Hugo de Jonge in gesprek met dementieprofessoren

De VWS-minister van ouderenzorg had mijn (gratis) e-boek 'Onder dementieprofessoren', met portretten en interviews met 44 hoogleraren, gezien en wilde daarover in gesprek. Donderdag 14 november was het zover: 20 dementieprofessoren kwamen naar het ministerie van VWS in Den Haag voor een prachtige ontmoeting.

Aanpak en belang van de ontmoeting

In de aanloop had ik iedereen in vier themagroepjes ingedeeld met het verzoek per thema samen tot één pitch met één presentator te komen. Elke groep had daarvoor mooie sheets gemaakt, allemaal keurig op tijd af. In het eerste uur hebben we dat, voordat de minister aanschoof, eerst met elkaar geoefend. Elke pitch duurde 4 minuten, gevolgd door 10 minuten vragen van en gesprek met de minister. Op deze manier hebben we heel veel besproken in ruim een uur.

Vier thema’s

Het is ondoenlijk al die inhoud hier kort samen te vatten. Maar uitdagend is bijvoorbeeld het thema preventie van dementie. Als de jarenlang opgebouwde kennis over preventie en leefstijl systematisch en grootschalig wordt toegepast, kan de incidentie van dementie met een derde dalen! Het tweede thema ging over zogenaamd “translationeel” onderzoek, over de hele linie van basaal-fundamenteel laboratoriumonderzoek in muizen en minihersenen tot aan psychosociale interventies, casemanagement en de organisatie van persoonsgerichte integrale dementiezorg. Om dit mogelijk te maken, wil de minister het nationale onderzoeks­budget verdubbelen. Dat is nodig om te begrijpen hoe dementie ontstaat (patiënt van morgen) en te komen tot doeltreffende en kosteneffectieve behandeling en zorg, in het hele land geïmplementeerd (patiënt van nu). Tot slot, is ook grootschalig onderzoek naar de organisatie en doelmatigheid van persoonsgerichte en integrale dementiezorg hard nodig. De minister gaf aan dat hij het huidige zorgstelsel te ingewikkeld vindt om de toekomstige uitdagingen van vergrijzing en dementie goed aan te kunnen. Dat belooft nog wat voor de volgende nationale verkiezingen.

Robbert Huijsman ontmoet Hugo de Jonge

Er komt een vervolg!

Aan het eind kondigde Hugo de Jonge aan dat er binnenkort een brief over het dementiebeleid naar de Tweede Kamer gaat. En hij daagde ons als professorenclub uit om sámen te komen tot een toekomstagenda voor onderzoek en praktijk. Alom werd het verlangen naar méér samenwerking uitgesproken. De ontmoeting en het e-boek hebben geholpen om elkaar makkelijk te kunnen vinden en overzicht te krijgen over het hele werkveld. Het verlangen naar betere samenwerking is groot, na jarenlange concurrentie om subsidies, publicaties en aandacht. De dementiepuzzel is ook zó groot en veelvormig, dat we nog veel met elkaar te doen hebben. Er is een werkgroep geformeerd, met steun van VWS. Begin volgend jaar organiseren we een tweedaagse bijeenkomst om die toekomstagenda daadwerkelijk op te stellen!

Meer informatie

Deze blog is geschreven door prof.dr. Robbert Huijsman van onderzoeksgroep Health Services Management & Organisation (HSMO) aan Erasmus School of Health Policy & Management.