FAQ's Filosofie in modules

 • Voor het volgen van individuele cursussen bestaan geen formele toelatingseisen.

  Wie echter ook zijn Bachelor Wijsbegeerte modulair wil halen dient te beschikken over:

  • een afgeronde vwo-opleiding,
  • of een propedeuse- of einddiploma van een erkende hbo- of universitaire opleiding,
  • of het afgeronde toelatingsexamen colloquium doctum (CD) van de EUR.
 • Houd rekening met een inschrijftermijn van 3 weken!

  Inschrijven voor een cursus filosofie gaat in een aantal stappen (zie onder).

  • U selecteert op de website van Erasmus Academie uit het CURSUSOVERZICHT Filosofie de cursus(sen) van uw keuze.
  • U vult vervolgens het digitale INSCHRIJFFORMULIER in (vink de vakjes aan van de cursus(en) van uw keuze) en verstuurt het volledig ingevulde document. U ontvangt per mail een bevestiging.
  • Indien u zich later dan drie weken voor aanvang van de cursus inschrijft, kan tijdige afhandeling van uw aanmelding niet worden gegarandeerd.
  • Alle aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging en een digitale factuur. Deelname aan een cursus kan alleen na betaling van de factuur.
  • Op grond van uw complete inschrijving ontvangt u van het Centraal Bureau Inschrijvingen van de EUR een e-mail met het verzoek om met behulp van een link digitaal een pasfoto te uploaden, nodig voor uw collegekaart.
  • U ontvangt na 1 juli van het CBI een brief op het door u aangegeven adres met uw studentnummer waarmee u zich kunt aanmelden voor uw cursus(sen). Had u reeds een studentnummer, maar bent u uw paswoord vergeten, dan kunt u via de ICT helpdesk (010-408 8880, optie 1) uw paswoord laten resetten.
  • Na inschrijving en betaling kunt u zich met uw studentnummer en paswoord aanmelden bij MyEUR en Osiris en uw cursus(sen) activeren.
  • Binnen 24 uur zal dan de cursus ook in Blackboard verschijnen.
  • Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier, ontvangt u ook uw collegekaart thuis via de post. Dat kan enige tijd in beslag nemen. In het begin van het collegejaar is het mogelijk dat het versturen van de collegekaart meer tijd in beslag neemt in verband met de aanmelding van het grote aantal studenten.

  Voor vragen over het inschrijven of de facturering, kunt tijdens u kantooruren terecht bij:

  Erasmus Academie 
  Kamer M6-19 (Van der Goot Gebouw)
  Postbus 178
  3000 DR Rotterdam
  Tel. 010-408 1839
  E-mail: info@erasmusacademie.nl

  Activeren van uw cursussen:

  De cursussen die u volgt zijn niet automatisch zichtbaar op Blackboard, dat kunt u volgt doen:

  1. Surf naar je www.myeur.nl
  2. Log in met uw ERNA gegevens
  3. Kies voor "Osiris", "Register
  4. Tabblad "Inschrijven":
  5. Als u geen cursuscode weet kiest u voor:
   "Cursus"     -    Schrijf je in voor een cursus
   "Overige"   -    Zoek een cursus
  6. Via het volgend keuzemenu zijn er meerdere opties, de meest eenvoudige is:
   "Collegejaar"  -  2017
   "Faculteit"       -  Faculteit der Wijsbegeerte
   Klik aan          -  "Toon alle cursussen"
  7. Klik daarna op "Zoeken", waarna alle FW-cursussen zichtbaar worden

  Bij het aanklikken van het  symbool achter de korte naam van de cursus, verschijnt de cursusinformatie. Via het tabblad "Rooster" vindt u het college- en tentamenrooster indien deze bekend zijn.

  Als u uw keuze heeft bepaald klikt u op "Inschrijven".

  Bij sommige inschrijfverzoeken verschijnt de opmerking "Deze cursus maakt geen deel uit van het vaste deel van uw examenprogramma. Wilt u doorgaan? " Indien u hier "ja" aanklikt wordt uw cursusinschrijving afgehandeld. Binnen 24 uur zal dan de cursus ook in Blackboard verschijnen.

  Indien de cursuscode reeds bekend is, kunt u kiezen voor de optie "Schrijf je direct in op basis van een cursuscode".

  NB: Inschrijven in Osiris is alleen mogelijk wanneer u in het bezit bent van een  ERNA-account.

  Indien u nog niet eerder bent ingeschreven bij de Erasmus Universiteit, hetzij als student, hetzij als cursist, dan dient uw identiteit te worden vastgesteld. In verband met privacywetgeving kunt u hiervoor tijdens kantooruren terecht bij Erasmus Academie, campus Woudestein, Van der Goot Building (M-gebouw), kamer M6-19, Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam. U kunt een kopie van uw ID ook mailen via de KopieID app en sturen naar info@erasmusacademie.nl.

  Let op: maak uw BSN (Burger Service Nummer) onleesbaar. U kunt de KopieID app downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of, Windows Phone. De app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • Nee, de Erasmus Universiteit heeft uw gegevens dan nog steeds in Osiris, u hoeft niet opnieuw een kopie van uw ID op te sturen. Wel is het belangrijk dat uw adresgegevens volledig en juist zijn, het opgegeven e-mail adres werkt en dat uw studentnummer klopt.

 • Ja, u kunt zich inschrijven voor elke cursus in de course guide van de bachelor wijsbegeerte in het lopende studiejaar. Voor sommige cursussen is echter vereist dat u zich houdt aan de gegeven volgorde. Dit geldt met name voor de vakken op het gebied van Logica en Analytische Filosofie. Voor andere vakken is het raadzaam om zich te houden aan opeenvolgende cursussen, bijvoorbeeld u volgt eerst Negentiende-eeuwse Filosofie I en vervolgens Negentiende-eeuwse Filosofie II.

 • In verband met de aanvraag van een studentenkaart en uw registratie in Osiris verdient het aanbeveling dat u zich minimaal 3 weken voor aanvang van de cursus inschrijft. U kunt zich hier inschrijven.

 • Elke cursus heeft een studiebelasting van 3,75 studiepunten of ECTS. Per studiepunt moet u rekenen op 27 uur studiebelasting.

  Ten aanzien van de vraag hoeveel werk u per tijdseenheid globaal moet verrichten, wordt uitgegaan van de volgende vuistregels:

  • Het volgen van de colleges en werkgroepen, met inbegrip van de minimale bijbehorende voorbereidingen, kost per college-uur 2,5 belastinguur.
  • Het bestuderen van literatuur, met inbegrip van de syllabi en van de op college of werkgroep behandelde literatuur, vergt 1 belastinguur per 5 bladzijden van gemiddelde zwaarte.
  • Binnen de cursussen waar de vaardigheden getoetst worden, moet rekening worden gehouden met een onevenredige spreiding van de studielast van het betreffende college. De faculteit waakt er voor dat dit niet ten koste gaat van de studeerbaarheid van parallel aangeboden colleges.
  • De overige activiteiten worden naar behoefte geschat.
 • U volgt als cursist het reguliere Ba programma van Wijsbegeerte. Sommige van de vakken worden in het Engels gegeven, andere in het Nederlands. raadpleeg de Course Guide voor het overzicht.

  Uw tentamen kunt u naar keuze in het Nederlands of in het Engels beantwoorden.

 • Op de pagina Bachelors Filosofie vindt u de doelstellingen en eindtermen van de Ba Wijsbegeerte.

 • De kosten voor deelname aan een cursus worden berekend per studiepunt. In 2017 zijn de kosten per studiepunt €67 (Erasmus Academie is vrijgesteld van btw). Bij dit bedrag zijn de kosten voor literatuur niet inbegrepen. Wel inbegrepen zijn de kosten van het tentamen en een hertentamen. Sommige cursussen worden alleen in het Engels gegeven!

  Daarnaast bent u jaarlijks eenmalig een bedrag van €40 kwijt voor registratie in Osiris Student, waar onder meer uw behaalde cijfers worden geregistreerd. Cursisten ontvangen ook een studentenkaart en hebben toegang tot de UB en tot Blackboard, de digitale studieomgeving.

