EETI Promovendi programma

Aan universiteiten worden promovendi meestal door één hoogleraar begeleid. Maar het Erasmus Economics and Theology Institute biedt een unieke mogelijkheid voor promotieonderzoek. Aan dit instituut is een groep hoogleraren en andere wetenschappers verbonden, die onderzoek doen in economie, marketing, filosofie, psychologie, theologie of econometrie. Zij vormen een team en een pool tegelijk. Een team, omdat onderzoek en onderzoeksaanvragen altijd in teamverband worden besproken en van kritische en opbouwende kanttekeningen worden voorzien. Een pool, omdat een toekomstig promovendus één bepaalde hoogleraar als promotor kan kiezen uit deze groep. Maar promovendi zijn er dan wel van verzekerd dat de promotor een team van collega’s achter zich heeft, waar zij evengoed een beroep op mogen doen tijdens het promotieonderzoek.

Wij kiezen voor de pool- en de teamaanpak van promotie onderzoek omdat:

  1.  De interdisciplinariteit, die de samenwerking tussen economen en theologen nu eenmaal impliceert, dit vereist;
  2. Twee hoogleraren meer weten dan één…
  3. Er meer mogelijkheid geboden wordt in een dergelijke discens docens situatie elkaar kritisch te toetsen.

Mocht u geïnteresseerd zijn in promotieonderzoek op het snijvlak van de economie en de theologie: dan bent u welkom voor een kennismakingsgesprek op het EETI. Promoveren aan de EUR bij een van de wetenschappers van EETI kan in deeltijd, naast een andere baan en men hoeft zeker niet jonger dan 30 te zijn. Levenservaring en werkervaring in het bedrijfsleven kan juist van belang zijn om wetenschappelijk onderzoek vrucht te laten dragen!

Door deelname aan seminars van EETI, waarin u de (voorlopige) resultaten van het eigen onderzoek presenteert en ter discussie stelt, weet u zich opgenomen in een stimulerend wetenschappelijk werkverband. 

Voor een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met een van de hoogleraren die aan EETI verbonden zijn.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen