2e BUNDLE Congres: Alternatieve Bekostiging in de Zorg

Verbinden en inspireren
Datum
vrijdag 2 jun 2023, 09:00 - 18:00
Type
Congres
Gesproken taal
Nederlands
Gebouw
Erasmus Paviljoen
Locatie
Campus Woudestein
Ticket informatie

Het BUNDLE congres is volgeboekt. Inschrijven is daarom helaas niet meer mogelijk. Wellicht tot ziens op een volgende editie!

Voeg toe aan agenda

Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de 2e editie van het BUNDLE congres Alternatieve Bekostiging in de Zorg op 2 juni 2023. Naast kennisdeling heeft het congres als doel om zorgorganisaties, zorgverzekeraars, beleidsmakers en onderzoekers bij elkaar te brengen en hen te inspireren om samen aan de slag te gaan met het vormgeven, implementeren en evalueren van alternatieve bekostigingsmodellen in de zorg.

Bevestigde sprekers zijn dr. Helmut Hildebrandt (bekend van het populatiebekostigingsinitiatief ‘Gesundes Kinzigtal’ in Duitsland en voorzitter van de Raad van Bestuur van OptiMedis AG), Mariska Shekary-Moonen (gynaecoloog, bestuurder bij CuraMare en oud-directeur van de integrale geboortezorgorganisatie Annature) en diverse onderzoekers van Expertisecentrum BUNDLE.

Programma in vogelvlucht

Na inspirerende keynote-presentaties door vooraanstaande nationale en internationale sprekers zullen onderzoekers van Expertisecentrum BUNDLE de resultaten presenteren van hun grootschalige evaluatieonderzoek naar zeven initiatieven met alternatieve bekostiging in de Nederlandse medisch-specialistische zorg. Dat onderzoek is de afgelopen twee jaar door BUNDLE uitgevoerd in het kader van het Programma Uitkomstgerichte Zorg. Het tweede deel van het programma staat in het teken van diverse interactieve sessies. Na afloop is er ruime gelegenheid tot napraten op een netwerkborrel in het Erasmus Paviljoen.

Het congres wordt georganiseerd door Expertisecentrum BUNDLE, een academische samenwerking tussen Erasmus School of Health Policy & Management en Health Campus Den Haag.

Belangrijke data

  • 29 mei Uiterste datum inschrijving
  • 2 juni Congres

Verdere informatie

Tijd

Activiteit

09:00-09:35

Inloop en aanmelden

09:45-10:00

Plenaire opening

10:00-12:00

Twee keynotes:

Helmut Hildebrandt: Alternative payment models in Germany - lessons learned in regional integrated healthcare networks from OptiMedis

Mariska Shekary-Moonen: Alternatieve bekostiging in de zorg: De toolbox

12:00-13:00

Lunch

13:00-14:00

Presentatie Expertisecentrum BUNDLE 

14:00-14:15Lopen naar Langeveld Building

14:15-15:15

Georganiseerde sessies ronde 1

15:15-15:30Pauze

15:30-16:30

Georganiseerde sessies ronde 2

16:30-16:45Pauze

16:45-17:15

Plenaire afsluiting

17:15-18:00

Borrel

Voorkeur voor het bijwonen van specifieke sessies? Stuur een e-mail met uw naam en voorkeuren naar bundlecongres@eshpm.eur.nl of geef dit aan bij de aanmeldbalie van het congres. VOL = VOL.   

Sessie A. Ervaren zorgverzekeraars (negatieve) prikkels om bundelbekostiging in te voeren?

Bij de Nederlandse Zorgautoriteit is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen welke perverse prikkels zorgverzekeraars ervaren bij de implementatie van bundelbekostiging en óf, en zo ja hoe, daar beleidsmatig op kan worden ingespeeld. Bij het Zorginstituut is kwantitatief scriptieonderzoek uitgevoerd naar welke impact de bundel ‘heup- en knievervanging door artrose’ heeft op de risicovereveningsbijdrage en de financiële prikkel die zorgverzekeraars ervaren om al dan niet bundelbekostiging te implementeren. Tijdens deze interactieve sessie nemen de onderzoekers het publiek mee in een debat over de resultaten van het onderzoek en verkennen zij in hoeverre het publiek de resultaten herkent, of dit belemmeringen zijn die moeten worden opgelost en welke partijen dat dan zouden kunnen doen.

Sprekers: Ellen Brouwer (ESHPM), Anna van Duijvendijk (ESHPM), Lieke Boonen (ESHPM en Equalis), Dorien Mol (NZa), Nynke de Groot (ZINL)

Sessie B. Een toekomstbestendige bekostiging voor de Nederlandse huisartsenzorg

Inhoud: Huisartsen vervullen een belangrijke taak in ons zorgstelsel door de zorg die zij zelf leveren en tegelijkertijd ook door samen te werken in een lokaal en regionaal netwerk van verschillende zorgprofessionals, rondom de patiënt. Voor de overheid is het een grote uitdaging om dit zo goed mogelijk te faciliteren, onder andere door de bekostiging van juiste prikkels te voorzien. Maar hoe doe je dat, rekening houdend met o.a. de maatschappelijke ontwikkelingen, wettelijke mogelijkheden en de politiek/bestuurlijke context?

