Jaarboek 2022 Corporate Governance

Lateral interior facade of the church lit by natural light
Muel Kaptein

Op 24 november vond de presentatie van het twaalfde jaarboek Corporate Governance plaats bij KPMG Nederland te Amstelveen. De keynote spreker was Maria van der Heijden, directeur MVO Nederland, tevens ontving zij het eerste exemplaar van het nieuwe jaarboek.

De kern van haar oproep was de vraag: Mag het schuren in de boardroom? Te denken valt dan aan het thema maatschappelijke zorgplicht, waar 25 hoogleraren (en commissarissen) begin 2020 de aandacht op vestigden. Ook de spanning tussen persoon en rol, of persona, speelt hierbij, want handel je als bestuurder ook in lijn met je persoonlijke opvattingen? Is het überhaupt mogelijk om binnenskamers, in kleine kring, eens te vertragen en met elkaar aan ‘soul searching’ te doen?

Dit laatste sluit aan bij een oproep uit het hoofdstuk dat onze collega’s Henri Slob, Paul van Geest en Harry Commandeur schreven voor deze uitgave. Hierin zetten zij de lessen uiteen die kerkvader Augustinus heeft opgesteld als het aankomt op leiderschap. Hij stelt voor dat leiders een drijfverenanalyse doen om te weten waarom ze nu doen wat ze doen. Ook confronteert hij leiders met de gevolgen van verkeerde drijfveren, waarbij vooral gewaarschuwd wordt voor hoogmoed. Ook levert het denken van Augustinus inzicht op in hoe leiders hun functie ten goede kunnen inzetten, namelijk door een bloeiende gemeenschap op te bouwen met duurzaam succes.

Vraagt u zich af hoe de Augustijnse visie op leiderschap er nu concreet uit ziet en of deze toepasbaar en vindbaar is in het bedrijfsleven (antwoord: ja)? Neem dan contact met Henri Slob of Paul van Geest op, want zij gaan graag met u in gesprek.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen