prof.dr. (Robbert) R Huijsman

prof.dr. (Robbert) R Huijsman
Full professor Erasmus School of Health Policy & Management Health Services Management & Organisation (HSMO)
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
huijsman@eshpm.eur.nl
Back to overview

Profile

Robbert Huijsman (1962) is opgeleid als macro-econoom en heeft een doctorsgraad in de sociale wetenschappen (Simulatiemodel voor voorzieningen voor ouderen, 1990). Inmiddels meer dan 20 jaar ervaring als hoogleraar in de ouderenzorg, en zo’n 35 jaar als onderzoeker, docent, adviseur, directeur en toezichthouder. Mijn passie ligt in multi- en interdisciplinair samenwerken in de integrale ouderenzorg, en het beslechten van schotten tussen professionals, organisaties, stelsels en financieringsstromen. Een mijlpaal daarin is de Zorgstandaard Dementie 2020 die ik hebben mogen trekken gedurende ruim tweejaar ontwikkelsamenwerking van ruim 20 beroeps- en branche-organisaties. Sinds 2019 ben ik helemaal thuis als directeur-bestuurder van Geriant, specialist in dementiezorg in Noord-Holland Noord. In combinatie met het hoogleraarschap een plek van betekenis en verschil maken.

Ik hou van professionele organisaties zonder veel ‘lagen’ en ben een empathisch leider die anderen de ruimte geeft en verbindt. Vanuit passie en ambitie leid en coach ik energiek en ontwikkelgericht bij complexe ontwikkelings- en veranderopgaven in de zorg. Door levens- en werkervaring maar ook door (NLP- en Baak-)trainingen doorvoel ik dat verbinden met anderen alleen echt slaagt als ik zelf weet wat ik ben en wil, en daartoe belemmerende bagage ruim. Dat is afwisselend schuren, ervaren, achterover leunen, reflecteren en doorgroeien. Mijn persoonlijke missie is vanuit een gedeelde visie in harmonie samen werken aan een betere (zorg)wereld, zeker voor kwetsbare groepen. Onder het motto "zichtbaar beter" wil ik van betekenis zijn binnen en buiten werk. Daarin kan ik kernkwaliteiten inzetten als visionair inspireren en enthousiasmeren, conceptueel het grotere geheel (door)zien en verbeelden, doelgericht én innovatief resultaten realiseren en daarin steeds stimuleren tot ontwikkelingen van anderen en mijzelf.

 • Robbert Huijsman (2017) - Dementieverpleegkundigen voor casemanagement 2.0 - skipr
 • Robbert Huijsman (2017) - Ouderen met dementie in zorgval - skipr
 • Robbert Huijsman (2017) - Vrijwilligers runnen Logeerhuis voor herstel - skipr
 • Robbert Huijsman (2017) - Heel de mens met dementie, doorbreek de schotten - skipr
 • Robbert Huijsman (2017) - Integrale dementiezorg is escape room - skipr
 • Robbert Huijsman, F van Duuren & M te Vetlhuis (2016) - Wat een uitkomst! Vier jaar leren over kwaliteit van zorg - KiZ, 26 (1), 15-17
 • Robbert Huijsman, F van Duuren & M Velthuis (2016) - Zicht op uitkomsten; vier jaar leren over kwaliteit van zorg. - BoardRoom ZORG, 32 (2), 36-38
 • Robbert Huijsman (2015) - Een jubileum om trots op te zijn! - KiZ, 25 (5), 13-13
 • Robbert Huijsman (2015) - Standaardiseer instrumenten kwaliteit van leven - KiZ, 25 (4), 15-15
 • Robbert Huijsman (2015) - Op weg naar ecosysteem voor zorgkwaliteit - skipr, (9-10), 48-50
 • Robbert Huijsman (2015) - Sturing op kwaliteit van leven, juist bij palliatieve zorg - KiZ, 25 (3), 13-13
 • Robbert Huijsman (2015) - Samen begrijpen, beoordelen en beslissen - KiZ, 25 (2), 7-7
 • Robbert Huijsman (2015) - Wat ik nog had willen zeggen... - KiZ, 25 (6), 35-35
 • Robbert Huijsman (2015) - Veiligheid op OK is systeembrede teamopdracht - KiZ, 25 (1), 22-22
 • M van den Hurk, C van Ziel, M Mahler & Robbert Huijsman (2015) - Dementiepatiënt geeft eigen leven rapportcijfer - Medisch Contact, (20), 952-954
 • C van Ziel, M van den Hurk & Robbert Huijsman (2015) - O-057: Periodic measurement of quality of life and perseverance in dementia care stimulates improvement - European Geriatric Medicine, 6 (supplement 1) - doi: 10.1016/S1878-7649(15)30070-X
 • Robbert Huijsman (2014) - Transities van kwaliteit: van zorg naar leven - KiZ, 24 (6), 11-11
 • Robbert Huijsman (2014) - Sturen op (her)waarde(ring) - KiZ, 24 (4), 17-17
 • Robbert Huijsman (2014) - Hoe verder met de zorg voor kwetsbare ouderen? - KiZ, 24 (3), 9-9
 • Robbert Huijsman (2014) - Niets zo praktisch als goed onderzoek - KiZ, 24 (2), 15-15
 • Robbert Huijsman (2014) - Sluiting van verzorgingshuizen leidt tot ontspoorde zorg: contra. Denkbeeld; tijdschrift voor psychogeriatrie - Denkbeeld, 26 (3), 10-10
 • Robbert Huijsman (2013) - Soci@al Medi@ empoweren Tweepc@re - KiZ, 23 (2), 15-15
 • Robbert Huijsman (2013) - Gezamenlijk beslissen is beter, in veel opzichten - KiZ, 23 (3), 7-7
 • Robbert Huijsman (2011) - Toekomstbestendig seniorenbeleid - ZM Magazine, 27 (10), 21-21
 • Robbert Huijsman (2011) - Nachtmerrie of ondernemersdroom - ZM Magazine, 27 (6), 5-5
 • Robbert Huijsman (2011) - Dementieketen met casemanagement. - ZM Magazine, 27 (5), 20-25
 • MMN (Mirella) Minkman, K Ahaus & Robbert Huijsman (2010) - Het ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg - M en O, 5, 26-43
 • MMN (Mirella) Minkman, Kees Ahaus & Robbert Huijsman (2010) - Het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg, Ketenkennis gebundeld in een generiek toepasbaar kwaliteitsmodel - M en O, 64 (5), 26-43
 • K Luschen & Robbert Huijsman (2009) - Regieraad is geen oplossing. - Medisch Contact, 8 (64), 341-343
 • H de Sonnaville, H Hamers & Robbert Huijsman (2009) - Scenario's strategische GGz keuzes. - ZM Magazine, 7 (25), 16-20
 • R Kaaij & Robbert Huijsman (2009) - PGB als een van de strategische pijlers in de portfolio van zorgaanbieders. - ZM Magazine, 4 (25), 4-9
 • B (Birgitha) van der Meij, Robbert Huijsman & Anna Petra Nieboer (2009) - Informatiebehoefte van ouders/vertegenwoordigers van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking bij het kiezen van een zorgaanbieder. - NTZ Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen, 3 (35), 151-165
 • Robbert Huijsman (2009) - Digitale snelweg geen concurrentiemiddel. - ZM Magazine, 12 (25), 22-25
 • Robbert Huijsman (2009) - Ziekenhuismanagers inde branding. - ZM Magazine, 10 (25), 4-4
 • VC (Vanessa) Pijpers, Harry Finkenflügel & Robbert Huijsman (2008) - De wetenschappelijke onderbouwing van Supported Living in de verstandelijk gehandicaptenzorg: overzicht van de literatuur - NTZ Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen, 34 (4), 234-249
 • R Kaaij & Robbert Huijsman (2008) - PGB blijkt effectief instrument voor doelmatig zorggebruik Dubbele winst - Zorgvisie Magazine, 38 (11), 40-41
 • Robbert Huijsman (2008) - Begin met inhoud niet met geld - Zorgvisie Special Financien, 38 (6A), 20-20
 • Robbert Huijsman (2008) - Zorgmarketing, meer dan een truc - ZM Magazine, 24 (7/8), 3-3
 • Robbert Huijsman, PT van Splunteren, YVA Tibbe, MA Dutree & M van der Graaff (2008) - Richtlijnontwikkeling meer enten op het buitenland Oude opvattingen achterhaald - Medisch Contact, 63 (20), 862-863
 • Robbert Huijsman (2007) - Zorgbouw als opbrengstengenerator - Kwaliteit in beeld, 5, 7-7
 • Robbert Huijsman & B Pol (2007) - In het verpleeghuis is het veilig Ouderen huiverig voor zelfstandige groepswoningen - ZorgVisie (Maarssen), 8, 14-16
 • Robbert Huijsman (2007) - Het pand als bedrijfsinstrument Het totale serviceconcept van de maatchappelijk zorgondernemer - ZM Magazine, 23 (10), 4-8
 • Robbert Huijsman (2007) - Module geintegreerde eerstelijnszorg: expliciteren en contracteren van prestaties - LVG Nieuws, 3, 22-23
 • Robbert Huijsman (2007) - Management en organisatie in de gezondheidszorg - Kwaliteit in beeld, 4, 17-18
 • Robbert Huijsman (2007) - Care op kruispunt - Kwaliteit in beeld, 3, 6-6
 • Robbert Huijsman (2007) - Toezicht: laveren tussen kunde en kitsch - Kwaliteit in beeld, 1, 11-11
 • Robbert Huijsman (2007) - Ruimte voor bevlogen professionals - Kwaliteit in beeld, 2, 9-9
 • Robbert Huijsman (2007) - Borg innovatie - Kwaliteit in beeld, 4, 12-12
 • FGH (Frans) Oostrik & Robbert Huijsman (2006) - Klantentypologie van de Persoonsgebonden Budget-houder - TSG, 84 (1), 35-42
 • PJM Steinbusch, Job Exel & Robbert Huijsman (2005) - Ketenzorg voor CVA patiënten - Medisch Contact, 60, 200-201
 • PJM Steinbusch, Job Exel & Robbert Huijsman (2005) - Ketenzorg voor CVA-patiënten: transmurale DBC waarborgt efficiencywinsten - Medisch Contact, 60, 200-201
 • AS (Hanny) Groenewoud & Robbert Huijsman (2005) - Prestatie-indicatoren voor de kiezende zorggebruiker? Een onderzoek naar de mogelijkheden, de stand van zaken en toekomst van prestatie-indicatoren bij het versterken van de positie van patiënten in de zorgmarkt - Acta Hospitalia, 1, 25-49
 • Dirk Korne, MHE Leys & Robbert Huijsman (2005) - Sleutelrol waarmaken; huisartsen meer betrekken bij integrale zorg - Medisch Contact, 60 (13), 528-531
 • Robbert Huijsman (2005) - Ziekenhuisarchitectuur op z'n Hollands - ZM Magazine, 21 (11), 14-18
 • Robbert Huijsman (2004) - Klantdenken wacht een onzekere toekomst - Op uw gezondheid, 31-33
 • Jeroen Wijngaarden, WJM (Wilma) Scholte op Reimer, Job Exel & Robbert Huijsman (2004) - Coordinatie in zorgketens: meer continuiteit, beter resultaat - Acta Hospitalia, 44, 21-37
 • Robbert Huijsman (2004) - Pessimisme en cynisme - ZM Magazine, 6, 1-1
 • PJM Steinbusch, Job Exel & Robbert Huijsman (2004) - Ketenzorg voor CVA-patienten - Medisch Contact, 5, 200-201
 • P van Splunteren, MMN (Mirella) Minkman & Robbert Huijsman (2004) - CVA-ketenzorg:doorbraak in ligduur en doorstroming - Kwaliteit in beeld, 20-23
 • Robbert Huijsman (2004) - Leiderschap in zorg - Kwaliteitsmanagement, 45-46
 • Robbert Huijsman (2004) - Stelselwijziging in zorg en welzijn - ZM Magazine, 9, 2-6
 • Robbert Huijsman & SA Adams (2003) - ICT in de zorg: voor cliënten een borg? - Zorgmagazine, 19, 2-6
 • Robbert Huijsman, WJM (Wilma) Scholte op Reimer, NS (Niek) Klazinga, Jeroen Wijngaarden, Job Exel, C van Putte-Boon, Marc Koopmanschap & LW (Louis Wilhelmus) Niessen (2002) - Stroke service: Edisse-studie onderbouwt noodzaak van landelijke implementatie van CVA-ketenzorg - Kwaliteit in beeld, 12, 8-12
 • Jeroen Wijngaarden & Robbert Huijsman (2002) - Aanhaken bij Stroke service - Revalidatie Magazine, 2, 5-6
 • Robbert Huijsman (2002) - Gun het kind de tijd - Ouderenzorg, 5, 15-15
 • Robbert Huijsman (2002) - Stuurinformatie in de zorg - ZM Magazine, 18, 2-6
 • Robbert Huijsman (2002) - Zorgpunten in het stelseldebat - ZM Magazine, 18, 16-21
 • AS (Hanny) Groenewoud, Isabelle Fabbricotti & Robbert Huijsman (2002) - Prestatiegestuurd (her)ontwerpen van ketenzorg - ZM Magazine, 10, 23-28
 • AS (Hanny) Groenewoud & Robbert Huijsman (2002) - Prestatie-indicatoren voor de kiezende zorggebruiker - Kwaliteit in beeld, 12, 8-10
 • Robbert Huijsman (2001) - Uitdagingen voor integraal zorgmanagement - ZM Magazine, 5, 2-5
 • Robbert Huijsman (2001) - Issues voor strategen - VDB Magazine, 23 (1), 26-27
 • Jeroen Wijngaarden & Robbert Huijsman (2001) - Regiovisie als instrument voor regionale vraagsturing - ZorgSupport, 7 (4), 6-8
 • Robbert Huijsman (2001) - Visionair bouwer gevraagd (v/m) - VDB Magazine, 23 (2), 1-2
 • Robbert Huijsman (2001) - Lijfelijk communiceren - VDB Magazine, 23 (3), 22-23
 • Robbert Huijsman (2001) - Stroke-service verbetert kwaliteit van zorg - Mediator, 12 (8), 11-13
 • Robbert Huijsman (2001) - Robuust schakelen in de keten - ZorgVisie (Maarssen), 31 (9), 20-23
 • Robbert Huijsman (2001) - Gereedschapskist voor integraal zorgmanagement - VDB Magazine, 23 (4), 24-26
 • Robbert Huijsman (2001) - Van units naar ketenzorg - Medisch Contact, 56 (48), 1763-1768
 • Robbert Huijsman (2001) - Elk ziekenhuis zijn stroke service - ZorgVisie (Maarssen), 31 (12), 16-18
 • Robbert Huijsman (2001) - Slotwoorden over leiderschap: willen, mogen, kunnen, doen - VDB Magazine, 23 (5), 26-27
 • Robbert Huijsman (2000) - Virtueel bouwen - VDB Magazine, 22 (3), 24-25
 • Robbert Huijsman & MG Boekholdt (2000) - Ketenzorg als strategisch domein; samenhangend zorgbeleid in de regio en voor doelgroepen - ZM Magazine, 16 (11), 14-18
 • Robbert Huijsman (2000) - E-virus genereert digic@re: 4U2?!;-) Struikelend op weg naar digitaal zorgbedrijf - ZorgVisie (Maarssen), 30 (11), 12-14
 • Robbert Huijsman (2000) - E-c@re & B2C-services: 4U2 :-) - VDB Magazine, 22 (4), 28-29
 • Robbert Huijsman (2000) - Vitaminen voor vernieuwing - VDB Magazine, 22 (5), 18-19
 • Robbert Huijsman & Jeroen Wijngaarden (2000) - Regiovisie als instrument voor regionale vraagsturing - Structuur en Financiering Gezondheidszorg, 13 (1), 1-22
 • Robbert Huijsman (2000) - Procesinnovator gezocht (m/v) - VDB Magazine, 22 (1), 28-29
 • Isabelle Fabbricotti & Robbert Huijsman (2000) - Fusiegolf in ouderenzorg nog niet voorbij - Zorg en Ondernemen, 2, 12-15
 • Isabelle Fabbricotti & Robbert Huijsman (2000) - Scheiden van wonen en zorg: een zorg meer of minder? - Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 31, 252-257
 • Robbert Huijsman (2000) - Kwaliteitszorg: ontdek zwakke plek en blinde vlek - VDB Magazine, 22 (2), 20-21
 • Robbert Huijsman (1999) - Softe waren in ontwikkeling - VDB Magazine, 21 (5), 26-27
 • Robbert Huijsman (1999) - Clienten en zorgaanbieders positief-kritisch over plan modernisering AWBZ; Voeg de daad bij het woord! - Ouderenzorg, 2 (11), 16-19
 • Robbert Huijsman (1999) - Vraaggerichtheid, ontschotting en regionalisering in de care - ZM. Ziekenhuis Management Magazine, 15 (10), 2-5
 • Robbert Huijsman (1999) - Een weg uit het regelwoud? Een verbeterplan voor de AWBZ - Denkbeeld, 11 (6), 21-24
 • JJEC Degen & Robbert Huijsman (1999) - Regionale indicatie-organen in de ouderenzorg - Health Management Forum, 5 (3), 14-15
 • Robbert Huijsman & Jeroen Wijngaarden (1999) - Modderen met visie en regie in poldermodel; Regio's nemen hun verantwoordelijkheid - Ouderenzorg, 2 (5), 20-23
 • Robbert Huijsman (1999) - Wat ik wil veranderen...., .... is het denken en handelen rond de ketenzorg - De Informatief, 5, 9-9
 • Robbert Huijsman & JJEC Degen (1999) - Betrokken partijen zijn het spoor enigszins bijster; Rio's als schakel in een regionale keten - Ouderenzorg, 2 (4), 20-21
 • Robbert Huijsman (1999) - Bauw! - VDB Magazine, 21 (2), 22-23
 • Robbert Huijsman (1999) - Polderen of verzuipen - VDB Magazine, 21 (1), 24-26
 • Robbert Huijsman (1999) - Oost West Wozoco Best - Denkbeeld, 11 (2), 29-32
 • Robbert Huijsman (1999) - Visie, vraaggerichtheid en vertrouwen basis voor modernisering; Verbeterambities voor de AWBZ - Ouderenzorg, 2 (6), 20-21
 • Robbert Huijsman (1999) - Is scheiden te vermijden? - Zorg en Ondernemen, (1), 10-14
 • Robbert Huijsman & Jeroen Wijngaarden (1999) - Regiovisie zet verhoudingen in nieuw licht; Schak (el) en met visie - Zorg en Ondernemen, (7), 18-21
 • Robbert Huijsman (1999) - Een AWBZ-breed plan van aanpak Ruim baan voor de regio - Ouderenzorg, 2 (7/8), 16-19
 • Robbert Huijsman (1999) - Zorgkantoor Utrecht bepleit landelijk systeem van openbare visitatie; Klant beter bedienen met transparantie in de regio - Ouderenzorg, 2 (10), 18-23
 • Robbert Huijsman (1999) - Is er leven na de overgang: doorgang, andere ingang of afgang? - VDB Magazine, 21 (3), 20-21
 • Robbert Huijsman (1999) - Millenniumproof managen - VDB Magazine, 21 (4), 24-25
 • Robbert Huijsman, D van Hemert, J Methorst & AJ Wieman (1998) - Bindmiddel tussen uiteenlopende belangen - Zorg en Ondernemen, (8), 21-23
 • Robbert Huijsman (1998) - De beste manier om de klant te eren: medicaliseren en professionaliseren? - VDB Magazine, 20 (6), 25-27
 • Robbert Huijsman (1998) - Onderneem vernieuwing! - VDB Magazine, 1, 10-11
 • Robbert Huijsman (1998) - Modernisering ouderenzorg nu verzilveren - Zorgverzekeraars Magazine, 2, 38-40
 • Robbert Huijsman (1998) - Kabinet Kok II: koester ketens - VDB Magazine, 20 (2), 8-10
 • Robbert Huijsman (1998) - Groeiend draagvlak voor scheiden wonen en zorg De tijd is rijp voor grote stappen - Ouderenzorg, 10-12
 • Robbert Huijsman (1998) - Ontneem de zorg haar zorgen! - Erasmus Magazine, 19, 24-26
 • Robbert Huijsman (1998) - PM- Post - VDB Magazine, 20 (4), 26-28
 • Robbert Huijsman (1998) - RIO: rommel of rozen? - VDB Magazine, 20 (3), 28-30
 • JJEC Degen & Robbert Huijsman (1998) - RIO's rukken op - Zorg en Ondernemen, 7, 14-17
 • Robbert Huijsman (1998) - T(e)huiszorg met hand, pand en verstand - VDB Magazine, 20 (5), 24-25
 • Robbert Huijsman (1997) - Na structuur nu gedrag aanpakken - Gezondheidszorg & Management, (12), 17-20
 • B (Berber) Kramer, Robbert Huijsman & Tom Grinten (1997) - Strategische analyse in de Gezondheidszorg - Gezondheidszorg & Management, (1/2), 16-18
 • AW Taal, Robbert Huijsman & JEAM Nooren (1997) - Zoveel regio's, zoveel visies - Senior (Hilversum), (9), 24-26
 • Robbert Huijsman (1997) - Politiek laat ouderenzorg niet los - Senior (Hilversum), (12), 20-22
 • Robbert Huijsman (1997) - Bouwstenen voor een integrale analyse - Senior (Hilversum), (5), 4-7
 • Robbert Huijsman, JEAM Nooren & AW Taal (1997) - De meesten beginnen smal en ondiep - Senior (Hilversum), (3), 24-27
 • Robbert Huijsman (1997) - De werkwijze van het COTG - Senior (Hilversum), (1/2), 20-22
 • Robbert Huijsman (1997) - Nieuwe ontwikkelingen - Gezondheidszorg & Management, (12), 2-3
 • Robbert Huijsman (1997) - Inspiratie en transpiratie: leve de transformatie! - VDB Magazine, 19 (2), 6-8
 • Robbert Huijsman (1997) - Aan den lijve - Gezondheidszorg & Management, (10), 6-8
 • Robbert Huijsman (1997) - Zelfsturing als recept tegen chaos - Gezondheidszorg & Management, (9), 2-2
 • Robbert Huijsman & JC van Westering (1997) - Metselen aan klantgerichtheid: het verhaal van Frans Penninx - Gezondheidszorg & Management, (4), 3-6
 • Robbert Huijsman (1997) - Neem aan die som! - Gezondheidszorg & Management, (4), 2-2
 • Robbert Huijsman (1997) - Paars halverwege: waar raakt het mij? - Gezondheidszorg & Management, (3), 6-10
 • Robbert Huijsman (1997) - Nog niet te laat voor paars I - Gezondheidszorg & Management, (3), 2-2
 • Robbert Huijsman (1997) - Overgang verzorgingshuizen naar AWBZ - Gezondheidszorg & Management, (1/2), 24-27
 • Robbert Huijsman (1997) - Vijf managementopgaven voor 1997 - VDB Magazine, 19 (1), 14-15
 • Robbert Huijsman (1997) - Care aan zet in het JOZ - Gezondheidszorg & Management, (11), 9-12
 • Robbert Huijsman (1997) - Visie of visioen? - VDB Magazine, 19 (3), 7-9
 • Robbert Huijsman (1997) - Make or buy: try or cry? - VDB Magazine, 19 (4), 12-13
 • Robbert Huijsman (1997) - Menselijke managers - VDB Magazine, 19 (5), 10-11
 • Robbert Huijsman & WJ Terwel (1996) - Paars halverwege:een tussenbalans - Gezondheidszorg & Management, 4 (10), 3-5
 • Robbert Huijsman & JEAM Nooren (1996) - Het laatste plan - Senior (Hilversum), (12), 12-15
 • JJH Rogier & Robbert Huijsman (1996) - Marktwerking in de thuiszorg - Gezondheidszorg & Management, (11), 3-7
 • Robbert Huijsman (1996) - Overgangsperikelen - Kontakt. Vereniging van Directies van Bejaardentehuizen, 18 (4), 12-13
 • Robbert Huijsman (1996) - Fusiegolf breekt door - Kontakt. Vereniging van Directies van Bejaardentehuizen, 18 (1), 11-12
 • Robbert Huijsman (1996) - Ach en wee van het persoonsgebonden budget - Kontakt. Vereniging van Directies van Bejaardentehuizen, 18 (3), 10-11
 • Robbert Huijsman, R van den Bosch & JBHM Hagenaar (1996) - Wie betaalt, bepaalt - Gezondheidszorg & Management, 4 (9), 5-7
 • Robbert Huijsman (1996) - Uitgeregeerd? Paars in de zorg - Gezondheidszorg & Management, 4 (10), 2
 • Robbert Huijsman (1996) - Betere bedrijfsvoering - Gezondheidszorg & Management, 4 (7/8), 2
 • Robbert Huijsman (1996) - Tien jaar substitutiebeleid - Senior (Hilversum), 42 (5), 12-14
 • Robbert Huijsman (1996) - Regiovisie: Wiens visie? - Kontakt. Vereniging van Directies van Bejaardentehuizen, 18 (2), 14-15
 • Robbert Huijsman (1996) - Niet van gisteren - Gezondheidszorg & Management, 4 (4), 2
 • EJ van Dalen & Robbert Huijsman (1996) - Transmurale netwerken in opmars - Gezondheidszorg & Management, 4 (6), 20-23
 • Robbert Huijsman (1996) - Regionalisatie van de gezondheidszorg - Gezondheidszorg & Management, 4 (5), 3-6
 • Robbert Huijsman (1996) - Beweging bij ouderen - Medisch Contact, 51 (29/30), 970-973
 • K van Diermen & Robbert Huijsman (1996) - Huisartsen in de transmurale hoofdrol - Medisch Contact, 51 (42), 1347-1349
 • Robbert Huijsman (1996) - Als een olievlek van goede ideeën - Senior (Hilversum), 42 (7/8), 22-24
 • Robbert Huijsman (1996) - Vermeende strijd tussen cure en care - Senior (Hilversum), 42 (3), 12-14
 • Robbert Huijsman (1996) - De manager als evenwichtskunstenaar - Gezondheidszorg & Management, 4 (4), 3-6
 • Robbert Huijsman, G (Gina) Wielink & MMY de Klerk (1996) - Lichaamsbeweging bij ouderen: een literatuuroverzicht van effecten - Bewegen en Hulpverlening, 13, 159-182
 • Robbert Huijsman (1996) - Zorgkloof blijft verstopt achter veel tekst - Senior (Hilversum), (11), 22-25
 • Robbert Huijsman (1996) - Fusies in de Nederlandse Gezondheidszorg - F en O, (3), 30-34
 • Robbert Huijsman (1996) - Lerende managers zijn professionals - Gezondheidszorg & Management, (12), 3-5
 • GKC Groenenboom & Robbert Huijsman (1995) - De gezondheid wordt duur betaald - Senior (Hilversum), 41 (5), 30-32
 • Robbert Huijsman & AWM Meijer (1995) - Honderd dagen paars: Resultaten en verwachtingen voor de gezondheidszorg - Gezondheidszorg & Management, 3 (3), 4-9
 • Robbert Huijsman & Tom Grinten (1995) - Transmurale gezondheidszorg: strategische opties voor de thuiszorg - MGZ. Maatschappelijke Gezondheidszorg, 23 (april), 28-30
 • Robbert Huijsman, HLM Kemps & MATAM Knegtel (1995) - Werken aan Welschen - Senior (Hilversum), 41 (1/2), 5-9
 • Robbert Huijsman (1995) - Contextgebonden beleid - NRV Magazine (Zoetermeer), 2 (2), 7-9
 • Robbert Huijsman (1995) - De kosten van transmurale zorg - Medisch Contact, 50 (24), 777-780
 • Robbert Huijsman (1995) - Fusies: Wie durft? - Gezondheidszorg & Management, 3 (5), 2-2
 • Robbert Huijsman & GKC Groenenboom (1995) - Zorgkloof kleiner dan gedacht - Senior (Hilversum), 41 (12), 20-22
 • Robbert Huijsman (1995) - De geboorte van een nieuwe organisatie - Gezondheidszorg & Management, 3 (5), 12-16
 • Robbert Huijsman (1995) - Integratie in de thuiszorg - Gezondheidszorg & Management, 3 (7/8), 11-17
 • Robbert Huijsman (1995) - Kwaliteit is prijs waard - Gezondheidszorg & Management, 3 (6), 12-15
 • Robbert Huijsman (1995) - Najaarsspelen en -plannen - Gezondheidszorg & Management, 3 (9), 3-3
 • Robbert Huijsman (1995) - Paars ontwart Gordiaanse zorgknoop - Gezondheidszorg & Management, 3 (10), 10-15
 • Robbert Huijsman (1995) - Uitgeteld? - LeefTijd (Den Haag), 33 (11), 3-3
 • MMY de Klerk & Robbert Huijsman (1995) - Geïntegreerde zorgstructuur met gebruik van technologie - Senior (Hilversum), 41 (9), 12-14
 • MMY de Klerk, Robbert Huijsman & FFH Rutten (1995) - New Options in Long-Term Care for the Elderly: Evaluation Results of Demonstration Projects in The Netherlands - Home Health Care Services Quarterly, 15 (2), 19-40
 • Robbert Huijsman (1995) - Gezondheidszorg in tel - Gezondheidszorg & Management, 3 (12), 2-2

 • JA (John) Ovretveit, Robbert Huijsman, IL (Ilja) Bongers & M Bloemendaal (2015) - Better implementation of improvements in chronic care: European experts’ views on future research and development - De Boekdrukker
 • Robbert Huijsman (2013) - Innoveren in houdbare zorg is topsport - Bohn Stafleu van Loghum
 • JJEC Degen & Robbert Huijsman (1999) - Schakelen in de keten tussen vraag en aanbod; regionale indicatie- organen in de ouderenzorg - Elsevier/De Tijdstroom
 • Robbert Huijsman (1998) - Koesteren en Ketenen - Elsevier/De Tijdstroom
 • JEAM Nooren, AW Taal & Robbert Huijsman (1997) - Tussen plan en werkelijkheid: samenwerken aan regiovisies in de ouderenzorg - Elsevier/De Tijdstroom

 • Robbert Huijsman (2015) - Kanttekeningen inzake zorgtrends, 2010-2015 - Vakmedianet
 • H Rosendal, Kees Ahaus & Robbert Huijsman (2009) - Ketenzorg, Praktijk in Perspectief - Elsevier gezondheidszorg
 • Robbert Huijsman (2001) - Vitaminen voor vernieuwing - Elsevier gezondheidszorg
 • LCM (Lucia Cornelia Maria) Boonekamp & Robbert Huijsman (1998) - Bouwen aan een transmuraal zorgconcern - Elsevier/De Tijdstroom
 • Robbert Huijsman & GKC Groenenboom (1996) - Kostbare verwarring: economische aspecten van de ouderenzorg - De tijdstroom
 • GKC Groenenboom & Robbert Huijsman (1995) - Ouderenzorg in economisch perspectief: kostenscenario's - De tijdstroom

 • Robbert Huijsman & MB Zanen (2005) - Toekomstscenario's klinische geriatrie - Koninklijke Van Gorcum BV
 • R Pepels, B van der Linden & Robbert Huijsman (2004) - Vooral doen! Handreiking voor succesvol implementeren van transmurale zorg - Koninklijke Van Gorcum BV

 • Carien Alingh, Jeroen Wijngaarden, Jaap Paauwe & Robbert Huijsman (2015) - Commitment or Control: Patient Safety Management in Dutch Hospitals - In R. Valle-Cabrera & A. López-Cabrales, New Clues for Analysing the HRM Black Box (pp. 97-124) - Cambridge Scholars Publishing
 • Connie Dekker-Van Doorn, Linda Wauben, Benno Bonke, Geert Kazemier, Jan Klein, Bianca Balvert, Bart Vrouenraets, Robbert Huijsman & Johan Lange (2012) - Introducing topplus in the operating theatre - In Safer Surgery (pp. 151-174) - Ashgate Publishing Ltd.
 • KMM (Karin) Lemmens, Robbert Huijsman & JA Walburg (2006) - Performance improvement and disease management - In Performance management in health care (pp. 160-11) - Routlegde
 • Robbert Huijsman (2000) - Hospitals merge into vertical care chains - In J. Appleby & A. Harrison, Health care UK (pp. 11-14) - King's fund publishing
 • Robbert Huijsman (1998) - Scheiden van wonen en zorg in de stelling - In L. Boon, Zorg en Toekomst (pp. 72-77) - Stichting Sympoz
 • Robbert Huijsman (1998) - Management vraagstukken bij de vorming van zorgketens - In L. Boon, Zorg in bedrijf (pp. 62-69) - Stichting Sympoz
 • Jeroen Wijngaarden, JJEC Degen & Robbert Huijsman (1998) - Onderzoek naar de ontwikkeling van regiovisies - In P.W. Huijbers & M.M. van Santvoort, Ouder worden '98 (pp. 46.176-46.176) - NIG/NIZW
 • Robbert Huijsman (1998) - Van beleid naar praktijk: Ervaringen met en suggesties voor het scheiden van wonen en zorg - In L. Boon, Zorg en Toekomst (pp. 59-66) - Stichting Sympoz
 • Robbert Huijsman (1996) - Boekbespreking - In J. Creedy, - - Edward Elgar Publishing
 • MMY de Klerk & Robbert Huijsman (1995) - Are there possibilities to substitute care by home care technology? - In - -, Progam and Abstract Book (pp. 175-175) - The Hebrew University
 • G (Gina) Wielink, MMY de Klerk & Robbert Huijsman (1995) - Elderly's care preferences and the influencing factors (research report) - In - -, Program and Abstract Book (pp. 344-344) - The Hebrew University
 • G (Gina) Wielink, MMY de Klerk & Robbert Huijsman (1995) - Cost and Effect of a daily activity-centre at a general hospital - In - -, Program and Abstract Book (pp. 345-345) - The Hebrew University
 • MMY de Klerk & Robbert Huijsman (1995) - The use of home care technology by elderly: the SENSE experiment - In - -, Program and Abstract Book (pp. 174-174) - The Hebrew University
 • MMY de Klerk & Robbert Huijsman (1995) - The use of home care technology by the elderly: The SENSE experiment - In D.L. Knook, F. Dittmann-Kohli, S.A. Duursma, P.W.J.M. Huijbers, C.P.M. Knipscheer, M.W. Ribbe, F.F. Rutten & M.M. Santvoort, Ageing in a changing Europe (pp. 033.1066) - NIG
 • Robbert Huijsman (1995) - Economic evaluation of chronic and long-term care: abstract - In - -, Program and Abstract Book (pp. 147-147) - The Hebrew University
 • G (Gina) Wielink & Robbert Huijsman (1995) - Cost and effect of a day activity-centre at a general hospital - In D.L. Knook, F. Dittmann-Kohli, S.A. Duursma, P.W.J.M. Huijbers, C.P.M. Knipscheer, M.W. Ribbe, F.F.H. Rutten & M.M. van Santvoort, Ageing in a changing Europe (pp. 012.1014) - NIG
 • G (Gina) Wielink, MMY de Klerk & Robbert Huijsman (1995) - Care preferences of elderly and the influencing factors - In D.L. Knook, F. Dittmann-Kohli, S.A. Duursma, P.W.J.M. Huijbers, C.P.M. Knipscheer, M.W. Ribbe, F.F.H. Rutten & M.M. van Santvoort, Ageing in a changing Europe (pp. 096.1186) - NIG
 • MMY de Klerk & Robbert Huijsman (1995) - The gap between the actual and potential use of technical aids by the elderly - In D.L. Knook, F. Dittman-Kohli, S.A. Duursma, P.W.J.M. Huijbers, C.P.M. Knipscheer, M.W. Ribbe, F.F. Rutten & M.M. van Santvoort, Ageing in a changing Europe (pp. 033.1067) - NIG
 • Robbert Huijsman (1995) - Economic evaluation of care for the elderly: introduction and review of the field - In D.L. Knook, F. Dittmann-Kohli, S.A. Duursma, P.W.J.M. Huijbers, C.P.M. Knipscheer, M.W. Ribbe, F.F. Rutten & M.M. van Santvoort, Ageing in a changing Europe (pp. 012.1012) - NIG
 • Robbert Huijsman & MMY de Klerk (1995) - Economic aspects of geroncare and gerontechnology - In ? ?, Course book on gerontechnology (pp. 186-197) - Eindhoven University/University of Oulu
 • GKC Groenenboom, Robbert Huijsman & MMY de Klerk (1995) - Financial and economical analyses of care for the elderly - In - -, Program and Abstract Book (pp. 137) - The Hebrew University
 • GKC Groenenboom & Robbert Huijsman (1995) - Analyses of the structure and finance of care for the elderly - In D.L. Knook, F. Dittmann-Kohli, S.A. Duursma, P.W.J.M. Huijbers, C.P.M. Knipscheer, M.W. Ribbe, F.F.H. Rutten & M.M. van Santvoort, Ageing in a changing Europe (pp. 064.1123) - Netherlands Institute of Gerontology
 • Robbert Huijsman (1992) - Het Nederlandse ouderenzorg beleid - In G. Tielen, Lokaal Ouderenbeleid (pp. B-2-1-B 2-39) - Unie KBO

 • Robbert Huijsman & Kees Ahaus (2020) - Organisatie van zorg (Hoofdstuk 4) - In H.C.H. Wollersheim, C.T.B. Ahaus, J.F. Hamming, C. Wagner & T. van der Weijden, Kwaliteit en veiligheid in patientenzorg - Bohn Stafleu van Loghum
 • Robbert Huijsman, F van Duuren & M Velthuis (2015) - De redenen voor dit boek (hoofdstuk 1) - In R. Huijsman, F. van Duuren & M. te Velthuis, Bohn Stafleu van Loghum (pp. 11-23) - Bohn Stafleu van Loghum
 • Robbert Huijsman, R Oostveen & P Poel (2015) - Meten is weten (hoofdstuk 6) - In R. Huijsman, F. van Duuren & M. te Velthuis, Wat een uitkomst! Vier jaar ervaring met kwaliteit van zorg (pp. 67-81) - Bohn Stafleu van Loghum
 • F van Duuren, Robbert Huijsman & D van Fevre (2015) - Inkopen op kwaliteit (hoofdstuk 9) - In R. Huijsman, F. van Duuren & M. te Velthuis, Wat een uitkomst! Vier jaar ervaring met kwaliteit van zorg (pp. 111-125) - Bohn Stafleu van Loghum
 • F van Duuren & Robbert Huijsman (2015) - Naar een ecosysteem voor zorgkwaliteit - In R. Huijsman, F. van Duuren & M. te Velthuis, Wat een uitkomst! Vier jaar ervaring met kwaliteit van zorg (pp. 137-146) - Bohn Stafleu van Loghum
 • Robbert Huijsman (2014) - Van dokteren naar ondernemen - In M van Bijsterveld, Op een lijn; schetsen voor een betere eerste lijn (pp. 98-109) - ZonMw
 • Robbert Huijsman (2011) - Organisatie van zorg - In H. Wollersheim, Kwaliteit en veiligheid in patientenzorg (pp. 71-101-4) - Bohn Stafleu van Loghum
 • Jane Murray Cramm, M van der Kraan, A Brinkman, M Wulp, M Koppenol - van Hooijdonk & Robbert Huijsman (2009) - Palliatieve dagzorg: een brug slaan tussen patiënt en zorg - In H. Rosendal, K. Ahaus, R. Huijsman & C. Raad, Ketenzorg, Praktijk in perspectief (pp. 267-25) - Elsevier gezondheidszorg
 • J de Vries, Harry Commandeur & Robbert Huijsman (2007) - Overzicht en Reflectie - In J de Vries, H Commandeur & R Prof.dr. Huijsman, Management en Organisatie (pp. 146) - Kluwer
 • Robbert Huijsman (2007) - Rijkere perspectieven op uw zorggebouw Het pand als bedrijfsinstrument in het serviceconcept van de maatschappelijk zorgondernemer - In AU! Bouwen aan de architectuur van de zorg (pp. 118) - College bouw zorginstellingen
 • Robbert Huijsman (2001) - De zoektocht naar nieuwe vormen van organisatie en financiering van zorg- en dienstverlening - In L. Boon, De nieuwe grenzen in de zorg (pp. 88-94) - Stichting Sympoz
 • Robbert Huijsman (2001) - Succesvol groeien - In W. Sadler, In de bloei van je leven; zes manieren om vitaal te blijven (pp. 13-14) - Kosmos Z&k Uitgevers
 • Robbert Huijsman (2000) - Herwaardering van huishoudelijke zorg als hoeksteen van hoogwaardige zorgketens - In -- --, Huishoudelijke zorg poets je niet weg (pp. 15-21) - NIZW
 • Robbert Huijsman (2000) - Zin en onzin van ketenvorming: agenda voor reflectie en ontwikkeling - In L. Boon, Vraagsturing & zorgketens. Ontwikkelingen in de gezondheidszorg, deel 30 (pp. 38-44) - Stichting Sympoz
 • Robbert Huijsman (2000) - Discussie - In H. Kort, H. Schlötjes-Belle & A. den Dungen, Huishoudelijke zorg, een collectief goed (pp. 45-47) - NIWZ/Krips
 • Robbert Huijsman (2000) - Via trends en scenario's naar toekomstbestendig beleid - In -- --, Een kijk op later; de kristallen bol (pp. 63-67) - Ando
 • Robbert Huijsman & JJEC Degen (1999) - Betrokken partijen zijn het spoor enigszins bijster: Rio's als schakel in een regionale keten - In R. Huijsman & A. van der Marel, Aanwijzingen voor wijs bestuur van zorgregio's (pp. 31-34) - Elsevier/De Tijdstroom
 • Robbert Huijsman (1999) - Het Nederlandse ouderenzorgbeleid: verleden, heden en toekomst - In J.J.M. van Delden, C.M.P.M. Hertogh & H.A.M. Manschot Manschot, Morele problemen in de ouderenzorg (pp. 25-48) - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Robbert Huijsman (1999) - Inleiding modernisering van de (ouderen) zorg: Over hoog water, dijken en molenaars - In R. Huijsman & A. Marel, Aanwijzingen voor wijs bestuur van zorgregio's (pp. 11-15) - Elsevier/De Tijdstroom
 • Robbert Huijsman (1999) - Change management in 'chains': nieuwe arbeidsperspectieven binnen zorgketens - In l. Boon, Kwaliteit van arbeid in de zorg (pp. 47-52) - Stichting Sympoz
 • Robbert Huijsman & Jeroen Wijngaarden (1999) - Modderen met visie en regie in poldermodel: Regio's nemen hun verantwoordelijkheid - In R. Huijsman & A. van der Marel, Aanwijzingen voor wijs bestuur van zorgregio's (pp. 35-40) - Elsevier/De Tijdstroom
 • Robbert Huijsman (1999) - Visie, vraaggerichtheid en vertrouwen basis voor modernisering: Verbeterambities voor de AWBZ - In R. Huijsman & A. van der Marel, Aanwijzingen voor wijs bestuur van zorgregio's (pp. 41-41) - Elsevier/De Tijdstroom
 • Robbert Huijsman (1999) - Ouderenzorgbeleid in Nederland - In N.B. Niet bekend, Handboek Huisvesting en Verzorging Ouderen (pp. I3-1-I3-43) - Elsevier/De Tijdstroom
 • Robbert Huijsman (1999) - Een AWBZ-breed plan van aanpak: Ruim baan voor de regio - In R. Huijsman & A. van der Marel, Aanwijzingen voor wijs bestuur van zorgregio's (pp. 47-53) - Elsevier/De Tijdstroom
 • Robbert Huijsman (1999) - Zorgkantoor Utrecht bepleit landelijk systeem van openbare visitatie: Klant beter bedienen met transparantie in de regio - In R. Huijsman & A. van der Marel, Aanwijzingen voor wijs bestuur van zorgregio's (pp. 61-68) - Elsevier/De Tijdstroom
 • Robbert Huijsman (1999) - Clienten en zorgaanbieders positief-kritisch over plan modernisering AWBZ: Voeg de daad bij het woord! - In R. Huijsman & A. van der Marel, Aanwijzingen voor wijs bestuur van zorgregio's (pp. 69-74) - Elsevier/De Tijdstroom
 • J Coolen, Tom Grinten, Robbert Huijsman & P van Lieshout (1997) - Strategische keuzen voor de thuiszorg - In T.E.D. van der Grinten, Structuur en financiering Gezondheidszorg (pp. 1-25) - Elsevier/De Tijdstroom
 • Robbert Huijsman (1996) - Transmurale zorg - In ? R.M. Lapre, E. Elsinga, G.J. Korterink, L.J.R. Vandermeulen & W.J.F.I. Nuijens, Handboek Structuur en Financiering Gezondheidszorg (pp. 3.1-1-3.1-34) - VUGA Uitgeverij B.V.
 • PG van der Lugt & Robbert Huijsman (1995) - Ten slotte: fusiethema's in context - In P.G. van der Lugt & R. Huijsman, Fusiemanagement in de gezondheidszorg (pp. 167-172) - De tijdstroom
 • PG van der Lugt & Robbert Huijsman (1995) - Inleiding - In P.G. van der Lugt & R. Huijsman, Fusiemanagement in de gezondheidszorg (pp. 11-15) - De tijdstroom
 • PG van der Lugt & Robbert Huijsman (1995) - Het achterliggende onderzoek in hoofdlijnen - In P.G. van der Lugt & R. Huijsman, Fusiemanagement in de gezondheidszorg (pp. 16-22) - De tijdstroom
 • Robbert Huijsman & WJ Terwel (1995) - Aanleidingen en motieven: is fusie doel of middel? - In P.G. van der Lugt & R. Huijsman, Fusiemanagement in de gezondheidszorg (pp. 66-74) - De tijdstroom
 • Robbert Huijsman & EJ van Dalen (1995) - Het vraagstuk van de regie - In A.C.M. van Leeuwen, M. de Man & M. van der Veeken, Touwtrekkerij in de transmurale zorg (pp. 53-62) - De tijdstroom
 • Robbert Huijsman (1995) - Schaalvergroting en fusies in de gezondheidszorg: een terreinverkenning - In P.G. van der Lugt & R. Huijsman, Fusiemanagement in de gezondheidszorg (pp. 23-46) - De tijdstroom
 • LAA Bukkems, Robbert Huijsman & ThMO Jetten (1995) - Financieel-economische analyse van ziekenhuisfusies - In P.G. van der Lugt & R. Huijsman, Fusiemanagement in de gezondheidszorg (pp. 207-225) - De tijdstroom
 • Robbert Huijsman & ThMO Jetten (1995) - De financiële beheersbaarheid van een fusie - In P.G. van der Lugt & R. Huijsman, Fusiemanagement in de gezondheidszorg (pp. 119-133) - De tijdstroom

