanse zorgknoop. Gezondheidszorg & Management, 3 (10), 10-15.
    • R. Huijsman (1995). Najaarsspelen en -plannen. Gezondheidszorg & Management, 3 (9), 3-3.
    • R. Huijsman (1995). Kwaliteit is prijs waard. Gezondheidszorg & Management, 3 (6), 12-15.
    • R. Huijsman (1995). Integratie in de thuiszorg. Gezondheidszorg & Management, 3 (7/8), 11-17.
    • R. Huijsman (1995). De kosten van transmurale zorg. Medisch Contact, 50 (24), 777-780.
    • R. Huijsman (1995). Gezondheidszorg in tel. Gezondheidszorg & Management, 3 (12), 2-2.
    • R. Huijsman (1995). De geboorte van een nieuwe organisatie. Gezondheidszorg & Management, 3 (5), 12-16.
    • R. Huijsman (1995). Contextgebonden beleid. NRV Magazine (Zoetermeer), 2 (2), 7-9.
    • R. Huijsman, H.L.M. Kemps & M.A.T.A.M. Knegtel (1995). Werken aan Welschen. Senior (Hilversum), 41 (1/2), 5-9.
    • R. Huijsman & T.E.D. van der Grinten (1995). Transmurale gezondheidszorg: strategische opties voor de thuiszorg. MGZ. Maatschappelijke Gezondheidszorg, 23 (april), 28-30.
    • R. Huijsman & A.W.M. Meijer (1995). Honderd dagen paars: Resultaten en verwachtingen voor de gezondheidszorg. Gezondheidszorg & Management, 3 (3), 4-9.
    • G.K.C. Groenenboom & R. Huijsman (1995). De gezondheid wordt duur betaald. Senior (Hilversum), 41 (5), 30-32.
    • J.A. Ovretveit, R. Huijsman, I. Bongers & M. Bloemendaal (2015). Better implementation of improvements in chronic care: European experts’ views on future research and development. Amsterdam: De Boekdrukker
    • R. Huijsman (2013). Innoveren in houdbare zorg is topsport. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
    • J.J.E.C. Degen & R. Huijsman (1999). Schakelen in de keten tussen vraag en aanbod; regionale indicatie- organen in de ouderenzorg. Maarssen: ELSEVIER/ De Tijdstroom
    • R. Huijsman (1998). Koesteren en Ketenen. Maarsen: Elsevier/ De tijdstroom
    • J.E.A.M. Nooren, A.W. Taal & R. Huijsman (1997). Tussen plan en werkelijkheid: samenwerken aan regiovisies in de ouderenzorg. Utrecht: Elsevier/De Tijdstroom
    • R. Huijsman (2015). Kanttekeningen inzake zorgtrends, 2010-2015. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet
    • R. Huijsman (2001). Vitaminen voor vernieuwing. --: Elsevier Gezondheidszorg
    • L.C.M. Boonekamp & R. Huijsman (1998). Bouwen aan een transmuraal zorgconcern. Utrecht: Elsevier/De Tijdstroom
    • R. Huijsman & G.K.C. Groenenboom (1996). Kostbare verwarring: economische aspecten van de ouderenzorg. Utrecht: De Tijdstroom
    • G.K.C. Groenenboom & R. Huijsman (1995). Ouderenzorg in economisch perspectief: kostenscenario's. Utrecht: De Tijdstroom
    • C.W. Alingh, J.D.H. van Wijngaarden, J. Paauwe & R. Huijsman (2015). Commitment or Control: Patient Safety Management in Dutch Hospitals. In R. Valle-Cabrera & A. López-Cabrales (Eds.), New Clues for Analysing the HRM Black Box (pp. 97-124). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing
    • K.M.M. Lemmens, R. Huijsman & J.A. Walburg (2006). Performance improvement and disease management. In Performance management in health care (pp. 160-11). Oxfordshire: Routlegde
    • R. Huijsman (2000). Hospitals merge into vertical care chains. In J. Appleby & A. Harrison (Eds.), Health care UK (pp. 11-14). London: King's fund publishing
    • R. Huijsman (1998). Scheiden van wonen en zorg in de stelling. In L. Boon (Ed.), Zorg en Toekomst (pp. 72-77). Amstelveen: Stichting Sympoz
    • R. Huijsman (1998). Van beleid naar praktijk: Ervaringen met en suggesties voor het scheiden van wonen en zorg. In L. Boon (Ed.), Zorg en Toekomst (pp. 59-66). Amstelveen: Stichting Sympoz
    • J.D.H. van Wijngaarden, J.J.E.C. Degen & R. Huijsman (1998). Onderzoek naar de ontwikkeling van regiovisies. In P.W. Huijbers & M.M. van Santvoort (Eds.), Ouder worden '98 (pp. 46.176-46.176). Utrecht: NIG/NIZW
    • R. Huijsman (1998). Management vraagstukken bij de vorming van zorgketens. In L. Boon (Ed.), Zorg in bedrijf (pp. 62-69). Amstelveen: Stichting Sympoz
    • R. Huijsman (1992). Het Nederlandse ouderenzorg beleid. In G. Tielen (Ed.), Lokaal Ouderenbeleid (pp. B-2-1-B 2-39). s' Hertogenbosch: Unie KBO
    • F. van Duuren, R. Huijsman & D. van Fevre (2015). Inkopen op kwaliteit (hoofdstuk 9). In R. Huijsman, F. van Duuren & M. te Velthuis (Eds.), Wat een uitkomst! Vier jaar ervaring met kwaliteit van zorg (pp. 111-125). Houten: Bohn Stafleu van Loghum
    • R. Huijsman, R. Oostveen & P. Poel (2015). Meten is weten (hoofdstuk 6). In R. Huijsman, F. van Duuren & M. te Velthuis (Eds.), Wat een uitkomst! Vier jaar ervaring met kwaliteit van zorg (pp. 67-81). Houten: Bohn Stafleu van Loghum
    • R. Huijsman (2014). Van dokteren naar ondernemen. In M van Bijsterveld (Ed.), Op een lijn; schetsen voor een betere eerste lijn (pp. 98-109). Den Haag: ZonMW
    • R. Huijsman (2011). Organisatie van zorg. In H. Wollersheim (Ed.), Kwaliteit en veiligheid in patientenzorg (pp. 71-101-4). Houten: Boh Stafleu Loghum
    • J.M. Cramm, M. van der Kraan, A. Brinkman, M. Wulp, M. Koppenol - van Hooijdonk & R. Huijsman (2009). Palliatieve dagzorg: een brug slaan tussen patiënt en zorg. In H. Rosendal, K. Ahaus, R. Huijsman & C. Raad (Eds.), Ketenzorg, Praktijk in perspectief (pp. 267-25). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg
    • R. Huijsman (2007). Rijkere perspectieven op uw zorggebouw Het pand als bedrijfsinstrument in het serviceconcept van de maatschappelijk zorgondernemer. In AU! Bouwen aan de architectuur van de zorg (pp. 118). Utrecht: College bouw zorginstellingen
    • J. de Vries, H.R. Commandeur & R. Huijsman (2007). Overzicht en Reflectie. In J de Vries, H Commandeur & R Prof.dr. Huijsman (Eds.), Management en Organisatie (pp. 146). Deventer: Kluwer
    • R. Huijsman (2001). De zoektocht naar nieuwe vormen van organisatie en financiering van zorg- en dienstverlening. In L. Boon (Ed.), De nieuwe grenzen in de zorg (pp. 88-94). --: Stichting Sympoz
    • R. Huijsman (2001). Succesvol groeien. In W. Sadler (Ed.), In de bloei van je leven; zes manieren om vitaal te blijven (pp. 13-14). Utrecht: Kosmos Z&k Uitgevers
    • R. Huijsman (2000). Via trends en scenario's naar toekomstbestendig beleid. In -- -- (Ed.), Een kijk op later; de kristallen bol (pp. 63-67). Den Haag: Ando
    • R. Huijsman (2000). Zin en onzin van ketenvorming: agenda voor reflectie en ontwikkeling. In L. Boon (Ed.), Vraagsturing & zorgketens. Ontwikkelingen in de gezondheidszorg, deel 30 (pp. 38-44). --: Stichting Sympoz
    • R. Huijsman (2000). Herwaardering van huishoudelijke zorg als hoeksteen van hoogwaardige zorgketens. In -- -- (Ed.), Huishoudelijke zorg poets je niet weg (pp. 15-21). Utrecht: NIZW
    • R. Huijsman (2000). Discussie. In H. Kort, H. Schlötjes-Belle & A. den Dungen (Eds.), Huishoudelijke zorg, een collectief goed (pp. 45-47). Meppel: NIWZ/Krips
    • R. Huijsman (1999). Clienten en zorgaanbieders positief-kritisch over plan modernisering AWBZ: Voeg de daad bij het woord! In R. Huijsman & A. van der Marel (Eds.), Aanwijzingen voor wijs bestuur van zorgregio's (pp. 69-74). Maarssen: Elsevier/ De Tijdstroom
    • R. Huijsman (1999). Ouderenzorgbeleid in Nederland. In N.B. Niet bekend (Ed.), Handboek Huisvesting en Verzorging Ouderen (pp. I3-1-I3-43). Maarssen: Elsevier/ De Tijdstroom
    • R. Huijsman (1999). Change management in 'chains': nieuwe arbeidsperspectieven binnen zorgketens. In l. Boon (Ed.), Kwaliteit van arbeid in de zorg (pp. 47-52). Amstelveen: Stichting Sympoz
    • R. Huijsman (1999). Zorgkantoor Utrecht bepleit landelijk systeem van openbare visitatie: Klant beter bedienen met transparantie in de regio. In R. Huijsman & A. van der Marel (Eds.), Aanwijzingen voor wijs bestuur van zorgregio's (pp. 61-68). Maarssen: Elsevier/ De Tijdstroom
    • R. Huijsman & J.J.E.C. Degen (1999). Betrokken partijen zijn het spoor enigszins bijster: Rio's als schakel in een regionale keten. In R. Huijsman & A. van der Marel (Eds.), Aanwijzingen voor wijs bestuur van zorgregio's (pp. 31-34). Maarssen: Elsevier/ De Tijdstroom
    • R. Huijsman (1999). Visie, vraaggerichtheid en vertrouwen basis voor modernisering: Verbeterambities voor de AWBZ. In R. Huijsman & A. van der Marel (Eds.), Aanwijzingen voor wijs bestuur van zorgregio's (pp. 41-41). Maarssen: Elsevier/ De Tijdstroom
    • R. Huijsman & J.D.H. van Wijngaarden (1999). Modderen met visie en regie in poldermodel: Regio's nemen hun verantwoordelijkheid. In R. Huijsman & A. van der Marel (Eds.), Aanwijzingen voor wijs bestuur van zorgregio's (pp. 35-40). Maarssen: Elsevier/ De Tijdstroom
    • R. Huijsman (1999). Een AWBZ-breed plan van aanpak: Ruim baan voor de regio. In R. Huijsman & A. van der Marel (Eds.), Aanwijzingen voor wijs bestuur van zorgregio's (pp. 47-53). Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom
    • R. Huijsman (1999). Het Nederlandse ouderenzorgbeleid: verleden, heden en toekomst. In J.J.M. van Delden, C.M.P.M. Hertogh & H.A.M. Manschot Manschot (Eds.), Morele problemen in de ouderenzorg (pp. 25-48). Assen: van Gorcum
    • R. Huijsman (1999). Inleiding modernisering van de (ouderen) zorg: Over hoog water, dijken en molenaars. In R. Huijsman & A. Marel (Eds.), Aanwijzingen voor wijs bestuur van zorgregio's (pp. 11-15). Maarssen: Elsevier/ De Tijdstroom
    • J. Coolen, T.E.D. van der Grinten, R. Huijsman & P. van Lieshout (1997). Strategische keuzen voor de thuiszorg. In T.E.D. van der Grinten (Ed.), Structuur en financiering Gezondheidszorg (pp. 1-25). Maarsen: Elsevier/De tijdstroom
    • R. Huijsman (1996). Transmurale zorg. In ? R.M. Lapre, E. Elsinga, G.J. Korterink, L.J.R. Vandermeulen & W.J.F.I. Nuijens (Eds.), Handboek Structuur en Financiering Gezondheidszorg (pp. 3.1-1-3.1-34). Den Haag: VUGA Uitgeverij
    • R. Huijsman & E.J. van Dalen (1995). Het vraagstuk van de regie. In A.C.M. van Leeuwen, M. de Man & M. van der Veeken (Eds.), Touwtrekkerij in de transmurale zorg (pp. 53-62). Utrecht: De Tijdstroom
    • R. Huijsman (1995). Schaalvergroting en fusies in de gezondheidszorg: een terreinverkenning. In P.G. van der Lugt & R. Huijsman (Eds.), Fusiemanagement in de gezondheidszorg (pp. 23-46). Utrecht: De Tijdstroom
    • P.G. van der Lugt & R. Huijsman (1995). Ten slotte: fusiethema's in context. In P.G. van der Lugt & R. Huijsman (Eds.), Fusiemanagement in de gezondheidszorg (pp. 167-172). Utrecht: De Tijdstroom
    • P.G. van der Lugt & R. Huijsman (1995). Inleiding. In P.G. van der Lugt & R. Huijsman (Eds.), Fusiemanagement in de gezondheidszorg (pp. 11-15). Utrecht: De Tijdstroom
    • P.G. van der Lugt & R. Huijsman (1995). Het achterliggende onderzoek in hoofdlijnen. In P.G. van der Lugt & R. Huijsman (Eds.), Fusiemanagement in de gezondheidszorg (pp. 16-22). Utrecht: De Tijdstroom
    • R. Huijsman & W.J. Terwel (1995). Aanleidingen en motieven: is fusie doel of middel? In P.G. van der Lugt & R. Huijsman (Eds.), Fusiemanagement in de gezondheidszorg (pp. 66-74). Utrecht: De Tijdstroom
    • R. Huijsman & Th.M.O. Jetten (1995). De financiële beheersbaarheid van een fusie. In P.G. van der Lugt & R. Huijsman (Eds.), Fusiemanagement in de gezondheidszorg (pp. 119-133). Utrecht: De Tijdstroom
    • L.A.A. Bukkems, R. Huijsman & Th.M.O. Jetten (1995). Financieel-economische analyse van ziekenhuisfusies. In P.G. van der Lugt & R. Huijsman (Eds.), Fusiemanagement in de gezondheidszorg (pp. 207-225). Utrecht: De Tijdstroom
    • G. Wielink & R. Huijsman (1995). Cost and effect of a day activity-centre at a general hospital. In D.L. Knook, F. Dittmann-Kohli, S.A. Duursma, P.W.J.M. Huijbers, C.P.M. Knipscheer, M.W. Ribbe, F.F.H. Rutten & M.M. van Santvoort (Eds.), Ageing in a changing Europe (pp. 012.1014). Utrecht: NIG
    • M.M.Y. de Klerk & R. Huijsman (1995). The use of home care technology by elderly: the SENSE experiment. In - - (Ed.), Program and Abstract Book (pp. 174-174). Jerusalem: The Hebrew University
    • R. Huijsman (1995). Economic evaluation of chronic and long-term care: abstract. In - - (Ed.), Program and Abstract Book (pp. 147-147). Jerusalem: The Hebrew University
    • M.M.Y. de Klerk & R. Huijsman (1995). Are there possibilities to substitute care by home care technology? In - - (Ed.), Progam and Abstract Book (pp. 175-175). Jerusalem: The Hebrew University
    • G. Wielink, M.M.Y. de Klerk & R. Huijsman (1995). Cost and Effect of a daily activity-centre at a general hospital. In - - (Ed.), Program and Abstract Book (pp. 345-345). Jerusalem: The Hebrew University
    • G. Wielink, M.M.Y. de Klerk & R. Huijsman (1995). Elderly's care preferences and the influencing factors (research report). In - - (Ed.), Program and Abstract Book (pp. 344-344). Jerusalem: The Hebrew University
    • R. Huijsman & M.M.Y. de Klerk (1995). Economic aspects of geroncare and gerontechnology. In ? ? (Ed.), Course book on gerontechnology (pp. 186-197). Eindhoven/Oulu: Eindhoven University/University of Oulu
    • G.K.C. Groenenboom, R. Huijsman & M.M.Y. de Klerk (1995). Financial and economical analyses of care for the elderly. In - - (Ed.), Program and Abstract Book (pp. 137). Jerusalem: The Hebrew University
    • M.M.Y. de Klerk & R. Huijsman (1995). The use of home care technology by the elderly: The SENSE experiment. In D.L. Knook, F. Dittmann-Kohli, S.A. Duursma, P.W.J.M. Huijbers, C.P.M. Knipscheer, M.W. Ribbe, F.F. Rutten & M.M. Santvoort (Eds.), Ageing in a changing Europe (pp. 033.1066). Utrecht: NIG
    • G. Wielink, M.M.Y. de Klerk & R. Huijsman (1995). Care preferences of elderly and the influencing factors. In D.L. Knook, F. Dittmann-Kohli, S.A. Duursma, P.W.J.M. Huijbers, C.P.M. Knipscheer, M.W. Ribbe, F.F.H. Rutten & M.M. van Santvoort (Eds.), Ageing in a changing Europe (pp. 096.1186). Utrecht: NIG
    • M.M.Y. de Klerk & R. Huijsman (1995). The gap between the actual and potential use of technical aids by the elderly. In D.L. Knook, F. Dittman-Kohli, S.A. Duursma, P.W.J.M. Huijbers, C.P.M. Knipscheer, M.W. Ribbe, F.F. Rutten & M.M. van Santvoort (Eds.), Ageing in a changing Europe (pp. 033.1067). Utrecht: NIG
    • R. Huijsman (1995). Economic evaluation of care for the elderly: introduction and review of the field. In D.L. Knook, F. Dittmann-Kohli, S.A. Duursma, P.W.J.M. Huijbers, C.P.M. Knipscheer, M.W. Ribbe, F.F. Rutten & M.M. van Santvoort (Eds.), Ageing in a changing Europe (pp. 012.1012). Utrecht: NIG
    • G.K.C. Groenenboom & R. Huijsman (1995). Analyses of the structure and finance of care for the elderly. In D.L. Knook, F. Dittmann-Kohli, S.A. Duursma, P.W.J.M. Huijbers, C.P.M. Knipscheer, M.W. Ribbe, F.F.H. Rutten & M.M. van Santvoort (Eds.), Ageing in a changing Europe (pp. 064.1123). Utrecht: Netherlands Institute of Gerontology
   • R. Huijsman (1996). Boekbespreking [Bespreking van het boek The economics of ageing]. .
    • R. Huijsman (2017). Expertisegebied dementieverpleegkundige (voorheen casemanager dementie). (Extern rapport). : Utrecht: V&VN (ISBN: 978-90-78995-49-4)
    • I.N. Fabbricotti, M. Oud, W.K. Redekop & R. Huijsman (2011). De meerwaarde van HKZ-certificering voor GGZ-instelling. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • A.S. Groenewoud, L. Kreuger & R. Huijsman (2006). Keuzevrijheid, Keuzemogelijkheden en Keuze-ondersteuning in de Gezondheidszorg. (Extern rapport). Rotterdam: iBMG Erasmusmc
    • A.P. Nieboer, R. Pepels, L. van Have, T. Kool & R. Huijsman (2005). Strokes services gespiegeld. (Extern rapport). Utrecht: Prismant
    • A.S. Groenewoud, N.J.A. van Exel & R. Huijsman (2005). Bouwstenen voor kwaliteitsinformatie in de verpleging, verzorging en thuiszorg. (Intern rapport). :
    • R. Jansen, J.E.C.M. Aarts, H. Brouwer, W. van Geffen & R. Huijsman (2003). Gedeelde planning in transmurale zorgketens. (Extern rapport). :
    • R. Huijsman, P. Rasch, J.M.H. Vissers, P.P.M. Harteloh, H.F. Walta & P.F.W.M.M. Rosier (2003). Een besturingsraamwerk voor een regionale CVA zorgketen: een handreiking aan regio's vanuit de huidige stand van kennis. (Intern rapport). :
    • A.S. Groenewoud & R. Huijsman (2003). Prestatie-indicatoren voor kiezende zorggebruiker. (Extern rapport). Den haag: Zon MW
    • J.D.H. van Wijngaarden, R. Huijsman & L.G.G. Zwinkels-Gardien (2002). Resultaatgericht werken in de regio. (Intern rapport). :
    • M. Sprietsma & R. Huijsman (2001). Kleur bekennen: toekomstscenario's voor de Rotterdamse ouderenzorg. (Extern rapport). Utrecht: Elsevier Gezondheidszorg
    • R. Huijsman, N.S. Klazinga, W.J.M. Scholte op Reimer, J.D.H. van Wijngaarden, N.J.A. van Exel, C. van Putte-Boon, F.T. Prestholt, M.A. Koopmanschap & L.W. Niessen (2001). Beroerte, beroering en borging in de keten; resultaten van de Edisse-studie van drie regionale experimenten met stroke service. (Extern rapport). Den Haag/Rotterdam: Zon Mw/Erasmus MC
    • R. Huijsman (1999). Zicht op zorg; plan van aanpak Modernisering AWBZ. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
    • J.D.H. van Wijngaarden & R. Huijsman (1999). Schakelen met visie. (Extern rapport). Maarsen: Elsevier/ De Tijdstroom
    • I. Moerman, D. van Hemert, R. Huijsman & M.M.Y. de Klerk (1997). Een speurtocht naar TMZ: inventaris van transmurale zorg 1996 in het kader van de monitoring WBO-plan Rotterdam. (Extern rapport). Rotterdam: Monitoring Rotterdamse Ouderenzorg
    • J. Coolen, T.E.D. van der Grinten, R. Huijsman & P. van Lieshout (1997). Strategische noties voor de thuiszorg. (Extern rapport). Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
    • M.M.Y. de Klerk & R. Huijsman (1995). Geïntegreerde zorgstructuur voor ouderen met gebruik van thuiszorgtechnologie. (Extern rapport, iMTA, no 95.39). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • G. Wielink & R. Huijsman (1995). Activering van ouderen in een algemeen ziekenhuis. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • R. Huijsman & A.J. Ludwig (1995). De Naber: groepswonen voor dementerende ouderen. (Extern rapport, no 95.42). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • M.M.Y. de Klerk & R. Huijsman (1995). KITTZ-Randstadproject Thuiszorgtechnologie: effectmeting. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • R. Huijsman & M.B. Zanen (Ed.). (2005). Toekomstscenario's klinische geriatrie. Assen: Van Gorcum
    • R. Pepels, B. van der Linden & R. Huijsman (Ed.). (2004). Vooral doen! Handreiking voor succesvol implementeren van transmurale zorg. Assen: Van Gorcum
   • R. Huijsman (Ed.). (1995) Gezondheidszorg & Management.
   • T.E.D. van der Grinten & R. Huijsman (1995, oktober 7). The No Man's Land between home and hospital: strategic options for transmural health care. Maastricht, Second European Congress on Home Care and Help at Home.
 • Genero

  Start Date
  Jul/2014
  End Date
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  Lid stichtingsbestuur
  Specialty
  Management en Organisatie van Ouderenzorg

  Samenhang vernieuwing/decentralisaties

  Start Date
  Oct/2015
  End Date
  Is current
  Place
  GEMEENTE ROTTERDAM
  Description
  Lid Raad van Advies
  Specialty
  Management en Organisatie van Ouderenzorg

  Stichting OOK (Opt Ondersteuning Kanker)

  Start Date
  Jan/2012
  End Date
  Oct/2018
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  Raad van Toezicht
  Specialty
  Management en Organisatie van Ouderenzorg

  tanteLouise

  Start Date
  Apr/2016
  End Date
  Apr/2020
  Place
  BERGEN OP ZOOM
  Description
  Raad van Toezicht
  Specialty
  Management en Organisatie van Ouderenzorg

  Vilans

  Start Date
  Feb/2017
  End Date
  Feb/2021
  Place
  UTRECHT
  Description
  programmaleider Dementiezorg voor Elkaar
  Specialty
  Management en Organisatie van Ouderenzorg

  ZorgImpuls

  Start Date
  Jan/2017
  End Date
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  Raad van Toezicht
  Specialty
  Management en Organisatie van Ouderenzorg
 • Thesis HCM

  Title
  Thesis HCM
  Year
  2018
  Period
  BLOK 3Z
  Year level
  master (Health Care Management)
 • Bmc Health Services Research

  Role
  Associate Editor
  Start Date
  Jan/2014
 • Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Health Policy & Management
  Department
  Health Services Management & Organisation (HSMO)
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4088540

  Endowed Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Health Policy & Management
  Department
  Health Services Management & Organisation (HSMO)
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4088540

  Endowed Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Health Policy & Management
  Department
  Health Services Management & Organisation (HSMO)
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4088540

  Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Health Policy & Management
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4088540
 • ZorgImpuls, Rotterdam

  Role
  Lid Raad van Toezicht
  Obtained Wage
  yes
  Start Date
  Jan/2017

  Stichting OOK, Optimale Ondersteuning bij Kanker (voorheen: Roparun Centra)

  Role
  Lid Raad van Toezicht
  Obtained Wage
  no
  Start Date
  Apr/2010

  Stichting CVA Ketenzorg Nederland (2008- )

  Role
  Lid adviesraad
  Obtained Wage
  no
  Start Date
  Sep/2008

  Adviesraad Senior Friendly Hospital

  Role
  Voorzitter
  Obtained Wage
  no
  Start Date
  Jan/2012

  Stcihting tanteLouise, Bergen op Zoom

  Role
  Lid Raad van Toezicht
  Obtained Wage
  yes

  Stichting Genero

  Role
  Bestuurslid
  Obtained Wage
  no
  Start Date
  Sep/2014

  Raad van Advies samenhang in vernieuwing/decentralisaties Rotterdam

  Role
  Lid
  Obtained Wage
  no
  Start Date
  Sep/2015

  Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland

  Role
  Voorzitter
  Obtained Wage
  no
  Start Date
  Jan/2015

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam