Anke Teeuw gaat onderzoek doen naar rentmeesterschap

Anke Teeuw

Per 1 juli is Anke Teeuw LLM Msc als junior onderzoeker in dienst bij EETI. Zij zal onderzoek verrichten naar het begrip rentmeesterschap binnen het onderzoeksprogramma De reformatie van het economisch denken. Speciale aandacht zal in haar onderzoek uitgaan naar het werk van Bob Goudzwaard, een Nederlandse econoom uit de neo-calvinistische traditie. Onderzocht zal worden wat de betekenis van dit begrip is in de bredere context van Goudzwaards werk en de bronnen die hem op dit spoor gebracht hebben. Zo wordt de gedachtegang van Goudzwaard geduid in het licht van de geschiedenis van het economisch denken. Tot slot zullen de uitkomsten van dit onderzoek worden toegepast op hedendaagse discussies op het terrein van management en organisatie.

In de economische en maatschappelijke praktijk wordt vandaag de dag frequent gesproken over maatschappelijk ondernemen. In politieke kringen was dat al eerder het geval rondom het begrip rentmeesterschap. Een heldere academische doordenking van het begrip ontbreekt echter nog. Een toepassing van het begrip rentmeesterschap op het bestuur van ondernemingen is uitgewerkt in de stewardship theory of management – waarbij de steward, de rentmeester, handelt in het belang van de onderneming. Deze wordt dan geplaatst naast de agency theory – waarbij de agent handelt vanuit diens eigen belang (homo economicus). Het perspectief van rentmeesterschap binnen management en organisatie zou een duidelijke weg voorwaarts kunnen wijzen om de grote groene ambities te realiseren.

Ondernemingen worden in deze tijd van grote zorgen omtrent mens en planeet in toenemende mate geacht maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen. Wij verwachten dat vanuit de geschiedenis van het begrip rentmeesterschap, in het bijzonder in het gereformeerde denken, een relevant en realistisch perspectief op de duurzame en maatschappelijk verantwoorde onderneming zal opdoemen.

Gerelateerde content

De reformatie van het economisch denken - Samenwerking EUR, VU en TU|K

De EUR, de VU en de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht starten een gezamenlijk onderzoek getiteld ’De reformatie van het economisch denken’.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen