Dr. Pieter van Baal benoemd tot hoogleraar Public Health Economics

Dr. Pieter van Baal

Dr. Pieter van Baal is benoemd tot hoogleraar Public Health Economics aan Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Met de instelling van deze nieuwe leerstoel geeft ESHPM een belangrijke impuls aan het onderzoek in de gezondheidseconomie met in het bijzonder een focus op het publieke domein. De leerstoel wordt gevestigd bij de sectie Health Economics van ESHPM.

Dit onderwerp is van groot strategisch belang voor ESHPM. Zoals de decaan ad interim van ESHPM, prof. dr. Werner Brouwer, benadrukt: “Met deze benoeming geven we een verdere impuls aan dit aandachtsgebied dat in de afgelopen jaren alleen maar aan belang heeft gewonnen. Deze benoeming is ook een blijk van erkenning aan de belangrijke bijdrages die Pieter op dit terrein heeft geleverd. We zijn als ESHPM derhalve blij en trots dat we Pieter, als nationaal en internationaal erkend expert op dit terrein, op deze nieuwe leerstoel hebben kunnen benoemen. Dit zal ook de samenwerking van ESHPM op dit terrein binnen en buiten de EUR verder versterken.”

Dr. Pieter van Baal heeft economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is gepromoveerd aan dezelfde universiteit bij de Erasmus School of Law. Hij is op dit moment directeur Onderzoek bij ESHPM. Hiervoor was hij onder andere werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Zijn onderzoek richt zich op de methodologie van economische evaluaties in de gezondheidszorg en het ontwikkelen van simulatiemodellen die de relatie tussen risicofactoren, ziekte, volksgezondheid en het gebruik van zorg beschrijven. Zijn onderzoek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse richtlijnen voor economische evaluaties in de gezondheidszorg.

Het is de ambitie van Pieter om hoogwaardig, innovatief en multidisciplinair onderzoek te doen op het gebied van Public Health Economics en de samenwerking met Erasmus MC op dit gebied te intensiveren. ‘Economisch onderzoek over investeringen in de volksgezondheid door preventie binnen en buiten de zorg is enorm interessant vanwege de normatieve vraagstukken die er liggen. Door data uit verschillende bronnen aan elkaar te koppelen en expertise uit verschillende disciplines te combineren is het mogelijk om deze normatieve discussies empirisch te voeden’, aldus Pieter.

Universitair Hoofddocent

Dr. Pieter van Baal

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen