Over EETI

Work of art

Erasmus Economics and Theology Institute (EETI)

Het Erasmus Economics and Theology Institute is een kenniscentrum voor onderwijs, onderzoek en training op het snijvlak van theologie en economie.

Als instituut werkt EETI samen met EIBE (Erasmus Institute for Business Economics) aan de bredere missie van een geestrijke economie (soulful economics). De activiteiten vinden plaats in nauw verband met ESAA (Erasmus School of Accounting & Assurance).

Doelstelling
EETI stelt zich ten doel bij te dragen aan een florerende samenleving waar mensen tot hun recht komen door middel van de volgende activiteiten:

  • fundamenteel onderzoek naar de wisselwerking tussen economie en theologie als wetenschapsdisciplines
  • participatie in initieel onderwijs en
  • post-initieel contractonderwijs
San Vitale, Ravenna

Achtergrond
Voordat de economische wetenschap zich tot een eigen discipline ontwikkelde waren vragen van economische aard onderdeel van theologische verhandelingen. Vragen van menselijk gedrag, deugden en ondeugden in het sociale en economische verkeer kwamen aan de orde in het bredere verband van religie en theologie. Nadat de economische wetenschap deze verbanden lange tijd heeft ontkend en de economie als autonoom terrein wilde behandelen is er nu weer volop aandacht voor de rol van de mens als wezen met drijfveren, een verhaal, en levend binnen tradities. EETI wil expliciet ruimte geven aan vragen die op dit grensvlak spelen en wil putten uit wat de theologische traditie te bieden heeft.

Dit sluit onmiddellijk aan bij de persoon en het gedachtegoed van Desiderius Erasmus, naar wie deze universiteit in haar naam verwijst. Desiderius Erasmus (geboren in Rotterdam 1467, overleden in Basel 1536) was een Nederlandse priester, augustijner kanunnik, theoloog, filoloog, filosoof, schrijver en humanist, die terug wilde gaan naar de bronnen van Europese beschaving, de klassieke en christelijke geschriften. Op die manier streefde hij naar een samenleving waar mensen floreren.

Uit het bovenstaande blijkt dat EETI haar basis heeft in de christelijke traditie. EETI stelt zich echter – in de geest van Erasmus – nadrukkelijk open voor deelnemers en bijdragen vanuit andere tradities, die vanuit hun bronnen het welzijn van mens en wereld willen bevorderen.

 

 

Images courtesy by Riccardo Budini.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen