RegioZ krijgt eerste Pauline Meurs Award toegekend

RegioZ, een project binnen Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), heeft op 10 januari 2023 de eerste jaarlijkse Pauline Meurs Award gewonnen. Het projectteam wordt geëerd voor het werk dat zij verrichten op het gebied van duurzame medische zorg in de regio. De award is in het leven geroepen ter ere van het werk van emeritus-hoogleraar Pauline Meurs. Zij was als geen ander in staat om de verbinding te maken tussen wetenschap en praktijk. In het werk van Pauline was altijd een maatschappelijk of zorgprobleem leidend. Geen kennisontwikkeling an sich, maar aantoonbaar de zorg verbeteren door co-creatie met zorg, beleid en wetenschap.

Het RegioZ-team, bestaande uit dr. Iris Wallenburg, dr. Jitse Schuurmans, Nienke van Pijkeren MSc, Oemar van der Woerd MSc, Hanna Stalenhoef MSc en prof.dr. Roland Bal, doet onderzoek naar Duurzame Medische Zorg in de regio en verbindt hierbij verschillende actuele vraagstukken met elkaar. Het project richt zich op de prangende vraag hoe om te gaan met personeelstekorten in de zorg met aandacht voor verschillen in toegankelijkheid van zorg tussen regio’s. Het projectteam doet niet alleen onderzoek, maar is door de actiegerichte benadering zelf aanjager van oplossingen voor de uitdagingen in de verschillende regio’s.

De nominatie van RegioZ wordt ook gesteund door projectpartner Vilans: “Gezien de constructieve samenwerking, de synergie tussen onderzoek, de praktijk en de maatschappelijke relevantie en impact die we in samenwerking kunnen bereiken, ondersteunen wij de voordracht voor de award van harte. En zien uit naar de verdere samenwerking”, aldus prof.dr. Mirella Minkman, voorzitter Raad van Bestuur Vilans. RegioZ levert waardevolle wetenschappelijke kennis, praktijkinzichten en praktijkverbetering op die hoog maatschappelijk relevant zijn volgens Vilans.

De jury prijst RegioZ omdat het projectteam naast wetenschappelijke publicaties ook praktijkgerichte tools oplevert die direct inzetbaar zijn. Bovendien is het aantoonbaar dat dit project al veel maatschappelijke impact heeft, getuige de verwijzingen in kamerbrieven naar RegioZ. Ook de vervolgsubsidie die onlangs aan dit project is toegekend door VWS is een erkenning van de expertise van het team en benadrukt de waarde van dit onderzoek.

Tot slot is er veel waardering van de jury voor de verbindende kwaliteiten van het RegioZ-projectteam: “Het onderzoek strekt zich uit over meerdere regio’s; om al deze (regionale) partijen aan elkaar te verbinden op het niveau van wetenschappelijke uitkomsten en praktijk moet je een geboren netwerker zijn. Het RegioZ-team laat zien over de benodigde multi-talenten te beschikken.”

Over RegioZ

Het projectteam doet niet alleen onderzoek, maar houdt zich ook intensief bezig met de verspreiding van de onderzoeksresultaten: er zijn al meer dan 50 presentaties gegeven over het onderzoek. Op 4 november 2022 vond het symposium ‘Caring Geographies’ plaats. De senior onderzoekers hebben diverse wetenschappelijke papers en Nederlandstalige publicaties geschreven voor vakbladen. En het team heeft een grote bijdrage geleverd aan de website voor Duurzame medische zorg. Ga voor meer informatie over het RegioZ-project naar deze website.

Over de Pauline Meurs Award

De Pauline Meurs Award is in 2022 in het leven geroepen door ESHPM ter ere van emeritus-hoogleraar Pauline Meurs. Met deze award wil het Dagelijks Bestuur van ESHPM Paulines unieke bijdrage aan de verbinding tussen wetenschap en de praktijk erkennen en andere interne onderzoekers stimuleren om dit voort te zetten. De award is bestemd voor educatie, onderzoek of praktische innovaties waarbij een maatschappelijk probleem of gezondheidszorgkwestie centraal staat. Het winnende project dient concrete resultaten te hebben geleverd met verbetering in gezondheidszorg, bestuur in de gezondheidszorg en/of publieke gezondheid tot resultaat.

Universitair Hoofddocent
Universitair Docent
Promovendus
Promovendus
Oemar van der Woerd MSc
Promovendus
Hanna Stalenhoef MSc
Professor
Gerelateerde content
Zowel in de ouderenzorg als in de verstandelijk gehandicaptenzorg staat de medisch-generalistische zorg onder druk door grote personeelstekorten.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen