Onderzoeksgroepen binnen ERMeCHS

Rotterdam skyline

Binnen ERMeCHS zijn diverse overkoepelende onderzoeksgroepen actief die zich bezighouden met onderzoeksthema's die breder zijn dan onze individuele onderzoeksvelden. Deze onderzoeksgroepen brengen een unieke groep onderzoekers samen die zich richten op verschillende gebieden.

 • GFCP research cluster
  Global Futures, Colonial Pasts (GFCP)
  De meest dringende uitdagingen van de toekomst zijn geworteld in de machtsverhoudingen en koloniale structuren uit het verleden. Bij ERMeCHS willen we kijken naar hoe de erfenissen van het kolonialisme de hedendaagse wereldorde vormgeven.
 • HI research cluster
  Heritage and Identity (HI)
  Vragen omtrent erfgoed en identiteit staan centraal in hedendaagse maatschappelijke uitdagingen, met betrekking tot onderwerpen als burgerschap, inclusie en uitsluiting, machtsverhoudingen, waarden en overtuigingen. We onderzoeken zowel historische als hedendaagse aspecten van erfgoed, vanuit vergelijkende en transnationale perspectieven.
 • JIM research cluster
  Journalism, Information Technologies and Media Use (JIM)
  De manier waarop we nieuws en informatie organiseren, presenteren en consumeren, definieert en beïnvloedt onze samenlevingen. Bij ERMeCHS bestuderen we de dynamische wisselwerking tussen informatie, technologie en publiek in culturele, politieke en maatschappelijke context.
 • MICS research cluster
  Music, Industry, Culture & Society (MICS)
  Muziek is een van de meest populaire en geglobaliseerde culturele vormen. Bij ERMeCHS bestuderen we de sociale rol van muziek en de organisatie van de muziekindustrie, met een nadruk op kwesties van werk, welzijn en ongelijkheid.
 • HUM-ANDR010D research cluster
  Research in Digital Humanities (Hum-Andr010d)
  Hoe hervormen computergestuurde onderzoeksmethoden zoals text mining en netwerkanalyse de Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen? En breder: hoe hervormen ze ons begrip van verleden, heden en toekomst? Bij ERMeCHS behandelt Hum-Andr010d deze urgente vragen.
 • REACT research cluster
  Responsible Engagement with AI, Culture and Technology (REACT)
  Kritische ontwikkelingen in nieuwe media- en communicatietechnologieën hebben onze alledaagse sociale en culturele ervaringen veranderd. De REACT-groep richt zich op een passende betrokkenheid bij digitalisering en AI, die elk aspect van ons leven heeft doordrongen met diepgaande implicaties.
 • People in a meeting working on their laptops
  Responsible Organizations: Communication, Change and Society (ROCCS)
  De verantwoordelijkheden en rollen van organisaties veranderen en blijven zich aanpassen aan hedendaagse maatschappelijke uitdagingen. Bij ERMeCHS voeren we interdisciplinair onderzoek uit om de dynamische wisselwerking tussen organisaties, media en publiek aan te pakken.
 • Tree branches with illustrations over it
  Sustainable Transitions in Culture & Societies (STiCS)
  Deze onderzoeksgroep brengt onderzoekers samen die duurzame transitieprocessen vanuit culturele, sociologische, economische en mediaperspectieven onderzoeken om enkele van de meest complexe milieu- en maatschappelijke uitdagingen binnen de huidige samenleving aan te pakken.
 • VISUAL research cluster
  The Visual in Media, Culture, Society & History (VISUAL)
  Beeld vormt de wereld om ons heen, van mode en architectuur tot presentaties van het zelf in digitale media. Bij ERMeCHS bespreken we de theoretische en methodologische implicaties en ontwikkelen we ons begrip van het visuele in cultuur en samenleving verder.
 • TV's and amps
  Popular Culture and Inequalities (PCI)
  PCI onderzoekt de culturele grenzen tussen sociale groepen door de lens van populaire cultuur, met als doel het bevorderen van inclusieve toekomstperspectieven, gebaseerd op een gedetailleerd begrip van zowel het verleden als het heden.
 • ViCE research cluster
  Value in the Creative Economy (ViCE)
  Waardecreatie is van essentieel belang in een bloeiend ecosysteem van de creatieve economie. We streven ernaar een diepgaand begrip te krijgen van de processen en praktijken waarmee waarde wordt gecreëerd, geproduceerd, gedistribueerd en geïnterpreteerd door verschillende actoren in de culturele en creatieve sectoren en industrieën (CCSI's).
 • People with VR glasses
  Virtual Environmes, Games and Society (VEGAS)
  Virtuele omgevingen en games creëren mogelijkheden voor gevarieerde en rijke simulaties. VEGAS wil begrijpen wat de kansen, uitdagingen, impact en belang zijn van deze interactieve media voor de samenleving.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen