prof.dr. (Robbert) R Huijsman

prof.dr. (Robbert) R Huijsman
Full professor Erasmus School of Health Policy & Management Health Services Management & Organisation (HSMO)
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
huijsman@eshpm.eur.nl
Back to overview

Profile

Robbert Huijsman (1962) is opgeleid als macro-econoom en heeft een doctorsgraad in de sociale wetenschappen (Simulatiemodel voor voorzieningen voor ouderen, 1990). Inmiddels meer dan 20 jaar ervaring als hoogleraar in de ouderenzorg, en zo’n 35 jaar als onderzoeker, docent, adviseur, directeur en toezichthouder. Mijn passie ligt in multi- en interdisciplinair samenwerken in de integrale ouderenzorg, en het beslechten van schotten tussen professionals, organisaties, stelsels en financieringsstromen. Een mijlpaal daarin is de Zorgstandaard Dementie 2020 die ik hebben mogen trekken gedurende ruim tweejaar ontwikkelsamenwerking van ruim 20 beroeps- en branche-organisaties. Sinds 2019 ben ik helemaal thuis als directeur-bestuurder van Geriant, specialist in dementiezorg in Noord-Holland Noord. In combinatie met het hoogleraarschap een plek van betekenis en verschil maken.

Ik hou van professionele organisaties zonder veel ‘lagen’ en ben een empathisch leider die anderen de ruimte geeft en verbindt. Vanuit passie en ambitie leid en coach ik energiek en ontwikkelgericht bij complexe ontwikkelings- en veranderopgaven in de zorg. Door levens- en werkervaring maar ook door (NLP- en Baak-)trainingen doorvoel ik dat verbinden met anderen alleen echt slaagt als ik zelf weet wat ik ben en wil, en daartoe belemmerende bagage ruim. Dat is afwisselend schuren, ervaren, achterover leunen, reflecteren en doorgroeien. Mijn persoonlijke missie is vanuit een gedeelde visie in harmonie samen werken aan een betere (zorg)wereld, zeker voor kwetsbare groepen. Onder het motto "zichtbaar beter" wil ik van betekenis zijn binnen en buiten werk. Daarin kan ik kernkwaliteiten inzetten als visionair inspireren en enthousiasmeren, conceptueel het grotere geheel (door)zien en verbeelden, doelgericht én innovatief resultaten realiseren en daarin steeds stimuleren tot ontwikkelingen van anderen en mijzelf.

  • Robbert Huijsman (2014) - Bmc Health Services Research (Journal)
  • Tom Grinten & Robbert Huijsman (1995) - The No Man's Land between home and hospital: strategic options for transmural health care
  • Robbert Huijsman (1995) - Gezondheidszorg & Management (Journal)

Thesis HCM

Niveau
master - jaar 2
Year Level
master - jaar 2
Jaar
2022
Course Code
GW4030MD

Master Thesis Eu-HEM

Niveau
master
Year Level
master
Jaar
2022
Course Code
GW4560M

Thesis HCM

Niveau
master
Year Level
master
Jaar
2022
Course Code
GW4030MV

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen