Inclusief Groepswerk Toolbox

Zelfreflectie en communicatievaardigheden om te werken in diverse groepen
Aleksander Reva, Iconfinder, edited by Samuel Whitcomb

Teamwerk in diverse groepen kan moeilijk zijn, maar het wordt makkelijker als leerlingen zichzelf kennen, open communiceren en actief luisteren naar hun teamgenoten.

Deze toolbox kan gebruikt worden door groepen die door de leerlingen zelf zijn samengesteld of groepen die door de docent zijn samengesteld. De groepen dienen minstens 5 personen te hebben.  Het gebruik van gerandomiseerde groepen verhoogt de diversiteit. Zie hieronder voor aanvullende informatie over diverse teams.

Teamprojecten maken deel uit van veel academische cursussen, maar toch bereiden we studenten niet altijd voor op de vaardigheden die nodig zijn om productief samen te werken in diverse groepen. Deze toolbox geeft een overzicht van de basisvaardigheden van teamwork die aan studenten kunnen worden aangeleerd in een werkgroep/seminar setting. De belangrijkste vaardigheden die aan bod komen zijn zelfreflectie met behulp van Belbin's teamrol zelftest, perspectief nemen in diverse groepen, en effectieve communicatievaardigheden zoals actief luisteren.

Leren samenwerken met anderen (onder druk) is een belangrijke professionele en levensvaardigheid. Het aanleren van deze vaardigheden is ook cruciaal voor het creëren van een inclusieve leeromgeving. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verstaan we onder inclusief onderwijs een benadering van onderwijs waarin diverse studenten en docenten een hoge mate van sociale veiligheid voelen omdat ze het gevoel hebben erbij te horen, dat hun stem wordt gerespecteerd en dat ze succesvol kunnen zijn ongeacht zichtbare of niet zichtbare aspecten van diversiteit zoals klasse, 'ras', culturele achtergrond, geslacht, seksualiteit of functionele beperkingen. De hier gepresenteerde vaardigheden kunnen helpen om deze vorm van inclusie tot stand te brengen door middel van zelfreflectie en communicatie binnen de microkosmos van een team.

Deze toolbox is gericht op eerstejaars bachelorstudenten aan het begin van een project waarbij er in teams gewerkt moet worden, maar kan aangepast worden aan het niveau/ervaring met groepswerk die studenten hebben. Als je vragen hebt over hoe je dit moet doen, neem dan contact met ons op via diversity@eur.nl.

Het kader van de sessie wordt hieronder gegeven en is uitgewerkt in de PowerPoint:

 • Inleiding en schema
 • Wat is een team/groep?
 • Wie is de eigenaar van het Nijlpaard?
 • Reflectie
 • Het creëren van psychologische veiligheid in diverse teams
 • Pauze
 • Team Rollen
 • Inclusieve communicatie
 • Opstellen van een team charter
 • Afsluiten

Misschien vindt u dit ook leuk...

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen