Leidinggeven vanuit Wetenschappelijk Perspectief | Executive Program

“Deze leergang heeft mij veel gebracht. De stof, sprekers en deelnemers inspireren en hebben mij aangezet om mijn beeld bij te stellen en leiderschap vanuit een breed perspectief te bekijken.” 

"Er wordt een wetenschappelijk kader geboden dat mij enorm heeft geholpen om mijn eigen koers te toetsen en waar nodig bij te stellen.”   


Over de opleiding

De wetenschappelijke literatuur over leidinggeven is omvangrijk. En het ziet er naar uit dat het laatste boek hierover nog niet geschreven is.
Het citaat van Enderle uit 1987 lijkt actueler dan ooit: ‘… leadership is not the answer to all problems nor the key to prosperity, happiness and salvation’ (Enderle 1987: 663)

Wat is wijsheid als het om leidinggeven gaat? Waar laat u zich door leiden? 

Dit Executive Program dat modulair is opgebouwd, bestaat uit totaal 10 modules en biedt vanuit verschillende invalshoeken een wetenschappelijk kader dat u helpt om uw eigen koers te toetsen, waar nodig bij te stellen en te onderbouwen. U krijgt inzicht in de belangrijkste leiderschapstheorieën en vraagstukken vanuit een multidisciplinaire en wetenschappelijke invalshoek: economie, theologie, psychologie en filosofie. Er wordt gebruik gemaakt van relevante historische inzichten en de meest recente wetenschappelijke inzichten en hun organisatorisch impact.

Tijdens het programma ligt naast het theoretische deel de focus op interactie met de deelnemers. Er zijn voldoende momenten voor inspiratie, reflectie tussen docenten en deelnemers en deelnemers onderling.

Doelgroep

Dit programma is bedoeld voor leiders op C-level, bestuurders, directeuren, toezichthouders, commissarissen, en adviseurs met een academisch denk- en werkniveau. 

Belangrijkste informatie op een rij:

Locatie collegesPrachtige locatie in het midden van het land
CollegedagenWoensdag (13.00 tot 19.00 uur, inclusief maaltijd)
Instroommoment30 juni 2021 (instroommoment per module)
Duur opleiding10 modules
Investering

2 modules            € 2.500 
4 modules            € 4.250 
6 modules            € 6.000
 
8 modules            € 7.800 
10 modules          € 9.500

GroepsgrootteMaximaal 15 deelnemers
PE-uren4 PE-uren per module (40 PE-uren voor het volledige programma)

*In verband met de huidige pandemie en de onzekerheden die dat met zich meebrengt, kunt u uw inschrijving tot 3 weken voorafgaand aan de module kosteloos annuleren.

Inhoud van het programma

 • Kies zelf uw modules

  U kunt zelf bepalen welke modules u wilt volgen. Naast het gehele programma bestaande uit 10 modules heeft u de keuze om 2, 4, 6, 8 of 10 modules te volgen.
  Kies wat het beste bij u past.

  Mens, werk en economie in het licht van de tijd

  30-6-2021

  Bezit, macht en bilijkheid.

  15-9-2021

  Mensbeelden

  6-10-2021

  Deugdenethiek

  3-11-2021

  Morele en vrije markten

  1-12-2021

  Agape | Caritas in bedrijf, een praktisch raamwerk voor leidinggeven

  12-1-2022

  Kennen, Dienen, Vertrouwen

  2-2-2022

  Simultane belangenbehartiging

  2-3-2022

  Betere beslissingen door gedragseconomie

  30-3-2022

  Waarde-gedreven leidinggeven vanuit boeddhistisch perspectief

  20-4-2022

  Intake
  Kunt u niet direct een keuze maken of heeft u vragen over de inhoud van een module? Dan kan een informatief en vrijblijvend gesprek met Antoinette Rijsenbilt, programma directeur en docent, verheldering geven. Dit gesprek is kosteloos. Neem contact op met Antoinette via email rijsenbilt@ese.eur.nl

   

  Module

  Simultane belangenbehartiging

  Docent

  • Prof. dr. Jan de Boer
  • Prof. dr. Lans Bovenberg
  • Dr. Joyce Rupert

  Economie is samenwerkingskunde. Samenwerken levert voordelen op door specialisatie en differentiatie. Door samenwerking kunnen alle betrokken partijen winnen. Economie is dus geen dismal science, een naargeestige wetenschap van schaarste. In plaats daarvan biedt de economische wetenschap juist een lonkend perspectief van overvloed door samenwerking: meer welzijn voor meer mensen. Economie — samenwerkingskunde — lijkt wel toveren: meer doen met minder. Zoals de mens volgens het principe van simultane belangenbehartiging geroepen is om zichzelf en zijn naaste lief te hebben, worden ook organisaties geroepen om de diverse aspecten van verschillende belanghebbenden te dienen.

  In deze module zullen de docenten Prof. dr. Lans Bovenberg en dr. Joyce Rupert de theorievorming rondom simultane belangenvereniging op een interactieve manier presenteren. Door Prof. dr. Jan de Boer wordt een metafoor met het menselijke lichaam gepresenteerd: hoe gaat het menselijk lichaam om met disfunctionerende of overvloedige cellen en moeten organisaties deze biologische principes overnemen?

  Bij deze module ontvangt u het boek:

  Simultaan behartigen van belangen De liefde als de samenbindende kracht voor de economie

   

  Module

  Agapè | Caritas in bedrijf; een praktisch raamwerk voor leidinggeven

  Docent

  • Prof. dr. Harry Commandeur
  • Prof. dr. Paul van Geest
  • Henri Slob MSc

  In deze module staat het begrip Liefde - in het Grieks is dat agapè en in het Latijn caritas - centraal. Het woord liefde is veel aan de orde gesteld in religieuze en profane literatuur, in ethische verhandelingen of in moraaltheologische geschriften: als kracht in mensen, als kracht tussen mensen en als kracht die mensen overstijgt.

  De focus in deze module ligt op de liefde als een vitale kracht in organisaties. Het gaat niet per se over liefde in de zin van ‘houden van’, zoals onder geliefden of tussen ouders en kinderen. Het begrip ‘agapè’ bevat veel meer betekenislagen, en in de breedste zin van het woord heeft het betrekking op menselijke relaties in het algemeen. Dus ook op de relatie tussen directieleden en managers, leidinggevenden en medewerkers en tussen collega’s onderling.

  We gaan in op een vernieuwende, liefdevolle kijk op leidinggeven, organiseren en presteren. Door een inkijk te geven in het mensbeeld, de leiderschapsstijl en de invulling van relaties binnen organisaties die op waarden, anders dan opportunisme en wantrouwen, gebaseerd zijn. De basis daarin is de liefde als geschonken kracht, als kenweg, als weg tot kennis en inzicht zodat de mens tot inzicht komt in zichzelf, in de medemens en in de dynamiek van de wereld om hem heen.

  Naast de theoretisch-wetenschappelijke verhandeling van agapè / caritas in bedrijf worden de belangrijkste lessen uit 10 case studies besproken.  

  Bij deze module ontvangt u het boek:

  Agapè / Caritas in bedrijf Een praktisch raamwerk voor leidinggeven (verschijnt voorjaar 2021)

   

  Module

  Kennen Dienen Vertrouwen

  Docent

  • Dr. Joost Hengmengel
  • Dr. Antoinette Rijsenbilt
  • Dr. Joyce Rupert

  In deze module wordt aandacht besteed aan de betekenis van de begrippen Kennen, Dienen en Vertrouwen.

  Kennen: We zijn professionals. Daarom mag je van ons verwachten dat we oprecht geïnteresseerd zijn. Goed naar je luisteren. Weten wat voor jou nodig is om succesvol te zijn. En dat we ons vak kennen als geen ander.

  Dienen: We geloven in dienen. We zetten de norm, doen wat we beloven en dragen zo bij aan jouw succes.

  Vertrouwen: We waarderen onze relaties en gaan voor de lange termijn. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Zo bouwen we aan onderling vertrouwen en een hoge klanttevredenheid. Steeds stond de vraag centraal: hoe kom je tot een mensgerichtere economie?

  Kennen, dienen, vertrouwen is het resultaat van gesprekken met diverse wetenschappers over de bronnen van zijn denken over de mens, werk en economie. Uit deze gesprekken kwamen drie basisprincipes naar voren.

  Ten eerste kijkt de mensgerichte onderneming nadrukkelijk naar het belang van haar werknemers. Ten tweede staat het platoonse en christelijke begrip agapè (caritas of liefde) centraal bij het ondernemen. Dit begrip ligt ten grondslag aan het kennen, dienen en vertrouwen van mensen in de samenleving. Ten laatste streeft een onderneming ernaar een imperfecte wereld te perfectioneren. 

  Bij deze module ontvangt u het boek:

  Kennen, dienen, vertrouwen

   

  Module

  Betere beslissingen door gedragseconomie?

  Docent

  • Prof. dr. Han Bleichrodt
  • Dr. Antoinette Rijsenbilt

  In deze module neemt Prof. dr. Han Bleichrodt u mee naar de wereld van de gedragseconomie en laat zien hoe beslissingen onder risico en onzekerheid worden genomen en wat we daarvan kunnen leren bij eigen besluiten en keuzes.

  Gedragseconomie is ontstaan door veelvuldig onderzoek van wetenschappers naar het menselijk oordeel en keuze. Het menselijk oordeel is een cognitief proces waarmee personen kansen berekenen dat iets gebeurt of juist niet gebeurt. De menselijke keuze heeft te maken met het cognitieve proces van mensen waarop zij selecteren tussen verschillende opties, waarbij rekening wordt gehouden met de oordelen die zij hebben.

  Gedragseconomie verrijkt de economische theorie met psychologische inzichten. Dit leidt tot meer realistische verklaringen van menselijk gedrag. Gedragseconomie kan bijvoorbeeld verklaren waarom mensen te weinig investeren in aandelen en waarom CEO’s te vaak besluiten tot overnames. Door inzicht te krijgen in hoe mensen keuzes maken en door welke biases wij worden beïnvloed kunnen we betere beslissingen nemen.

   

  Module

  Waarde-gedreven leidinggeven vanuit Boeddhistisch perspectief

  Docent

  • Drs. Kristel Baele
  • Prof. Dr. André van der Braak
  • Dr. Antoinette Rijsenbilt

  In deze module wordt aandacht besteed aan de leiderschapsopvatting in het Boeddhisme. Zo heeft de Boeddha redes/aanwijzingen nagelaten over hoe een leidinggevende een gemeenschap moet leiden opdat de leden in staat worden gesteld om (o.a.) deugdzaam te leven. Hij was in zijn tijd ook een leermeester voor bestuurders en leiders. Het meest bekende voorbeeld is keizer Asoka, die zich bekeerde tot het Boeddhisme en zijn rijk begon te leiden in overeenstemming met de Boeddhistische principes. Het resulteerde in een lange, vreedzame  en vruchtbare regeringsperiode. 

  De theoretische inleiding in het Boeddhisme zal worden verzorgd door Prof. dr. André van der Braak. In deze module gaan we in op de 4 edele waarheden die door de Boeddha zijn toegelicht in zijn eerste ‘preek’(= leerrede/sutta) in het hertenpark van Isitapana (bij het huidige Benares). Het bevat de kern van het onderricht.

  In het college van dr. Antoinette Rijsenbilt leggen we aan de hand van de psychologie uit dat er bepaalde redelijk stabiele karaktereigenschappen (de BIG 5) zijn die bepalend zouden kunnen zijn voor goed leiderschap en die terugkomen in het Boeddhisme.

  Vervolgens zal drs. Kristel Baele een verdiepende inleiding houden over het achtvoudige pad. Het pad heeft tot doel de drie wezenlijke aspecten van de boeddhistische leer en training te versterken en te vervolmaken, namelijk ethisch gedrag (sila), geestelijke discipline (samadhi) en wijsheid (prana).

  We zullen nader ingaan op de vier brahmaviharis en specifiek stilstaan bij liefdevolle vriendelijkheid en mededogen. Na een theoretische inleiding bespreken we enkele sutta’s en verbinden ze met praktijkvoorbeelden in leiderschap.

  We sluiten af met een illustratie hoe dit in de dagelijkse praktijk toepasbaar gemaakt kan worden.

   

  Module

  Tijd

  Docent

  • Prof. dr. Kees van der Kooi
  • Dr. Antoinette Rijsenbilt
  • Dr. Joyce Rupert

  In deze module wordt een andere, bredere oriëntatie op tijd aangeboden vanuit filosofie, theologie, psychologie en organisatiekunde.

  Tijd beheerst ons dagelijkse leven en kan zowel sleur als stress opleveren. In de economie en binnen organisaties en de managementwereld domineert de kloktijdoriëntatie, een opvatting van tijd waarin de veranderlijkheid en vergankelijkheid van alles en iedereen niet worden verdisconteerd. Naast de lineaire visie is het van groot belang oog te hebben voor het terugkerende of circulaire van tijd.

  Aristoteles en Augustinus reflecteerden ruimschoots op tijd. Over verleden-heden-toekomst en vragen als: ‘bestaat het heden en is herinnering een tijd waarin je kunt wonen?’

  Tijdens de module komen een aantal thema’s aan bod:

  Zonnetijd versus klokkentijd. In het begin van het oude boek Genesis wordt geschreven over de schepping van de wereld met daarin de scheiding tussen dag en nacht. Dat betekent ritme, afwisseling en voortgang. Voordat de mechanische klok werd uitgevonden, leefden mensen met zonnetijd. Nu met de klok. We gaan in op het dag/nachtritme, het feit dat er in de zomer een langere productiviteit was (langer licht en in de winter geen kunstmatig licht). De weekindeling is 24/7 geworden.

  Rust en vertrouwen. Rusten vraagt kennelijk vertrouwen en dat is lastig. We leren uit het tweede boek van Mozes ‘Exodus 16’ dat we bij rust moeten vertrouwen dat het goed komt en dat het menselijk is om met een dagmaat te leven.

  Ook wordt er aandacht besteed aan subjectieve tijd versus objectieve tijd, het denken over tijd en hoe daar tegenaan gekeken werd door verschillende bronnen en het uitstelgedrag. Waarom vermijden mensen taken, zelfs als ze weten dat het negatieve gevolgen kan hebben?

  Bij deze module ontvangt u het boek:

  Mens, werk en economie in het licht van de tijd Veranderlijkheid en vergankelijkheid in bedrijf en organisatie

   

  Module

  Bezit, macht en billijkheid. De economische werkelijkheid in theologisch perspectief

  Docent

  • Prof. dr. Kees van der Kooi

  In deze module denkt u onder leiding van prof. dr. Kees van der Kooi na over bezit en macht vanuit theologisch perspectief. Daarvoor worden historische teksten, waarin economische verhoudingen aan de orde komen gebruikt. Denk aan de behandeling van het achtste gebod ‘Gij zult niet stelen’ door Calvijn en ‘Ons Program’ van Abraham Kuyper over sociale kwesties. Beide teksten brengen ons bij fundamentele noties en waarden. 

  U wordt uitgenodigd om via deze teksten op het spoor te komen van uw eigen overtuigingen en noties, die – dikwijls impliciet - een rol spelen in het handelen en gedrag als verantwoordelijke in een organisatie. Interactie met de deelnemers staat centraal waarbij hedendaagse dilemma’s aan de hand van deze geschriften worden besproken. Wat is het verschil tussen macht en bevoegdheid, rechtvaardigheid en billijkheid? Hoe kijken we aan tegen (intellectueel) eigendom, schuld en in gebreke blijven?

  Van Calvijn is bekend dat hij brak met het renteverbod, dat de gehele middeleeuwen van kracht was. Waar liet hij zich door leiden in een veranderende samenleving waarin handel en nijverheid een grote vlucht namen?

  Calvijn werkt met begrippen die ook al bij Augustinus een rol speelden: caritas, en justitia. Liefde en rechtvaardigheid. Ook het begrip aequitas speelt bij hem een grote rol. Bij ons heeft dat begrip een ontwikkeling doorgemaakt naar equity.

  Module

  Mensbeelden

  Docent

  • Prof. dr. Kees van der Kooi

  In deze module worden verschillende mensbeelden besproken en de manier waarop die ons eigen leiderschap bepalen. De theologische antropologie is het uitgangspunt. Daarin speelt de gedachte van de mens als beeld van God (imago Dei) een grote rol. Maar wat is bepalend voor dat beeld? Wil en verstand? Deze wil en verstand komt vanuit het Augustinus denkgoed (posse et velle : kunnen en willen). Of wordt er aan de mens getrokken door verschillende tegengestelde krachten, zoals Pico della Mirandola verwoordde in zijn Oratio de hominis dignitate (1486)?

  De mens als homo economicus mag ondertussen zijn langste tijd hebben gehad, maar wat komt er voor in de plaats? De homo faber (de mens als maker), de homo dignus (de waardige mens), de homo cooperans (de samenwerkende mens) of de homo recipiens/relationis (de relationele mens)? De diverse mensbeelden worden uitgelegd vanuit praktijksituaties waarbij de deelnemers zelf het palet van mensbeelden kunnen herkennen. 

  Bij deze module ontvangt u het boek:

  De onvolkomenheid van de mens & het streven naar perfectie

   

  Module

  Deugdenethiek

  Docent

  • Dr. Joost Hengstmengel
  • Dr. Antoinette Rijsenbilt

  In deze module worden vragen behandeld als: Wat is ethiek, waarom is deugdenethiek belangrijk en wat zijn deugden? Dr. Joost Hengstmengel bespreekt de onderwerpen vanuit historisch perspectief en maakt de koppeling naar het hedendaagse.

  U leert op een andere manier kijken naar bedrijfsvoering en organisatie, maakt kennis met filosofie en deugdenethiek en leert dat dat lessen uit het verleden nog steeds relevant blijken te zijn.

  Aan de orde komen vergeten lessen uit het verleden van Thomas van Aquino en Aristoteles. We beginnen bij de oorsprong: de theologale deugden en eindigen met de kardinale deugden. Elke kardinale deugd is vaak te zien als het midden tussen twee uitersten. Voor de theologale deugden geldt: hoe meer, hoe beter. 

  In deze module wordt er gewerkt met herkenbare voorbeelden omdat in elke organisatie vraagstukken naar boven komen waarin ethiek een rol speelt. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: vanuit welke drijfveren handelen bestuurders in deze tijd?, wat is de diepste reden dat een organisatie bestaat? en wat wil men bereiken?

  Tegenover de deugdenethiek staan de ondeugden.De ondeugd superbia zien we vaak terug in de top van organisaties. Dr. Antoinette Rijsenbilt neemt u mee in de wereld van de psychologie en de persoonlijkheidsstoornissen. In het bijzonder staat de narcistische persoonlijkheid centraal en hoe we dit kunnen herkennen met objectief aanwijsbare signalen.

   

  Module

  Morele en vrije markten

  Docent

  • Prof.dr. Govert Buijs

  In deze module wordt aandacht besteed aan het Templeton project en de samenhang tussen de drieluik: de vrije markt, de (on)deugden en welzijn (het goede leven). Er wordt uitgebreid ingegaan op vrije markten: waarom is de economie op aarde, waartoe dienen vrije markten, waarom is er überhaupt een markt? Hoe komen we door middel van economisch handelen tot een groter goed en hoe creëren we win-win situaties en geen win-lose situaties. 

  En wat is nu eigenlijk het goede leven en wat zijn dan de dimensies hiervan? U kunt hierbij denken op het niveau van relaties, een betekenisvol leven (meaning) en vanuit ecologisch perspectief.

 • Na deelname aan ten minste 6 bovenstaande modules kunt u deelnemen aan een verdiepende reis naar Rome. Onder leiding van prof. dr. Paul van Geest komen diverse elementen uit de leergang aan de orde en kunnen we verder diepgaand reflecteren op het geleerde. De coördinatie en praktische invulling ligt bij dr. Antoinette Rijsenbilt. Het minimum aantal van 6 modules is nodig om een zekere basiskennis te hebben verworven. Tijdens deze reis die gepland staat voor september/oktober 2022 komen o.a. aan de orde: Outcrowding en aflaathandel, Charisma van ordestichters en organisatie van orde. We bezoeken uiteraard diverse bekende bezienswaardigheden en ook de Pauselijke Universiteit Gregoriana (Italiaans: Pontificia Università Gregoriana).

  Tijdens de gezamenlijke maaltijden blikken we terug op alle modules en vindt integratie en verdieping plaats. Voor deze reis kunt u zich alvast als belangstellende opgeven (er zijn geen annuleringskosten aan verbonden).

  Docent        : prof. dr. Paul van Geest
  Datum         : september/oktober 2022
  Kosten         : nnb
  Aanmelden : stuur een mail naar stuij-dingemanse@ese.eur.nl

 • Prof.dr. Cornelis (Kees) van der Kooi

  is emeritus hoogleraar systematische theologie aan de VU en als Distinguished Lecturer verbonden aan ESAA. Hij is een internationale autoriteit op het gebied van de denkwereld van Calvijn en diens nazaten. Deze traditie heeft tot op heden grote invloed door haar visie op God, mens en maatschappij. Hij participeert actief in diverse projecten op het grensvlak van theologie, economie en samenleving.

  Dr. Joost Hengstmengel

  is onderzoeker aan de faculteit theologie van de Universiteit van Tilburg en gastdocent aan de faculteit wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek richt zich op de historische verhouding tussen filosofie, theologie en economie. Hij heeft gedoceerd over grote denkers als Pascal, Leibniz en Adam Smith, het voormoderne economische denken en de deugdenethiek.

  Prof.dr. Govert J. Buijs

  doceert politieke filosofie en filosofie van de economie aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is houder van de Kuyperleerstoel 'politieke filosofie en levensbeschouwing'. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is hij bijzonder hoogleraar christelijke filosofie. Zijn onderzoeksthema’s betreffen ‘markt, moraal en ideologie’, ‘religie in het publieke domein’ en ‘religie en civil society’. Momenteel leidt hij een team van economen, filosofen en theologen van diverse Nederlandse universiteiten in een onderzoeksproject ‘What Good Markets Are Good For’. Zie moralmarkets.orgOpent externen ook govertbuijs.websiteOpent extern

  Dr. Joyce Rupert

  is als onderzoeker en docent verbonden aan de Erasmus School of Accounting & Assurance en Nyenrode Business Universiteit en werkt vanuit haar eigen onderzoeks- en adviesbureau Work with Joy. Haar onderzoek richt zich op menswaardig management, liefdevol organiseren, diversiteit en teamsamenwerking en leiderschap in verandermanagement. Zij behaalde in 2003 haar doctoraal Personeelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde in 2010 aan de vakgroep Sociale- en Organisatiepsychologie van de Universiteit Leiden op het leren van divers samengestelde (faultline) teams.

  Prof.dr. Lans Bovenberg

  is hoogleraar Relational Economics, Values and Leadership aan Erasmus School of Economics. Hij doet onderzoek naar de wederkerige relaties tussen waarden en andere aspecten van cultuur enerzijds en het bestuur van bedrijven en andere samenwerkingsverbanden anderzijds. Samen met het Erasmus Center for Relational Economics, Values en Leadership ontwikkelt hij het [Re]Value programma.
  Bovenberg studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en promoveerde in 1984 aan de University of California, Berkeley. In 2003 won hij de Spinozapremie voor zijn onderzoek naar milieuheffingen. In 2005 richtte hij  Netspar op, een kennisnetwerk over pensioenen en vergrijzing. 

  Prof. Dr. Jan de Boer

  is als onderzoeker en docent verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn onderzoek richt zich op het verbeteren van de interactie tussen medische implantaten en het menselijk lichaam door het systematisch veranderen van de oppervlaktestructuur met behulp van microfabricage en het bestuderen van de moleculair celbiologsiche reactie daarop. Meer informatie is te vinden op www.jandeboerlab.coman

  Prof. Dr. Han Bleichrodt

  is hoogleraar gedragseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek richt zich op de keuzes van mensen onder onzekerheid en over de tijd. Hij heeft speciale interesse in keuzes met betrekking tot gezondheid. Hij heeft een MSc in Health Economics van de University of York en promoveerde in 1996 cum laude aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tussen 2016 en 2019 was hij tevens hoogleraar aan de Australian National University, Canberra.

  Prof. dr. André van der Braak

  is sinds 2012 verbonden aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit als hoogleraar Boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities. Daarnaast is hij werkzaam als zelfstandig boeddhistisch leraar via Zen in Baarn. Hij behaalde een doctoraal in Filosofie en Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam in 1986, en promoveerde in 2004 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een studie over Nietzsche en het boeddhisme.
  Hij publiceerde vele artikelen en boeken over boeddhisme, waaronder Nietzsche and Zen: Selfovercoming without a Self (2011) en Reimagining Zen in the West: Charles Taylor and Zen Buddhism in the West (2020).

  Drs. Kristel Baele

  bekleedde jarenlang diverse bestuursfuncties in het hoger onderwijs, waaronder voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Tevens was ze lid van verschillende adviescolleges en Raden van Toezicht, waaronder de Onderwijsraad en de Raad van Toezicht van de Politieacademie. Momenteel is ze toezichthouder bij de Haagse Hogeschool.

  Haar belangstelling voor het boeddhistische gedachtengoed vertaalde zich onder andere in het voorzitterschap van de stichting Han Fortmann Centrum. Kristel Baele studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit Gent en sociologie aan de Universiteit Antwerpen.

  Prof. dr. Paul van Geest

  is hoogleraar theologie en economisch denken aan de Erasmus School of Philosopy (EUR), hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan Tilburg University en bijzonder gasthoogleraar aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de Katholieke Universiteit van Leuven. Verder is hij onder meer lid van de Raad van Toezicht van OMO en lid van de Pauselijke Academie voor Theologie.

  In zijn onderzoek richt hij zich op het vroege christendom, het leven en werk van kerkvader Augustinus en de wisselwerking tussen economie en theologie als wetenschapsdisciplines.

  Henri Slob MSc

  is als secretaris en junior onderzoeker verbonden aan het Erasmus Institute for Business Economics, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  Tevens is hij programmamanager van het executive program ‘Liefde in Bedrijf’ dat is opgezet in samenwerking met de Erasmus Happiness Economics Research Organization. Zijn promotieonderzoek richt zich op liefdevol leidinggeven en organiseren.

  Prof.dr. Harry R. Commandeur

  is hoogleraar Industriële Economie en Bedrijfshuishoudkunde bij de capaciteitsgroep Toegepaste Economie aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  Tevens is hij bestuurder en bekleedt hij toezichthoudende functies in profit- en non-profitorganisaties.

 • Dr. Antoinette Rijsenbilt

  (1968) heeft bijzondere interesse in vraagstukken waarin economie, leiderschap, governance en psychologie samenkomen. Zij heeft diverse financiële functies vervuld, zowel in complexe internationale organisaties als in het Nederlandse MKB. Zij behaalde haar doctoraal bedrijfseconomie in 1991 en haar doctoraat in 2011. Daarnaast studeerde zij psychologie aan de UvA en behaalde een bevoegdheid tot 1e graad docent economie aan de VU. Vanaf 2009 is zij verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op de persoonlijkheid (in het bijzonder op de narcistische persoonlijkheid) van bestuurders en de effecten daarvan op de bedrijfsvoering. 

Contact

E-mailadres
stuij-dingemanse@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010-4081497
Kamer
M5.34
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062PA
Rotterdam

Voor vragen over het programma kunt u contact opnemen met Kirsten Stuij-Dingemanse.