 • Mac Berg, Robbert Huijsman, David J. Hunter & John Øvretveit (2007) - Series preface - In Managing for Health (pp. xi-xii) - doi: 10.4324/9780203014349 - Routledge/Taylor & Francis Group

 • Robbert Huijsman, R Boomstra, M Veerbeek & C Döpp (2020) - Zorgstandaard Dementie 2020 - Vilans
 • Robbert Huijsman (2017) - Expertisegebied dementieverpleegkundige (voorheen casemanager dementie) - Utrecht: V&VN (ISBN: 978-90-78995-49-4)
 • Isabelle Fabbricotti, M Oud, Ken Redekop & Robbert Huijsman (2011) - De meerwaarde van HKZ-certificering voor GGZ-instelling - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • AS (Hanny) Groenewoud, L (Linda) Kreuger & Robbert Huijsman (2006) - Keuzevrijheid, Keuzemogelijkheden en Keuze-ondersteuning in de Gezondheidszorg - iBMG - Erasmus MC
 • Anna Petra Nieboer, R Pepels, L van Have, T Kool & Robbert Huijsman (2005) - Strokes services gespiegeld - Prismant
 • AS (Hanny) Groenewoud, Job Exel & Robbert Huijsman (2005) - Bouwstenen voor kwaliteitsinformatie in de verpleging, verzorging en thuiszorg
 • Robbert Huijsman, P Rasch, Jan Vissers, PPM (Peter) Harteloh, HF Walta & PFWMM Rosier (2003) - Een besturingsraamwerk voor een regionale CVA zorgketen: een handreiking aan regio's vanuit de huidige stand van kennis
 • AS (Hanny) Groenewoud & Robbert Huijsman (2003) - Prestatie-indicatoren voor kiezende zorggebruiker - ZonMw
 • Rick Jansen, Jos Aarts, H Brouwer, W van Geffen & Robbert Huijsman (2003) - Gedeelde planning in transmurale zorgketens
 • Jeroen Wijngaarden, Robbert Huijsman & LGG Zwinkels-Gardien (2002) - Resultaatgericht werken in de regio
 • M Sprietsma & Robbert Huijsman (2001) - Kleur bekennen: toekomstscenario's voor de Rotterdamse ouderenzorg - Elsevier gezondheidszorg
 • Robbert Huijsman, NS (Niek) Klazinga, WJM (Wilma) Scholte op Reimer, Jeroen Wijngaarden, Job Exel, C van Putte-Boon, FT Prestholt, Marc Koopmanschap & LW (Louis Wilhelmus) Niessen (2001) - Beroerte, beroering en borging in de keten; resultaten van de Edisse-studie van drie regionale experimenten met stroke service - Zon Mw/Erasmus MC
 • Robbert Huijsman (1999) - Zicht op zorg; plan van aanpak Modernisering AWBZ - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Jeroen Wijngaarden & Robbert Huijsman (1999) - Schakelen met visie - Elsevier/De Tijdstroom
 • I Moerman, D van Hemert, Robbert Huijsman & MMY de Klerk (1997) - Een speurtocht naar TMZ: inventaris van transmurale zorg 1996 in het kader van de monitoring WBO-plan Rotterdam - Monitoring Rotterdamse Ouderenzorg
 • J Coolen, Tom Grinten, Robbert Huijsman & P van Lieshout (1997) - Strategische noties voor de thuiszorg - Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
 • MMY de Klerk & Robbert Huijsman (1995) - Geïntegreerde zorgstructuur voor ouderen met gebruik van thuiszorgtechnologie - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

 • Robbert Huijsman (2014) - Bmc Health Services Research (Journal)

 • Tom Grinten & Robbert Huijsman (1995) - The No Man's Land between home and hospital: strategic options for transmural health care - Second European Congress on Home Care and Help at Home

 • Robbert Huijsman (1995) - Gezondheidszorg & Management (Journal)

Thesis HCM

Level
master - jaar 2
Year
2021
Year Level
master - jaar 2
Course Code
GW4030MD

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen