Missie

De onderzoekers – theologen, filosofen, economen en bedrijfskundigen – die werkzaam zijn aan het EETI hebben tot taak wetenschappelijk onderzoek te verrichten

 1. Naar de invloed van noties:
  • Uit de theologie die in de geschiedenis van de economie als praktijk of in het denken van economen en de economie als wetenschap van invloed zijn geweest. Een voorbeeld van een dergelijke doorwerking is de metafoor van de onzichtbare hand die in een vrije markt tot een positieve uitkomst zou kunnen leiden.
  • Die in de economie als praktijk aan de orde komen of door economen in de economische wetenschap aan de orde worden gesteld en waarvan theologen vermoeden dat inzicht hierin verdiept kan worden met hun inbreng vanuit de bronnen van de theologie.
 2. Naar de wijze waarop:
  • theologie en levensbeschouwing is beïnvloed door economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Economische systemen zoals feodalisme, communisme of kapitalisme weerspiegelen niet alleen de tijdgeest maar hebben ook het theologisch spreken en denken over God mede bepaald. In hoeverre zijn economische inzichten behulpzaam om taalgebruik in bijbel en theologische traditie (patristische literatuur, middeleeuwen en protestantisme) te verdiepen en beter te begrijpen?
  • de economie kan helpen om de noties uit de agrarische samenleving waarin de bijbel en andere heilige boeken zijn ontstaan te vertalen naar de huidige tijd met andere economische verhoudingen (en dus ook andere metaforen).
Kerkkoepel in lichtblauw en gelig met kruis en Ichthusvisch Work of art

De wetenschappers die werkzaam zijn aan het EETI hebben tot taak onderwijs te verrichten in de vorm van

 1. De minor: ‘markt, moraal, mensbeeld’
 2. Bijdragen aan het Executive onderwijs voor, bijvoorbeeld ESAA, over, bijvoorbeeld ‘Integriteit’; ‘waarheid’ en binnen de leiderschapscursus over eigendom, macht en mensbeeld.

 

Images courtesy by Riccardo Budini.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen