prof.dr. (Robbert) R Huijsman

Biography

Robbert Huijsman (1962) is opgeleid als macro-econoom en heeft een doctorsgraad in de sociale wetenschappen (Simulatiemodel voor voorzieningen voor ouderen, 1990). Inmiddels meer dan 20 jaar ervaring als hoogleraar in de ouderenzorg, en zo’n 35 jaar als onderzoeker, docent, adviseur, directeur en toezichthouder. Mijn passie ligt in multi- en interdisciplinair samenwerken in de integrale ouderenzorg, en het beslechten van schotten tussen professionals, organisaties, stelsels en financieringsstromen. Een mijlpaal daarin is de Zorgstandaard Dementie 2020 die ik hebben mogen trekken gedurende ruim tweejaar ontwikkelsamenwerking van ruim 20 beroeps- en branche-organisaties. Sinds 2019 ben ik helemaal thuis als directeur-bestuurder van Geriant, specialist in dementiezorg in Noord-Holland Noord. In combinatie met het hoogleraarschap een plek van betekenis en verschil maken.

Ik hou van professionele organisaties zonder veel ‘lagen’ en ben een empathisch leider die anderen de ruimte geeft en verbindt. Vanuit passie en ambitie leid en coach ik energiek en ontwikkelgericht bij complexe ontwikkelings- en veranderopgaven in de zorg. Door levens- en werkervaring maar ook door (NLP- en Baak-)trainingen doorvoel ik dat verbinden met anderen alleen echt slaagt als ik zelf weet wat ik ben en wil, en daartoe belemmerende bagage ruim. Dat is afwisselend schuren, ervaren, achterover leunen, reflecteren en doorgroeien. Mijn persoonlijke missie is vanuit een gedeelde visie in harmonie samen werken aan een betere (zorg)wereld, zeker voor kwetsbare groepen. Onder het motto "zichtbaar beter" wil ik van betekenis zijn binnen en buiten werk. Daarin kan ik kernkwaliteiten inzetten als visionair inspireren en enthousiasmeren, conceptueel het grotere geheel (door)zien en verbeelden, doelgericht én innovatief resultaten realiseren en daarin steeds stimuleren tot ontwikkelingen van anderen en mijzelf.

Erasmus School of Health Policy & Management

Full professor | Health Services Management & Organisation (HSMO)
Email
huijsman@eshpm.eur.nl
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam

Work

  • Robbert Huijsman (2014) - Bmc Health Services Research (Journal)
  • Tom Grinten & Robbert Huijsman (1995) - The No Man's Land between home and hospital: strategic options for transmural health care
  • Robbert Huijsman (1995) - Gezondheidszorg & Management (Journal)

Genero

Start date approval
december 2022
End date approval
december 2025
Place
ROTTERDAM
Description
Lid stichtingsbestuur

ZorgImpuls/Samergo

Start date approval
december 2022
End date approval
maart 2025
Place
ROTTERDAM
Description
Raad van Toezicht

Genero

Start date approval
december 2022
End date approval
december 2025
Place
ROTTERDAM
Description
Lid stichtingsbestuur

Thesis HCM

Level
master - jaar 2
Year Level
master - jaar 2
Year
2023
Course Code
GW4030MD

Thesis HCM

Level
master
Year Level
master
Year
2023
Course Code
GW4030MV

News regarding prof.dr. (Robbert) R Huijsman

ESHPM mede-initiatiefnemer van Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland

ESHPM is één van de twaalf initiatiefnemers en oprichters van het nieuwe platform Academische Werkgroep Ouderenzorg Zeeland.
Twaalf representatievelingen van de twaalf organisaties die AWOZ oprichtten en het contract ondertekenen

Integrale ouderenzorg als speerpunt voor nieuw kabinet

Het wordt een uitdaging om te komen tot goed integraal ouderenbeleid over de domeinen van personeel, wonen, participatie, welzijn en zorg én financiering.
Prof.dr. Robbert Huijsman

Ouderenzorg als verkiezingsthema

Alom is er roep om een nieuwe visie op de ouderenzorg. De vergrijzing is best op te vangen met preventie, samen-zorg, nieuwe woonconcepten, nabije zorg en…
Prof.dr. Robbert Huijsman

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen