Onderwijs

Ons onderzoek leidt tot kennis en nieuwe inzichten, en dit delen wij via ons onderwijs. Momenteel omvat dit aanbod een minor voor bachelor studenten, een uitgebreide post-initiële cursus en een gemengd onderwijs- en coachingstraject.

Onder leiding van prof. dr. Paul van Geest wordt de Minor Economie en Theologie: De Filosofie en Theologie als Fundamenten voor de Economie gegeven. Daarin worden theologen en filosofen bestudeerd, die lang voor het ontstaan van de economie als wetenschap al over economische vraagstukken, en over markt en moraal hebben nagedacht. Het (opnieuw) ter hand nemen van het werk van deze denkers biedt kennis van inzichten die in de huidige economie naar de achtergrond zijn gedrongen.

Daarnaast wordt het Executive programma Leiderschap vanuit Wetenschappelijk Perspectief aangeboden. Hierin wordt vanuit een multidisciplinaire invalshoek gekeken naar leiderschap binnen organisaties, vanuit het perspectief van respectievelijk bedrijfskunde, economie, theologie, psychologie en filosofie. De combinatie van oude en nieuwe inzichten verrijkt het begrip van wat wij verstaan onder goed leiderschap.

Ten slotte wordt via REValue aan individuele bedrijven onderwijs en coaching geboden op het gebied van waarden en gedrag. In het onderwijs staat de vraag centraal hoe binnen een bedrijf goed leiderschap en goede organisatiewaarden in de organisatiecultuur kunnen worden ingebed en bewerkstelligd. Vervolgens wordt in een praktijkdeel dit in de eigen organisatie ingebracht en toegepast. Daarbij hoort ook een derde deel, de coachingsessies met de top van het bedrijf.

 

 

All images courtesy by Riccardo Budini.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen