Conferentie “Economics and Human Flourishing: (What) Can Economists Learn from Theology?”

ETF Leuven conferentie

Hoe draagt economie bij aan het opbloeien van de mens? Deze immer relevante vraag krijgt hernieuwde urgentie in de context van het versnellende economische veranderingen, technologische vooruitgang, aantasting van het milieu, armoede en ongelijkheid. Het is duidelijk dat economische beleidskeuzes onze externe keuzeomgeving bepalen, maar voor zoverre als de neoliberale visie van de homo economicus ons begeesterd, kan dit ons zelfbewustzijn, onze persoonlijkheid en bloei transformeren.

De conferentie richt zich op de dialoog tussen de wetenschappen van de economie, filosofie en theologie. Deze conferentie biedt de mogelijkheid om in contact te komen met en te leren van een diverse groep van toonaangevende denkers in deze en andere wetenschappen. Gemotiveerd door de goed gedocumenteerde antropologische armoede (of onwetendheid) over de menselijke natuur in de economie, kan het idee dat ten grondslag ligt aan de conferentie worden samengevat in vier punten:

  1. Economie is belangrijk voor de menselijke bloei.
  2. De theologie bevat relevante kennis over de mens en wat van waarde is.
  3. Deze antropologische inzichten en bronnen informeren en vormen de vragen die door nieuwe economische modellen moeten worden beantwoord.
  4. De modellen kunnen zelf vragen stellen aan de theologie en aanverwante disciplines.

Deze conferentie biedt boeiende plenaire lezingen en twee parallelle workshoptrajecten. Track A gaat in op de potentiële gedeelde antropologische basis tussen economie en theologie, en verwelkomt bijdragen uit wetenschappen zoals theologie, antropologie, filosofie (bijv. Personalisme) en de ideeëngeschiedenis. Track B is specifiek bedoeld voor wetenschappers die zijn opgeleid in de (formele) taal van economische modellen. Dit track draait erom hoe inzichten uit andere wetenschappen met een rijkere antropologie, zoals theologie, ideeën kunnen leveren aan economen, terwijl ze die inzichten kunnen verwerken binnen de 'epistemische cultuur' van de economie, die in aanzienlijke mate gebaseerd is op wiskundige modellen. Middels de hoofdlezingen worden inzichten uit beide tracks geïntegreerd in een groter debat.

Papers kunnen tot 31 januari worden ingediend via onderstaande link.

Gerelateerde links
Call for papers

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen