Cursusonderwijs

Boekenkasten

Heb je altijd al filosofie willen studeren? Je kunt via onze faculteit alle vakken uit de bacheloropleiding Filosofie van de  als losse cursussen volgen. Je kunt kiezen voor losse cursussen, of een combinatie van vakken gerelateerd aan een bepaald interessegebied. Je volgt de cursussen samen met de reguliere studenten en sluit elk vak af met een tentamen. 

 • Volg kleinschalig en intensief onderwijs.
 • Kies uit meer dan veertig verschillende cursussen.
 • Denk na over actuele vraagstukken vanuit verschillende denktradities.
 • Ontwikkel je morele vaardigheden en lenigheid van denken.
 • Studeer op je eigen tempo.

Altijd actueel

Ons onderwijs kenmerkt zich door een sterke aansluiting bij de actualiteit. De filosofen van de Erasmus Universiteit Rotterdam spelen een prominente rol in het academische filosofische debat en tonen een grote betrokkenheid bij kwesties in het publieke domein. Eigentijdse maatschappelijke vraagstukken staan centraal. Denk bijvoorbeeld aan de impact van opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie en biotechnologie en hun invloed op de menselijke integriteit  Ook politiek-filosofische vragen komen aan bod zoals de de verhouding van de overheid tot de samenleving en de vragen die daarmee samenhangen naar individueel welzijn en algemeen belang. Idenititeit en cultuur: wat is hun relatie en hoe beinvloeden zij elkaar en wat is de juiste manier om om te gaan met de spanningen die daar het gevolg van zijn? 

Leer kritisch denken

Wie filosofie studeert, durft de eigen overtuigingen ter discussie te stellen en is minder geneigd iets vanzelfsprekend te vinden. Je leest werken van de grote filosofen uit het heden en verleden en bestudeert de belangrijkste vragen en antwoorden binnen de bekende historische en hedendaagse filosofische stromingen. Kritisch denken is een onmisbare vaardigheid in een samenleving, waarin we worden overspoeld door informatie en meningen. Door het aanleren van logisch en systematisch redeneren, leer je argumenten beter beoordelen en gefundeerde beslissingen nemen.

 

Erasmus School of Philosophy neemt het stokje over van de Erasmus Academie per 1 januari 2023

Vanaf die datum worden geen nieuwe opleidingen meer aangeboden door Erasmus Academie. Bestaande opleidingen die lopen of die dit najaar nog starten, gaan gewoon door.

Wat betekent dit voor deelnemers die zich hebben ingeschreven?

 • De opleidingen die nog lopen worden afgerond;
 • Opleidingen die dit najaar nog starten en voldoende deelnemers hebben gaan gewoon door;
 • De opleidingen die doorlopen in 2023 worden volgens afspraak afgerond.

Wat nu?

ESPhil neemt 'Filosofie in modules' over van Erasmus Academie. Onderstaande contactoptie zal per 5 januari in gebruik worden genomen. 

Het blijft dus mogelijk om losse cursussen van de bacheloropleiding filosofie te volgen. De cursussen worden overdag en ‘s avonds aangeboden. U kunt losse cursussen volgen. Een cursus duurt 5 weken en bestaat uit minimaal 5 hoorcolleges.

Om te benadrukken dat we geen lespaketten aanbieden, maar losse cursussen, spreken we niet langer van modules maar thema's. Het aanbod is dus slechts thematisch geordend. Het staat u vrij vakken dwars door de verschillende thema's te kiezen. 

De ontwikkeling van het filosofisch denken

Thema: geschiedenis van de filosofie: van Plato tot Deleuze

Hoe moet ik handelen?

Thema: praktische filosofie

De relatie tussen mens en omgeving

Thema: filosofie van mens en cultuur

Michel Foucault

Wat kan ik weten? Waarvan kan ik zeker zijn?

Thema: Theoretische filosofie

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen