Inclusieve academische introductieperiode

Bevorder het gevoel van erbij horen door een goede start voor studenten
Inclusieve academische introductieperiode

Inclusieve academische introductieperiode

Wat is een inclusieve academische introductieperiode?

Deze toolbox biedt een eenvoudig te implementeren en uitnodigende interventie die zich richt op het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel onder diverse studenten. [1][2] Het gevoel erbij te horen is een belangrijke indicator voor het behouden van en de tevredenheid onder studenten. Wij verstaan onder  ‘het gevoel erbij horen,  je welkom voelen en het gevoel te hebben dat je volwaardig bijdragend lid bent van een gemeenschap. [3]

Hierboven (in de video) geven we een voorbeeld van hoe de sessie in 2019 door DISCO is uitgevoerd, en onder aan deze webpagina staat een downloadbare sjabloon om de sessie zelf te kunnen uitvoeren.

Je kunt deze handleiding ter inspiratie gebruiken en kunt deze aanpassen aan je programma om op de eerste lesdag een inclusieve academische introductie te verzorgen. Deze oefening bestaat uit drie hoofdonderdelen:

 1. IJsbrekers – Gebruik een ijsbreker die ruimte creëert voor gemeenschapsvorming en empathische interacties. Laat de nieuwe studenten zich in duo’s aan elkaar voorstellen en gebruik de vragen in de PowerPoint als basis voor de gesprekken. Als studenten ontdekken wat ze met elkaar gemeen hebben, voelen ze zich meer op één lijn zitten en voelen ze zich meer gesteund.
 2. Het delen van kwetsbaarheden – Bij deze activiteit kunnen de docent en de ouderejaarsstudenten die helpen bij de uitvoering van de sessie vertellen over hun kwetsbaarheden, bijvoorbeeld als ze iets voor het eerst doen, zich in een nieuwe omgeving bevinden en/of zich niet op hun gemak voelen in een groep.
 3. Nieuwe studenten informatie geven over het opbouwen van een ondersteunend netwerk – Vertel studenten over de verschillende ondersteunende groepen en programma’s - waaronder ondersteuning van medestudenten in de vorm van mentoring - waar ze gebruik van kunnen maken en waar ze deze programma’s kunnen vinden. Een aantal van de ondersteunende diensten voor studenten aan de EUR zijn:

 

 • Studentenwelzijn: Het programma Studentenwelzijn heeft als doel studenten te helpen groeien en succesvol te zijn tijdens het studentenleven aan de universiteit door hulp te bieden bij praktische of persoonlijke zaken en door workshops en sociale activiteiten te organiseren.
 • Mentorprogramma’s voor studenten zoals CONNECT Mentor aan de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences (ESSB) en MentorMe aan de Rotterdam School of Management (RSM).
 • Studentenverenigingen en -organisaties: Elke faculteit aan de EUR heeft een studie- of faculteitsvereniging en verenigingen die sociale activiteiten organiseren. Zij bieden gelegenheid voor gemeenschapsvorming, netwerken en ondersteuning in het algemeen.
 • Vertrouwenspersonen voor studenten: De EUR beschikt over een netwerk van vertrouwenspersonen op faculteits- en afdelingsniveau. De vertrouwenspersonen zijn het aanspreekpunt voor ieder die in zijn of haar studie of werksituatie te maken heeft (gehad) met ongewenst gedrag of ongelijke behandeling.

De onderstaande oefening is ontwikkeld op basis van het ‘Kennismakingsuur’ dat DISCO (Diversiteit en Inclusie Studenten COmmissie) (externe link) dat het Erasmus Medisch Centrum (EMC) organiseert. In de PowerPoint wordt de activiteit in meer detail uitgelegd.

- Minder uitval van studenten – Volgens dr. Kerstin Perez van het Massachusetts Institute of Technology hebben kleine interventies zoals deze een grote impact op de percentages qua behoud en cijfers van alle studenten. De lezing die zij gaf tijdens het jaarlijkse D&I Symposium 2021 van de Universiteit Leiden is hier te beluisteren. (Tijdstempel: 31:13-43:35)

- Open deuren voor gemeenschapsvorming – Je bent in staat om positieve interacties met en tussen studenten onderling teweeg te brengen, wat een essentieel onderdeel is van gemeenschapsvorming. Hiervoor

 • creëer je een saamhorigheidsgevoel door gedeelde ervaringen en
 • bevorder je empathie door emotionele, sociale en cognitieve ondersteuning te bieden.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen