Dr. Femke Hilverda & dr. Violet Petit-Steeghs starten onderzoek met focus op jonge vaders bij onbedoelde zwangerschap

Juan Pablo
Juan Pablo

In april 2021 zullen dr. Femke Hilverda en dr. Violet Petit-Steeghs starten met een nieuw onderzoeksproject waarin de focus wordt gelegd op de rol van vaders tijdens onbedoelde zwangerschappen. Voor dit onderzoek, ‘Mannen versterken in hun rol als vader bij een onbedoelde zwangerschap’ getiteld, hebben zij een ZonMw-subsidie binnengehaald. Het onderzoeksteam wordt aangevuld door prof.dr. Anna Nieboer, prof.dr. Roland Bal en een nader te kiezen PhD-student.

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe de rol van jonge vaders (tussen 16 en 25 jaar oud) kan worden versterkt door naasten en zorgverleners. Onbedoelde zwangerschappen, met name onder jongvolwassenen, leiden namelijk vaak tot toekomstig kwetsbaar ouderschap. Tot dusver heeft onderzoek op dit gebied zich gericht op de moeders en bleef de rol van vaders vaak onbelicht.

Middels een mix-methods aanpak zal het onderzoeksteam de perspectieven van jonge mannen – die vader zijn of zullen worden als gevolg van een onbedoelde zwangerschap – hun naasten en zorgverleners, inzichtelijk maken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews, een survey en focusgroepen.

De verwachting van het onderzoeksteam is dat door kennisuitwisseling het onderzoek direct tot ondersteuning zal leiden van de deelnemende jonge mannen, hun naasten en zorgverleners in het onderzoek. Daarnaast draagt het onderzoek bij aan interventieontwikkeling door het doen van aanbevelingen over hoe een interventie kan aansluiten bij de behoeften van jonge mannen alsmede hoe zorgverleners hen kunnen helpen bij het versterken van hun vaderrol.

Universitair Hoofddocent
Universitair Hoofddocent
Professor
Professor
Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek kun je hier terugvinden.