Ethische toetsing

Binnen ESHCC is iedereen die betrokken is bij onderwijs en onderzoek verantwoordelijk voor het handhaven van onze onderzoeksintegriteit. Naleving van de algemene principes van een professionele wetenschappelijke benadering is te allen tijde vereist. De Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit werkt deze principes uit. Deze principes worden ook door de EUR erkend en gelden als richtlijn voor de universiteit.

Ethische Commissie ESHCC

De Ethische Commissie buigt zich over ethische kwesties die samenhangen met de specifieke aard van het uit te voeren onderzoek. Binnen een hiervoor vastgestelde termijn beoordeelt de Ethische Commissie door ESHCC onderzoekers en onderzoeksmasterstudenten ingediende voorstellen binnen de domeinen Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen, waarin gevoelige kwesties een rol spelen of waarbij hierover twijfel bestaat.

Bekijk voor meer informatie over de leden van de ethische commissie, het aanmelden van een onderzoek of de assessment form op de Engelstalige pagina van de Ethische Commissie.

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen