‘Ontwikkelen en implementeren van alternatieve bekostiging van zorg: doen, leren en evalueren’

Na twee jaar onderzoek brengen onderzoekers van Erasmus School of Health Policy & Management, Daniëlle Cattel, Frank Eijkenaar en Celine Hendriks het BUNDLE eindrapport ‘Ontwikkelen en implementeren van alternatieve bekostiging van zorg: doen, leren en evalueren’ uit. Het rapport is uitgevoerd in het kader van het ZonMw-programma ‘Uitkomstgericht organiseren en betalen’ wat weer binnen het bredere VWS programma ‘Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022’ valt. De onderzoekers werkten hiervoor samen met collega’s van Health Campus Den Haag, het RIVM en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Het onderzoek had als doel om diepgaand inzicht te verkrijgen in het complexe proces van invoering van alternatieve bekostiging. De centrale onderzoeksvraag luidde: ‘wat werkt (niet), onder welke omstandigheden en waarom?’ Hiertoe hebben de onderzoekers zeven Nederlandse initiatieven met alternatieve bekostiging in met name de medisch-specialistische zorg geëvalueerd.

Het onderzoek heeft geresulteerd in veertien thema’s die inzicht geven in hoe en waarom verschillende contextfactoren de ontwikkeling en implementatie van alternatieve bekostiging bemoeilijken of vergemakkelijken. Partijen die overwegen om met alternatieve bekostiging aan de slag te gaan (of daar al bij betrokken zijn) kunnen de thema’s in ogenschouw nemen om zo de kans op een succesvolle invoering, en daarmee de benodigde zorgtransformatie, te vergroten.

In de komende periode wordt voortgebouwd op de basis die is gelegd in het rapport:

  • Verschillende promovendi, waaronder Celine Hendriks en Tadjo Gigengack, verwerken de bevindingen in wetenschappelijke artikelen.
  • Het rapport wordt omgezet in handzame producten voor veldpartijen.
  • Er wordt een promovendus geworven op het thema ‘Complexiteit van alternatieve bekostiging van zorgaanbieders’ om nóg meer kennis op te bouwen.
Universitair Docent
Universitair Hoofddocent
Promovendus
Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Daniëlle Cattel via cattel@eshpm.eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen