Journal of Economics, Religion and Theology

Lives of Domenichino and Francesco Grassi book with two of the photographs produced.

Wij geloven dat er ruimte is voor nog een tijdschrift op het snijvlak van economie, theologie en religie: het Journal of Economics, Theology and Religion (JETR). Dit is een online, open access en peer-reviewed academisch tijdschrift, dat door EETI wordt gepubliceerd.

Hoewel niet het eerste tijdschrift in zijn soort, heeft het enkele onderscheidende kenmerken. Het nieuwe JETR beoogt een onafhankelijk, internationaal en interreligieus platform voor interdisciplinair debat te zijn. Het wil economen, theologen en religiewetenschappers bijeenbrengen in een nieuw wetenschappelijk discours. Hoewel JETR door EETI aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gepubliceerd wordt - en daarom zijn uitgangspunt in de westelijke christelijke traditie heeft - staat het nadrukkelijk open voor andere religieuze en theologische tradities. Het tijdschrift verwelkomt bijdragen vanuit verschillende perspectieven, Joods, christelijk, islamitisch, boeddhistisch of van welke religie of overtuiging dan ook.

De redactie ontvangt graag inzendingen vanuit o.a. de volgende gangbare categorieën: economie en theologie, economie en religie, religieuze economie, theologische economie, economie van religie, religie/theologie en economische ontwikkeling, theologie van de economie, economie en de studie van heilige teksten, en economie in de theologie. Dit is geen uitputtende opsomming, maar dient slechts als voorbeeld.

Als redacteuren is het onze persoonlijke overtuiging dat de 'Grote Scheiding' tussen economie en theologie een historische misser is. Eeuwenlang hebben de theologie, religie en het economisch denken elkaar geïnformeerd (net zoals er een directe relatie was met de rechtswetenschappen), doch deze band werd losgelaten. Onze tijd vraagt om heroriëntatie op vele terreinen. Het door interdisciplinair debat en onderzoek weer naar elkaar toe brengen van onderscheiden wetenschappelijke disciplines kan nieuwe inzichten opleveren. Economie, theologie en godsdienststudies richten zich op onderscheiden aspecten van de menselijke ervaring en hanteren verschillende methoden - en kunnen juist daarom van kruisbestuiving profiteren. Terwijl de methodologische en culturele verschillen tussen de vakgebieden worden gerespecteerd, zijn wij er van overtuigd dat economen, theologen en religiewetenschappers van elkaar kunnen leren en dat deze samenwerking tot meerwaarde voor allen leidt.

Website JETR

Redactie

Hoofdredacteur
Dr. Joost Hengstmengel, Vrije Universiteit Amsterdam

Algemene redactie
Prof. dr. Lans Bovenberg, Tilburg University, NL
Prof. dr. Govert Buijs, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. Harry Commandeur, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. Paul van Geest, Tilburg University, NL
Prof. dr. Johan Graafland, Tilburg University, NL
Prof. dr. Jürgen von Hagen, Universität Bonn, DE
Prof. dr. Kees van der Kooi, Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. Bas van Os, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. Paul Oslington, Alphacrucis University College, AU
Dr. Antoinette Rijsenbilt, Erasmus Universiteit Rotterdam, NL
Dr. Paolo Santori, Tilburg University, NL
Prof. Msgr. Martin Schlag, University of St. Thomas, VS
Prof. dr. Robert Tatum, University of North Carolina te Asheville, VS

Boekenredacteur
Henri Slob MSc, Erasmus Universiteit Rotterdam

Secretaris
Ard Jan Biemond MSc, Erasmus Universiteit Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen