Onderwijs

Citigroup Center, architect Hugh Stubbin – structural engineer William LeMessurier – 1977

Ons onderzoek leidt tot kennis en nieuwe inzichten, en dit delen wij via ons onderwijs. Momenteel omvat dit aanbod een minor voor bachelor studenten, een uitgebreide post-initiële cursus en een gemengd onderwijs- en coachingstraject.

Onder leiding van prof. dr. Paul van Geest wordt de Minor Economie en Theologie: De Filosofie en Theologie als Fundamenten voor de Economie gegeven. Daarin worden theologen en filosofen bestudeerd, die lang voor het ontstaan van de economie als wetenschap al over economische vraagstukken, en over markt en moraal hebben nagedacht. Het (opnieuw) ter hand nemen van het werk van deze denkers biedt kennis van inzichten die in de huidige economie naar de achtergrond zijn gedrongen.

The interior hall of the ancient Temple of Hadrian

Daarnaast wordt het Executive programma Leiderschap vanuit Wetenschappelijk Perspectief aangeboden. Hierin wordt vanuit een multidisciplinaire invalshoek gekeken naar leiderschap binnen organisaties, vanuit het perspectief van respectievelijk bedrijfskunde, economie, theologie, psychologie en filosofie. De combinatie van oude en nieuwe inzichten verrijkt het begrip van wat wij verstaan onder goed leiderschap.

 

 

All images courtesy by Riccardo Budini.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen