ESHPM evalueert Actieprogramma Verward Gedrag

De afgelopen jaren zijn verschillende activiteiten opgezet om met het vraagstuk van verward gedrag om te gaan. Het Actieprogramma ‘lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag' heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. In het kader van dit Actieprogramma zijn door ZonMw aan honderden lokale initiatieven in heel Nederland subsidies verstrekt. De centrale evaluatie van het Actieprogramma wordt uitgevoerd door Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). De evaluatie loopt van september 2019 tot september 2021.

Het doel van de centrale evaluatie is om meer inzicht te krijgen in hoe goede praktijken met betrekking tot de omgang met mensen met verward gedrag zijn ontwikkeld, geborgd en verspreid en welke rol het Actieprogramma daarin heeft gespeeld. De tussentijdse resultaten van de evaluatie zijn vormgegeven in onderstaande animatie.

Projectleider dr. Violet Petit-Steeghs ziet waar de schoen wringt bij het nastreven van een goed werkende aanpak. Maar ook welke werkzame elementen er zijn aan te wijzen. ‘De omgang met verward gedrag vraagt om continue leren en aanpassen’.

Universitair Docent
Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project? Bekijk dan onze webpagina.