Bert de Groot introduceert model voor investeringsgedrag

Gepubliceerd door: Technological Forecasting and Social Change
Bert de Groot

In de voetsporen van initiatiefnemers zoals Nobelprijswinnaars voor de economie in 1969 Ragnar Frisch en Jan Tinbergen, is een nieuw hoofdstuk toegevoegd door te wijzen op de gulden snede als ratio tussen de cycli als een verklaring voor de dynamische stabiliteit van economische golfbewegingen.

Bert de Groot, hoogleraar Governance en Strategisch Investeringsbeleid aan Erasmus School of Economics, beschrijft in zijn wetenschappelijke artikel “Non-Resonating Cycles in a Dynamic Model for Investment Behavior” de cyclische dynamiek tussen de totale investeringen in een economie en een gedeelte ‘slechte’ (niet-renderende) investeringen en de effecten op de economie.

Frisch en Tinbergen hadden een missie; als zij economische cycli beter konden begrijpen, het ontstaan van de cycli beter konden uitleggen en de karakteristieken daarvan konden beschrijven, dan waren zij in staat om regeringen en beleidsmakers beter te adviseren en positieve maatschappelijke impact voor burgers te creëren. Hun vroege inzichten zijn verdiept en uitgebreid en nu is er een wiskundig theoretisch model en empirisch bewijs om dit te onderbouwen.

Het model van Bert de Groot en zijn collega-onderzoekers Rene Segers en David Prins is geïnspireerd op de Austrian Business Cycle Theory (ABCT), welke stelt dat investeringsgedrag en het ter beschikking stellen van ‘leningen en krediet’ aan de wortel liggen van economische cycli. Het model is quasi-periodisch en voldoet aan de condities van de theorie van Kolmogorov-Arnold-Moser (KAM). De KAM-theorie formuleert dat, als een systeem zwakke niet-lineaire verstoringen ondergaat, dat niet-resonerende cycli overleven en quasi-periodiek blijven. Resonerende cycli echter worden niet stabiel en overleven niet. In de context van hun model concluderen Bert de Groot en zijn collega-onderzoekers Segers en Prins dat voor cyclische bewegingen om stabiel te blijven op de langere termijn, de ratio’s van de cycli-lengten voldoende irrationaal moeten zijn.

De gulden snede heeft die karakteristiek. Gecombineerd met recente empirische resultaten, concluderen de onderzoekers dat de gevonden cycli inderdaad niet-resonerend zijn en verwacht mag worden dat deze stabiel blijven.

Professor
Meer informatie

Groot E.A. de, R. Segers, D. Prins (2022), Non-resonating cycles in a dynamic model for investment behavior, Technological Forecasting and Social Change, Volume 177, April 2022, 121515, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.12151

 

Gerelateerde content
Bert de Groot recently appeared on Canadian podcast Tech Insights to discuss his finding of the golden ratio in the interrelationship of economic subcycles.
Bert de Groot
In een recent gepubliceerd artikel beschouwt hoogleraar Bert de Groot economische cycli en komt hij de gouden snede tegen.
Bert de Groot

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen