Podcast: Prof.dr.ir. Kees Ahaus over uitkomstgerichte zorg

Prof.dr. Kees Ahaus

Op 8 juni 2021 vond de landelijke conferentie ‘Uitkomstgerichte zorg’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) plaats. Prof.dr.ir. Kees Ahaus van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) sprak hier als centrale gast in de bijbehorende podcast. Hij deed zijn verhaal aan de hand van vier vragen.  

De eerste vraag luidde: “Wat is uitkomstgerichte zorg en wat komt daarbij kijken?” Deze vraag daagde Kees uit om uitkomstgerichte zorg te relateren aan een ander bekend concept, namelijk Waardegedreven Zorg (WGZ). Wat is de kern van beide concepten? Zijn deze als synoniemen te beschouwen? Interessant is de verschuiving van het accent naar ‘waarden op de werkvloer’ als verrijking van de traditionele opvatting van waarde, die voornamelijk door kosten gedreven is. Vervolgens stipte Kees vier hoofdonderwerpen binnen WGZ aan, namelijk: 1. waarde voor de patiënt (inclusief de patiënt journey, Samen Beslissen, PROMs in de spreekkamer); 2. organisatie van zorg; 3. kosten en bekostigen; en 4. sturen op kwaliteit. Hierbij deelde hij zijn blik over hoe in Nederland wordt afgeweken van de waarde benadering van Porter & Teisberg.  

Voor de tweede vraag ging Kees dieper in op wat WGZ vraagt van de patiënt, van de zorgprofessional, in het contact tussen beiden, van zorginstellingen en op landelijk niveau. Hierbij benadrukte hij dat WGZ van de werkvloer komt en in co-design met de patiënt moet ontstaan, hetgeen door andere partijen (bijvoorbeeld VWS) gefaciliteerd en gestimuleerd moet worden. Ook het belang van meerjarige zorgcontracten met zorgverzekeraars en het daaraan gekoppelde uitgangspunt van vertrouwen passeerde hier de revue.  

De derde vraag luidde: “Waar staan we nu met WGZ?” Hierop kon geen pasklaar antwoord gegeven worden, mede door de breedte van het begrip. Positief stemmen in ieder geval dat de beweging de goede energie genereert en de vele mooie voorbeelden die zich al openbaren, waardoor Nederland zich ook op wereldniveau in de kijker speelt. Daarnaast besprak Kees een aantal huidige en toekomstige uitdagingen, zoals de vertaalslag naar landelijk gedragen, juiste (valide en betrouwbare) kernachtige vragenlijsten voor patiëntgerapporteerde uitkomsten.  

Voor de afsluitende vraag deelde Kees een vooruitblik. Benieuwd hoe hij de rol van AI ziet binnen WGZ? Zijn toekomstbeeld van de zorg over 15 jaar? En wie hier ‘coproducenten van waarde’ zijn? Klik dan hier om de gehele podcast terug te luisteren. 

Universitair Hoofddocent
Meer informatie

Begin juni was prof.dr.ir. Kees Ahaus tijdens een digitaal congres te gast in de podcast van het Ministerie van VWS over uitkomstgerichte zorg. Luister de podcast hier terug.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen