Paul Schenderling: Op welke verlossing hopen we?

Lateral interior facade of the church lit by natural light

Hoe kunnen christenen zich op een bijbels gefundeerde wijze tot de klimaat- en milieuproblematiek verhouden?

Door een radicale gerichtheid op de komst van Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid, betoogt Paul Schenderling

Lees het volledige betoog op de website van het Reformatorisch Dagblad. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen