Bundelbekostiging: belemmeringen en adviezen

Daniëlle Cattel MSc

De bekostiging van zorgaanbieders vormt een belemmering voor brede invoering van waardegedreven zorg. Bundelbekostiging kan helpen om de beste uitkomsten te realiseren tegen zo laag mogelijke kosten. Toch wordt dit bekostigingsmodel in Nederland nog niet op grote schaal toegepast.

Universitair docent Daniëlle Cattel maakte deel uit van de werkgroep Bekostiging van het Linnean Initiatief die zich de afgelopen tijd boog over innovatieve vormen van bekostiging van zorgaanbieders. Ze is daarnaast bezig met haar promotieonderzoek naar populatiebekostiging. Tijdens dit traject zocht zij meer aansluiting bij de praktijk. De werkgroep kwam op het goede moment. “Het was mooi dat ik meer kon leren over de praktijk en de mensen in het veld van mijn onderzoek kon laten profiteren.”

De werkgroep heeft een slotartikel gepubliceerd over de bevindingen. “Dat is bewust een kort en praktisch artikel geworden. Wetenschappelijke studies over bundelbekostiging zijn er zat maar deze zijn vaak niet erg toegankelijk voor een breed publiek.”

Belemmeringen

Een van de belemmeringen voor het breed invoeren van bundelbekostiging is volgens de werkgroep dat het complex is om uitkomsten goed te meten. “Als we bijvoorbeeld artsen willen belonen die goed presteren, dan moet je wel weten welke artsen het goed doen. Het in kaart brengen van die uitkomsten was en is lastig. Gelukkig zijn daar de afgelopen jaren enorme stappen mee gezet in binnen- en buitenland.”

Een andere belemmering betreft de verschotting van zorg. “Je zit of in de eerst lijn bij de huisarts of in de tweede lijn in het ziekenhuis. Die partijen werken weliswaar tot op zekere hoogte samen, maar bijvoorbeeld de cultuur en datasystemen zijn heel anders. Dat maakt dat het heel lastig om de eerste en tweede lijn samen te bekostigen, terwijl je dat wel zou willen. De meeste bundelbekostigingsafspraken spelen zich dan ook af binnen het ziekenhuis. De revalidatiezorg maakt hoogstens onderdeel uit van het contract. Het gezamenlijk bekostigen van zorgaanbieders in een zorgketen, over de muren van het ziekenhuis heen, zien we nog niet veel.”

Lees het volledige artikel op de website van Qruxx.

Meer informatie

Dit artikel verscheen op 15 april 2021 op de website van Qruxx.