 • Via de portal www.myeur.nl kan met de ERNA-account ingelogd worden op de volgende systemen:

  24EUR7
  Met 24EUR7 biedt de Erasmus Universiteit Rotterdam haar studenten een e-mailadres, een digitale agenda, online Office applicaties (Word, Excel, PowerPoint en OneNote), opslagfaciliteiten en Instant Messaging. Studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben met hun ERNA-account toegang tot 24EUR7. Alle informatie is op deze pagina te vinden.

  Osiris Student
  Osiris Student is het studie informatiesysteem waarin u zich kunt aanmelden voor cursussen en tentamens, waar je je resultaten kunt inzien en je administratieve gegevens kunt wijzigen.

  Blackboard
  Blackboard is de digitale leeromgeving van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Docenten kunnen hier hun lesmateriaal ter inzage of als download aanbieden. Verder kunnen zij op Blackboard berichten plaatsen over hun cursus(sen). Deze "Announcements" worden dan zichtbaar op de homepage van Blackboard.

  Om de door u te volgen cursussen bij de Faculteit der Wijsbegeerte zichtbaar te maken in Blackboard, dient u zich eerst in te schrijven in Osiris. Zie: Hoe maak ik mijn cursus zichtbaar in Blackboard?

   

   

 • De cursussen die u volgt zijn niet automatisch zichtbaar op Blackboard, dat kunt u volgt doen:

  1. Surf naar je www.myeur.nl
  2. Log in met uw ERNA gegevens
  3. Kies voor "Osiris", "Register
  4. Tabblad "Inschrijven":
  5. Als u geen cursuscode weet kiest u voor:
   "Cursus"     -    Schrijf je in voor een cursus
   "Overige"   -    Zoek een cursus
  6. Via het volgend keuzemenu zijn er meerdere opties, de meest eenvoudige is:
   "Collegejaar"  -  2017
   "Faculteit"       -  Faculteit der Wijsbegeerte
   Klik aan          -  "Toon alle cursussen"
  7. Klik daarna op "Zoeken", waarna alle FW-cursussen zichtbaar worden

  Bij het aanklikken van het  symbool achter de korte naam van de cursus, verschijnt de cursusinformatie. Via het tabblad "Rooster" vindt u het college- en tentamenrooster indien deze bekend zijn.

  Als u uw keuze heeft bepaald klikt u op "Inschrijven".

  Bij sommige inschrijfverzoeken verschijnt de opmerking "Deze cursus maakt geen deel uit van het vaste deel van uw examenprogramma. Wilt u doorgaan? " Indien u hier "ja" aanklikt wordt uw cursusinschrijving afgehandeld. Binnen 24 uur zal dan de cursus ook in Blackboard verschijnen.

  Indien de cursuscode reeds bekend is, kunt u kiezen voor de optie "Schrijf je direct in op basis van een cursuscode".

  NB: Inschrijven in Osiris is alleen mogelijk wanneer u in het bezit bent van een  ERNA-account.

 • In de Course Guide kunt u per cursus opzoeken op welke dag en tijdstip deze wordt gegeven door op de knop ‘Timetable’ te klikken. Na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u bericht over de definitieve tijd en plaats van de colleges. Het komt helaas voor dat roosters gedurende het studiejaar wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen worden o.a. bekendgemaakt via de facultaire website. Het rooster en mogelijke wijzigingen kunt u ook raadplegen op SIN-online en Blackboard. Toegang hiertoe krijgt u via MyEUR. Wanneer u vragen heeft met betrekking tot het onderwijs, of zaken die daarmee gerelateerd zijn, kunt u zich wenden tot de onderwijscoördinator.

 • Het is mogelijk om via Sin-Online een persoonlijk studierooster te maken op basis van de cursussen waarvoor u zich in een studiejaar heeft ingeschreven.

  Stap 1: Inloggen

  Inloggen op Sin-Online met uw ERNA-account.

  Stap 2: Main Page

  Klik op 'Sin-Online main page' in het menu rechtsonder.

  Stap 3: Subscribe links

  Klik op ‘Subscribe links’ in de linker menu balk.

  Stap 4: Selecteer channel en vak

  Na het klikken op 'subscribe links' komt u in het veld waar u de cursus die u wilt volgen moet selecteren. Dit doet u door eerst linksboven het channel te selecteren. Voor studenten van de Faculteit der Wijsbegeerte is dit ‘FWB’. Vervolgens selecteert u in het bovenste blok het vak en klikt u op 'Add subscription'. Zo doet u dat voor alle vakken die u wilt volgen. In het onderste blok kunt u zien voor welke vakken u ingeschreven bent. Als u klaar bent, klikt u onderaan op 'Save changes'.

  Stap 5: Registratie werkgroepen

  Via 'My registrations' kunt u zich inschrijven voor de werkgroepen. Op de Blackboard pagina van de cursus is meer informatie te vinden over de verdeling van de werkgroepen. U selecteert de juiste werkgroep en klikt onderaan op 'Save changes'.

  Stap 6: Time table

  Klik vervolgens in de linker menubalk op ‘My time table’ voor uw persoonlijk rooster. 

  Kijk ook op Bachelor Wijsbegeerte voltijd.

  Of hier in het Engels: Register for courses.

 • Iedere cursus die u volgt kan, in het collegejaar dat de cursus bijgewoond wordt, worden afgerond met een tentamen en eventueel één hertentamen (dit is inbegrepen in de prijs). Na het behalen van een voldoende voor een tentamen ontvangt u een certificaat van de Faculteit der Wijsbegeerte. De met goed gevolg afgelegde tentamens hebben buiten de universiteit geen rechtsgeldigheid, maar gelden binnen de faculteit als volledig afgelegde studieonderdelen.
 • Cursistenkunnen bij de studieadviseur terecht voor informatie over studie en studieplanning, maar ook wanneer problemen of persoonlijke omstandigheden de studie in de weg (dreigen te gaan) staan. Studenten kunnen op eigen initiatief bij de studieadviseur aankloppen. U kunt een afspraak maken met studieadviseur Lena Schots per mail via studieadvies@fwb.eur.nl of telefonisch via 010 - 408 89 98. In de maanden juli en augustus is er geen inloopspreekuur maar kunt u bij de studieadviseur terecht op afspraak.

 • Op de de pagina Bachelor Wijsbegeerte vindt u alle informatie over het volledige studieprogramma.

 • U kunt uw cijfers die u heeft behaald voor tentamens als vrijstelling inbrengen in het curriculum van de bacheloropleiding Wijsbegeerte. Hieraan is geen tijdslimiet verbonden. Door wijzigingen in het curriculum kunnen zich wel uitzonderingen voor vrijstelling voordoen. Indien alle onderdelen (inclusief de eindscriptie) met voldoende resultaat zijn afgerond kunt u in principe aanspraak maken op het bachelor diploma. U kunt het verzoek hiertoe indienen bij de examencommissie van de Faculteit der Wijsbegeerte, deze beslist over uw aanvraag. In totaal omvat de Bachelor Wijsbegeerte 180 studiepunten (EC’s).

  N.B. Het cum laude judicium wordt niet verleend indien meer dan 20% van de cursussen die deel uit maken van het studieprogramma als cursist heeft afgerond.

 • Studenten/cursisten met een afgeronde hbo- of wo-opleiding, met een wo-propedeuse of met werkervaring kunnen een aanvraag indienen voor vrijstellingen. Voor meer informatie over vrijstellingen, klik hier.

  Vrijstellingen voor de verschillende onderdelen dienen te worden aangevraagd bij de Examencommissie van de Faculteit der Wijsbegeerte. In het schriftelijk verzoek dient te worden vermeld voor welke onderdelen vrijstelling wordt aangevraagd en de gronden waarop men meent aanspraak te kunnen maken op deze vrijstellingen. Bij het verzoek moeten kopieën worden overgelegd van relevante diploma’s, bullen en cijferlijsten.

 • Uw Ba Wijsbegeerte geeft u toegang tot de eenjarige Master Philosophy van de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus UNiversiteit Rotterdam. Er zijn twee tracks: ‘Continental Philosophy and its History’ (CPH) en ‘Philosophy, Politics and Economics’ (PPE). Beide zijn in het Engels. Voor meer informatie over de MA en toelatingseisen, ga naar Master in Philosophy.

  In alle overige gevallen zal de desbetreffende faculteit beslissen over uw toelating tot een masteropleiding.

Welke cursus wilt u volgen?

Volledig cursusoverzicht 2017-2018