Sprekers: Randy Poelman (Ministerie van VWS), Paul Raaijmaakers (NZa)

Sessie C. Uitkomstgerichte bekostiging in de geboortezorg: toekomstperspectief of een gecompliceerde bevalling?

Het meten en gebruiken van uitkomsten (klinische uitkomsten, PROMS en PREMS) binnen de organisatie en bekostiging van (geboorte)zorg gebeurt nog nauwelijks. Voor de BUZZ-2 studie (Bekostigen Uitkomsten Zorg van de Zwangere) worden binnen de Integrale Geboortezorg Organisatie Annature Geboortezorg twee uitkomstgerichte bekostigingsafspraken ontwikkeld voor twee zorgverschuivingen op basis van kosten- en uitkomsteninformatie. Binnen deze interactieve sessie presenteren de sprekers hun casus, delen zij hun dilemma’s en laten zij deelnemers kritisch nadenken over passende, uitkomstgerichte bekostiging op kleine en grote schaal.

Sprekers: Arie Franx (Erasmus MC en Linnean Initiatief), Linda Nijenhuis (Annature Geboortezorg), Maud van den Berg (ESHPM)

Sessie D. Zorg dichterbij voor iedereen: van verandering in zorgpad naar bekostiging op maat

Zilveren Kruis werkt samen met zorgaanbieders aan knelpunten bij bekostiging van passende zorg. In deze sessie komen twee voorbeelden aan bod. De eerste betreft integrale bekostiging van CVRM bij huisartsen met resultaatsvergoedingen, de tweede gaat in op structurele bekostiging voor oncologische zorg thuis

Sprekers: Véronne de Vrind (Zilveren Kruis), Jurriën Pentinga (Geijnzorg), Peer de Graaf (Ziekenhuis Amstelland), Anouk Baars (Zilveren Kruis)

Sessie E. Van volumegedreven naar waardegedreven bekostiging

Inhoud: Welke gelijkgerichte beweging moeten partijen in de zorg maken om waardegedreven bekostiging te realiseren? Tijdens deze interactieve workshop georganiseerd door het Linnean Initiatief ga je aan de hand van een casus met elkaar in gesprek over knelpunten en oplossingsrichtingen en doe je relevante inzichten op die bij kunnen dragen aan de zorgtransformatie.

Sprekers: Pien Naber (Naber Zorgadvies), Ineke Middelveldt (UMCG), Monique Klerkx (Verloskundigen Oosterhout en Annature Geboortezorg)

Sessie F. Uitleg en toepassing van Denkkader Zorgbekostiging CPB

Inhoud: Deze sessie heeft als doel het presenteren van en het bekend maken van de deelnemers met het recent door het CPB gepubliceerde denkkader zorgbekostiging. Dit denkkader biedt, op basis van de economische literatuur, een gestructureerde manier om de kanalen waarlangs veranderingen in zorgbekostiging effect kunnen hebben in kaart te brengen. In een interactieve presentatie krijgen de deelnemers uitleg over hoe zij dit denkkader kunnen toepassen.

Sprekers: Tobias Hlobil (CPB), Henrik Zaunbrecher (CPB)

  • Inschrijven kan via dit formulier uiterlijk tot 29 mei 2023.
  • Kosten voor deelname bedragen 125 euro. Hierin zijn inbegrepen toegang tot het congres en catering (waaronder lunch en borrel). Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 22 mei 2023. Vertegenwoordigers van patiënten kunnen kosteloos deelnemen aan het congres. Inschrijven kan door een mail te sturen naar bundlecongres@eshpm.eur.nl o.v.v. naam en patiëntenorganisatie.
  • Kosteloos annuleren is mogelijk tot uiterlijk 22 mei 2023 door een email te sturen naar bundlecongres@eshpm.eur.nl. Na deze datum is restitutie van de inschrijfkosten niet mogelijk.
  • Het congres vindt plaats in het Erasmus Paviljoen op de Campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een routebeschrijving vindt u hier.
  • Dieetwensen? Deze kunt u tot uiterlijk 23 mei 2023 doorgeven via bundlecongres@eshpm.eur.nl.
Meer informatie

De organisatie is in handen van dr. Daniëlle Cattel en dr. Frank Eijkenaar van Erasmus School of Health Policy & Management, in samenwerking met Health Campus Den Haag. Vragen en opmerkingen? Mail ons: bundlecongres@eshpm.eur.nl.  

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen