Naar goed beheer van datatechnologie in de zorg

In de blogserie ‘Gezonde Bytes’ onderzoeken we hoe kunstmatige intelligentie (AI) verantwoord voor onze gezondheid wordt ingezet. In dit tiende deel laat Antoinette de Bont, hoogleraar Sociologie van Innovaties in Zorg bij ESHPM, zien dat sociale wetenschappers kunnen bijdragen aan goed beheer van datatechnologie in de zorg. ‘Waarom beginnen we niet met een moreel databeraad?’

In het kort

  • Hoe wordt AI verantwoord voor onze gezondheid ingezet? Daarover gaat deze blogserie.
  • Antoinette de Bont betoogt dat goed beheer van datatechnologie nodig is.
  • Ze laat zien hoe inzichten van sociale wetenschappers daaraan kunnen bijdragen.

Medische data voor onderzoek

De data in medische dossiers kunnen nuttig zijn voor onderzoek. Bijvoorbeeld voor een vergelijkend onderzoek tussen zieke mensen en een gezonde controlegroep, om zo risicofactoren voor ziekten te bestuderen. Soms leidt dit tot levensreddende inzichten.

Het gebruik van de data uit medische dossiers is gebonden aan juridische regels. De patiënt heeft immers recht op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer (‘privacy’) en van zijn persoonlijke gegevens. In de praktijk ervaren onderzoekers deze privacybescherming nogal eens als knellend. De juridische regels zouden onnodige drempels opwerpen om met de data aan de slag te mogen. De onderzoekspraktijk verandert bovendien door de inzet van nieuwe AI-toepassingen, die gebruik maken van grote hoeveelheden data. Wat zijn de regels en welke juridische uitdagingen zijn er als patiëntdata uit medische dossiers worden gebruikt voor onderzoek?

Deze blogpost van prof.dr. Antoinette de Bont is een verkorte versie. De gehele versie is te lezen op de website van het Rathenau Instituut.

CV

Prof.dr. Antoinette de bont is hoogleraar Sociologie van innovaties in de zorg bij ESHPM.

Meer informatie

Bij de inzet van technologie moet onze gezondheid centraal staan. Op zoek naar goede voorbeelden van verantwoorde inzet van kunstmatige intelligentie in de zorg, vroeg het Rathenau Instituut belangrijke spelers op het gebied van gezondheid en welzijn in Nederland naar hun ervaringen. In deze blogserie delen we deze inzichten via onze website. Hoe maken we nu en in de toekomst gezonde keuzes? Hoe zorgen we dat we zelf kunnen beslissen waar dat kan? En begrijpen we op welke manier anderen verantwoordelijkheid nemen voor onze gezondheid waar dat moet?